zpět čínské tanky

Čínské tanky

NAVIGACE

Tanky Typ-69 a Typ-79

připravil Michal Mádl

Tank Type 69 vznikl jako pokračování vývoje tanku Typ-59. Jedná se o první vlastní čínskou konstrukci. Práce na něm začaly už v roce 1963, nicméně na jeho vývoji se výrazně projevily dopady Velké kulturní revoluce, které ho zbrzdily.

V roce 1969 došlo k pohraničním střetům na řece Amur a čínským vojákům se údajně podařilo získat jeden tank T-62, který byl pečlivě prozkoumán poznatky se pravděpodobně projevily i ve vývoji Typ-69.

Tank je napohled podobný předchozímu Typ-59. Hlavním rozdílem oproti Typ-59 byla od počátku domácí 100mm kanon s možností pálit střely APFSDS a laserový dálkoměr. Zpočátku vývoje se objevily spory zda využít hlaveň s hladkým nebo drážkovaným vývrtem. Nakonec bylo po sérii testů přikročeno montáži drážkovaného typu a tento tank dostal označení Typ-69-II.

Bylo vyrobeno i menší množství tanků Typ-69-I s hladkým vývrtem. Avšak už v době svého vzniku byl tank ve srovnání se sovětskou i západní konkurencí zaostalý. Nicméně dočkal se výrazného exportního úspěchu. Do zahraničí se dostalo okolo 2000 Opět se velkým zákazníkem stala irácká armáda, která odebrala okolo 1000 kusů. Tank může nést 44 kusů munice

Verze a odvozené typy

Typ-69 - První limitovaná série s 100mm kanonem, laserovým dálkoměrem. Pouze v omezeném množství byla ve službě v Čínské armádě

Typ-69–II Uveden v roce 1983. Hlavním rozdílem vůči předchozí verzi byl 100mm hlaveň s drážkovým vývrtem. Kanon mohl pálit jak střely HEAT, APFSDS, APHE. Vybaven byl novým, avšak nepříliš výkonným, laserovým dálkoměrem a zdokonaleným systémem řízení palby. Type 69-IIC je označení exportní verze a Type-69-IIB označuje speciální velitelskou verzi. Též licenčně vyráběn v Pákistánu

Typ-79 - Na počátku osmdesátých let se začaly výrazně zlepšovat vztahy Západu a Číny, což dodalo novou technologickou injekci pro vývoj zbraní pro PLA .Britsko-čínská spolupráce vedla k vzniku nového 105mm kanonu s drážkovaným vývrtem hlavně. Tank byl dále zdokonalen systém řízení palby, které též vzešlo z britsko-čínské spolupráce a systémem nočního vidění

Typ-84 - mostní tank vzniklý na podvozku Type 69

Typ-653 - vyprošťovací tank. Na čele korby se nachází radlice a ve středu je vyprošťovací jeřáb


Tank Typ-69IIC zničený spojeneckými
jednotkami v průběhu operace Pouštní bouře


Tank Type-79 na cvičení


Type-69IIC

Technicko-taktická data

Posádka: 4
Rozměry: délka 9,1m, výška 2,4mm, šířka 3,27m
Hmotnost: 36,7tun
Pohon: dieselový motor 12150L-7BW s výkonem 582k/433kW (Type 69) nebo 730k/544kW(Type 79)
Rychlost: 50km/h (na silnici), 27km/h (mimo silnici)
Poměr výkon/hmotnost: 15,98
Měrný tlak na půdu: 0.82kg/cm2
Dojezd: 420km (Type 69), 360-400km (Type 79)
Brodivost: 1,4m bez přípravy, 4,8m s přípravou
Hlavní výzbroj: 100mm kanon s hladkým vývrtem (Type-69), 100mm s drážkovým (Type-69II), 105mm s drážkovým (Type-79)
Vedlejší výzbroj: jeden spřažený kulomet ráže 7,62mm, jeden lafetovaný 7,62mm, protiletadlový kulomet ráže12,7mm
Náměr hlavně: +18,-5
Systém řízení palby: primitivní (Type 69), počítačové(Type 79)

Zdroje

Greenhill: Modern battle tanks and support vehicles
Jane’s tanky: příručka pro rozpoznávání
www.sinodefence.com
www.globalsecurity.org
www.china-defense.com

 


Copyright © 2018 All Rights Reserved