zpět Britské protiletadlové systémy

Britské protiletadlové systémy

NAVIGACE

Britský Protilietadlový Raketový Komplex RAPIER FSC

připravil Rolls

Matra BAe Dynamics

    Protilietadlový raketový komplex (PLRK) RAPIER FSC (Field Standard C), známy aj ako Rapier 2000, je do výzbroje útvarov a jednotiek Royal Army a RAF Veľkej Británie zaraďovaný od roku 1995. V roku 1996 sa plánovalo zakúpiť 60 komplexov, ktorými mali byť vyzbrojené 2 protilietadlové raketové batérie (plrbat) pozemného vojska a 3 letky protivzdušnej obrany RAF.  

    Celý PLRK je umiestnený na troch unifikovaných prívesoch s autonómnymi prostriedkami napájania. Na prvom z prívesov je odpaľovacie zariadenie (OZ) s 8 protilietadlovými riadenými raketami (PLRR), opticko-elektronická (termovízna) stanica sledovania cieľov a rakiet a rádiofrekvenčný vysielač povelov riadenia PLRR. Na druhom prívese je rádiolokátor (RLK) na vyhľadávanie cieľov DAGGER a na treťom monoimpulzný navádzací rádiolokátor BLINDFIRE. Na ťahanie prívesov sa používajú 3(4) t automobily so zvýšenou brodivosťou, ktoré na korbe môžu viesť po 15 rakiet. Do zostavy patria aj dva prenosné pulty riadenia streľby ( na trojnožkách).

Komplex používa PLRR Mk.2 s motorom na TPL (tuhé pohonné látky). Existujú dve verzie rakiet:

 • Mk.2A s poloprotipancierovou bojovou časťou (BČ) s kontaktným zapaľovačom (s oneskorením) na boj s lietadlami a vrtuľníkmi protivníka
 • Mk.2B s dvojúčelovou trieštivo-výbušnou BČ s približovacím infračerveným laserovým zapaľovačom na ničenie malorozmerných cieľov, ako sú strely s plochou dráhou letu a protirádiolokačné rakety.
 •     PLRR je spoľahlivá a pri uložení v špeciálnom kontajneri nepotrebuje údržbu ani previerky počas 10 rokov.

      Koherentno-impulzný RLK s dopplerovským spracovaním signálu DAGGER vyvinula firma British Aerospace Defence Systems (predtým Siemens Plessey). Umožňuje vyhľadávať a sledovať v troch súradniciach 75 vzdušných cieľov súčasne. Zároveň vyhodnocuje stupeň ich dôležitosti za zložitej situácie a rušenia. RLK má plochú anténovú mriežku s 1024 vyžarovačmi a mnoholúčovým diagramom vyžarovania v e(vertikálna rovina).

      RLK BLINDFIRE 2000 zabezpečuje automatické sledovanie vzdušných cieľov a navedenie PLRR na ne vo dne i v noci, za každých poveternostných podmienok. Je modernizovaným variantom RLK DN-181 starších verzií komplexu RAPIER. Vzhľadom na použitie signálu s lineárno-frekvenčnou moduláciou sa vyznačuje vysokou skrytosťou práce a ochranou pred rušením. Okrem toho je na anténe umiestnené prijímacie/vysielacie zariadenie s nepretržitým vyžarovaním, určené na rýchle navedenie rakety (do jej zachytenia RLK BLINDFIRE 2000) na líniu ožarovania cieľa.

      Metóda navedenia PLRR je realizovaná na rovnakom princípe ako v starších komplexoch Rapier. Rádiolokátor túto metódu používa pri vytváraní signálu proporcionálneho uhlu odklonu rakety od línie ožarovania cieľa, ktorý sa potom premení na riadiace povely.

      Spracovaná informácia postupuje z RLK DAGGER, alebo cez jednotnú sieť PVO do navádzacieho rádiolokátora BLINDFIRE 2000. Štart rakiet a ich navedenie sa uskutočňuje automaticky pomocou špeciálneho počítača.

      Výrobcom komplexu je firma Matra BAe Dynamics.

  Takticko-technické charakteristiky (TTCH) komplexu

  Diaľka streľby [km]: -maximálna
  -minimálna
  8
  0,5 
  Výška zničenia cieľa [km]: -maximálna
  -minimálna
  3,5 / 5
  0,015
  Kurzový parameter [km]    5,5 
  Maximálna rýchlosť cieľa [m.s-1]    500 
  Pravdepodobnosť zničenia cieľa 1 raketou   0,6 
  Systém navedenia   rádiopovelový 
  Čas reakcie [sek.]   
  Čas rozvinutia [min.]   10 

  TTCH rakety

  Štartovacia hmotnosť [kg] 43
  Dĺžka [mm] 2240
  Priemer tela [mm] 130
  Rozpätie stabilizátorov [mm] 380
  Maximálna rýchlosť letu [m.s-1] 700
  Hmotnosť BČ [kg] 1,5

  TTCH RLK DAGGER

  Hmotnosť [kg] 860
  Diaľka zistenia cieľa [km] 20
  Rozsah pracovných frekvencií [GHz] 10-20
  Šírka vyžarovanej charakteristiky b[°] 2

  TTCH BLINDFIRE 2000

  Diaľka zistenia cieľa [km] 12
  Rozsah pracovných frekvencií [GHz] 30-40
  Impulzný vyžiarený výkon [kW] 40
  Frekvencia opakovacích impulzov [Hz]  4000

  Literatúra

  - Zarubežnoje vojennoje obozrenie
  - ATM

   


  Copyright © 2018 All Rights Reserved