úseky:

Pěchotní srub MO-S-17
Štipky

označení krycí název typ odolnost zvony zbraně vlevo zbraně vpravo zbraně čelní věže ochranné střílny
MO-S-17 Štipky PS II  2 ZN4  D D  L1 M G      4 N 
stavební podúsek firma datum betonáže kubatura betonu
3./II.Hlučín  Václav Nekvasil, a.s.,Praha  9.9.1936  0 m3 

Copyright www.sota.cz
  Dosažitelnost: Počet postřehů: Vaše postřehy ICQ podpory: pěšky 43450 92513147
  Lokalita:   Doplnit lokalitu
Nachází se asi 70 metrů nalevo od silnice z Darkoviček do Šilheřovic kousek za odbočkou do Hatě.

Letecká mapa Turistická mapa
  Popis srubu Štipky:   Doplnit popis
Srub měl být vyzbrojen 9 cm kasematním minometem (zbraň G), jehož mohutná střílna se zachovala v týlovém patře pod pravou střeleckou místností. Jinak je celý srub devastován mohutným výbuchem, kterým Rudá armáda po válce odpálila kořistní munici. O mohutnosti výbuchu svědčí to, že se propadly stropy týlového patra pod levou střeleckou místností, stropnice se zlomila na dva kusy a levá část stropnice dnes na objektu leží vzhůru nohama. Zvony i originální střílny byly vytrženy Němci a posléze nahrazeny betonovými střílnami. Pravá střílna pro ochranu vchodu je dnes umístěna v Muzeu čs. opevnění na MO-S-19. Zajímavostí objektu je, že jako jediný na ostravském úseku opevnění byl maskován krycími nátěry a drátěnými maskovacími sítěmi s barevnými jutovými záplatami. Ostatní objekty byly natřeny načerno, protože zahájení bojů ze strany Německa se očekávalo v nočních nebo brzkých ranních hodinách. Objekty v lesních úsecích byly navíc kryty chvojím nebo opřenými stromky.

Správce: Bližší informace nezadány, informujte podporu.

Bunkry.cz Opevneni.cz

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz
  Vaše postřehy  
Chardonnay
11.7.2012
Počet bodů: 5 z 5
Počet bodů: 3 z 5
Přímo k bunkru jsem se dostal pěšky
Výbuch, který srub zničil musela ale být pořádná rána!

Přidat postřeh