úseky:

Pěchotní srub MO-S-19
Alej

označení krycí název typ odolnost zvony zbraně vlevo zbraně vpravo zbraně čelní věže ochranné střílny
MO-S-19 Alej PS III  ZN4 ZN3  L1 Mk  L1 M      4 N 
stavební podúsek firma datum betonáže kubatura betonu
3./II.Hlučín  Václav Nekvasil, a.s.,Praha  27.8.1936  1773 m3 

Copyright www.sota.cz
  Dosažitelnost: Počet postřehů: Vaše postřehy ICQ podpory: autem 43450 92513147
  Lokalita:   Doplnit lokalitu
Po levé straně silnice z Hlučína do Šilheřovic za obcí Darkovičky. Nelze přehlédnout.

Letecká mapa Turistická mapa
  Popis srubu Alej:   Doplnit popis
Oboustranný pěchotní srub na pravém křídle projektované tvrze Orel. Jeden z ucelené skupiny srubů postavený ve III. stupni odolnosti, což je dáno množstvím silnic, které v tomto úseku procházejí od hranic do vnitrozemí.

Srub byl v polovině osmdesátých let kompletně zrekonstruován do stavu v roce 1938. Byly zde převezeny zvony vytržené na OP-S-28 a zvon vyvržený při výbuchu v OP-S-29. Oba zvony však pocházejí ze srubů II. stupně odolnosti a musely s nimi být podniknuty stejné akce, které prováděli Němci při budování ženijního cvičiště u Milostovic. Kopule pro dvojče těžkých kulometů pochází z objektu R-S-75 U křížku v Orlických horách. Chybějící střílny byly vytrženy na srubech v okolí Milostovic. Ve všech zvonech a kopuli jsou instalovány střelecké podlážky. Je instalována kompletní vzduchoventilace, signalizace a elektrické rozvody. Bohužel vlastní filtrovna i dieselagregát pro výrobu elektřiny jsou poválečné výroby. Ze zbraní jsou na srubu k vidění všechny zbraně používané v pevnostech v roce 1938. Raritou je lafetované dvojče těžkých kulometů a zejména rekonstruovaný protitankový kanón vz. 36 ráže 4,7 cm (zbraň L1), který se v republice nachází pouze ve dvou exemplářích. Pochází z výbuchem zničeného OP-S-29, kde přežil ve zbědovaném stavu do roku 1968. Němci tyto kanóny instalovali do nevytržených střílen L1 zejména opavského úseku, když se chystali na obranu proti Rudé armádě. Prapůvodně byl exemplář L1 umístěný dnes na Aleji určen pro nevybetonovaný vchodový objekt tvrze Stachelberg.

V okolí srubu je instalován překážkový systém, až přehnaně zahuštěný. V blízkém okolí srubu je možno vidět protitankové příkopy PÚV. V areálu se muzea se konají při zvláštních příležitostech dobové bojové úkazky

Při výstavbě muzea byl rovněž opraven sousední MO-S-18 Obora, který je používán jako depozitář a administrativní budova a jeden lehký objekt vz. 37 v bezpřední blízkosti MO-S-19. V péči muzea je rovněž tvrzový MO-S-20 Orel, který je však ponechán ve stavu z roku 1945, byla zde pouze instalována originální vchodová mříž. Součástí muzea měla být vyhlídková terasa na jeho stropnici. Z finančních důvodů však bylo od tohoto a dalších záměrů upuštěno.

Správce: Bližší informace nezadány, informujte podporu.

Bunkry.cz Opevneni.cz

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz
  Vaše postřehy  
Chardonnay
21.8.2008
Počet bodů: 5 z 5
Počet bodů: 5 z 5
Přímo k bunkru jsem se dostal autem
Trochu mě mrzí, že na úkor jiných srubů byl tento dovybaven zvony a střílnami, ale při zhlédnutí výstavy rekonstrukce objektu, kdy de facto "povstal z mrtvých", a výsledek = všechna čest.

Přidat postřeh