úseky:

Pěchotní srub MO-S-20
Orel

označení krycí název typ odolnost zvony zbraně vlevo zbraně vpravo zbraně čelní věže ochranné střílny
MO-S-20 Orel PS IV  ZN3 ZP3 ZN4  L1 M  L1 M      4 N 
stavební podúsek firma datum betonáže kubatura betonu
3./II.Hlučín  Václav Nekvasil, a.s.,Praha  11.12.1936  2856 m3 

Copyright www.sota.cz
  Dosažitelnost: Počet postřehů: Vaše postřehy ICQ podpory: pěšky 43450 92513147
  Lokalita:   Doplnit lokalitu
Severně od Darkoviček nalevo vedle silnice z Darkoviček do Darkovic. Přístup od muzea na MOS19 po polní zpevněné cestě vedoucí kolem protitankových příkopů a překážek.

Letecká mapa Turistická mapa
  Popis srubu Orel:   Doplnit popis
Tvrzový objekt, který měl patřit do sestavy tvrze Orel. Protože s výstavbou tvrze se v dohledné době nepočítalo, byl postaven pouze tento srub, aby se uzavřela díra v linii izolovaných pěchotních srubů.

Pancéřové prvky vytrhány Němci. Diamantové příkopy zčásti zaneseny sutí a odpadky, pravý zpola zatopen. Německé betonové střílny. Uvnitř šachta se schodištěm pro napojení na podzemí. Na dně šachty je kopaná studna. Jeden z mála tvrzových pěchotních srubů, které mají vlastní normální vchod. Je to dáno zejména dlouhodobě plánovanou izolovaností srubu a jednak nutností instalování zbraní a vnitřního vybavení, které se do tvrzových objektů jinak dopravovalo podzemím. Interiér srubu není přístupný. Srub byl vzhledem k množství smrtelných úrazů ve schodišťové šachtě zabetonován, po jeho předání do správy Muzea čs. opevnění byla instalována originální vchodová mříž a sruby byl uzamčen.

Správce: Bližší informace nezadány, informujte podporu.

Bunkry.cz Opevneni.cz

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz
  Vaše postřehy  
Chardonnay
21.8.2008
Počet bodů: 5 z 5
Počet bodů: 5 z 5
Přímo k bunkru jsem se dostal autem
Jako každého zajímá šachta do podzemí, bohužel nejsem mravenec, abych se protáhl škvírami ve střílnách. Postavení útočících tanků T-34/85 na tento těžce poškozený objekt působí nepatřičně, až komicky. Zvlášť, když srub je ještě "ozdoben" novodobými nápisy, které ho hyzdí...

Přidat postřeh

Tvrz Orel

zahrnuje tento objekt. Dělostřelecká tvrz Orel je situována do nízkých pahorků severozápadně od Darkoviček na Hlučínsku a je jednou z nejmenších č... více