úseky:

Pěchotní srub K-S-10
U boží muky

označení krycí název typ odolnost zvony zbraně vlevo zbraně vpravo zbraně čelní věže ochranné střílny
K-S-10 U boží muky PS IV  2 ZN3  L1  L1 M    OR  2 N 
stavební podúsek firma datum betonáže kubatura betonu
2./III.Hůrka  Dr. Ing. Karel Skorkovský,Praha  12.6.1937  2856 m3 

Copyright www.sota.cz
  Dosažitelnost: Počet postřehů: Vaše postřehy ICQ podpory: pěšky 43450 92513147
  Lokalita:   Doplnit lokalitu
Ve svahu jižně od silnice a železniční trati z Prostřední Lipky do Horní Lipky. Vzhledem k tomu, že prostor tvrze byl donedávna zakázaným prostorem, nevedou k bojovým objektům ani mezi nimi žádné cesty. Nejlepší přístup k tvrzi je od srubu K-S-14 U cihelny, který leží na silnici z Králík do Prostřední Lipky. Odtud po prahu protitankové překážky se dostanete až ke K-S-13. Ostatní bojové objekty jsou roztroušeny v blízkém okolí, většinou skryté v porostu, který je na jinak holém vrcholu kopce nápadný.

Letecká mapa Turistická mapa
  Popis srubu U boží muky:   Doplnit popis
Oboustranný pěchotní srub v sestavě tvrze Hůrka. Vzhledem ke svému výhodnému postavení nad údolím potoka Lípa, byl vyzbrojen kulometnou otočnou věží, kterou mohl ovládat celý prostor údolí, kterým prochází železniční trať a silnice. Kulometná palba rovněž bránila přístupu ke tvrzi. Nalevo byl vyzbrojen pouze protitankovým kanónem se spřaženým kulometem (L1) s výstřelem ke K-S-13 U lomu vzdálenému asi 150 metrů. Napravo pak klasickou dvojicí zbraní L1 a M s výstřelem k izolovanému K-S-9.

Vzhledem k výhodné konfiguraci okolního terénu, byl prostor tvrze Hůrka stvořen pro německé zkoušky dělostřelectva. Srub je těmito pokusy silně poničen. Celá týlová strana objektu je poškozena ostřelováním. Stropnice je popraskaná. Pravý krakorec je rozstřílen tak, že z něj zbylo pouze armování. Pravý diamantový příkop je zasypán sutí až po střílny. Levý diamantový příkop, do kterého vedl nouzový východ, byl v roce 1990, kdy byl povolen přístup do prostoru tvrze, zabetonován. Určitou stavební zvláštností srubu je betonová maska ochranných střílen pro lehký kulomet. Jde o zvýšení hrany diamantového příkopu asi o 60 cm přístavbou jakési betonové kostky. Účelem bylo zabránit ohrožení střílen, při palbě kartáčovým střelivem z DOV. Srub má dodnes originální střílny. Zvony byly vytrženy. Šachta pro neosazenou kulometnou věž je zabetonována. Na stropnici objektu se zachoval ventilační zvon.

Bunkry.cz Opevneni.cz

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz
  Vaše postřehy  
Chardonnay
20.11.2007
Počet bodů: 5 z 5
Počet bodů: 3 z 5
Přímo k bunkru jsem se dostal pěšky
díky využití podzemí armádou,je srub dokonale "utěsněn" zazděním, včetně střílen. Taktéž je značně poničen okupací i aktivitou Kovošrotu. Za zmínku stojí snad jen ventilační zvon. Jinak je srub v létě zcela zarostlý a prakticky nefotitelný.

Přidat postřeh

Tvrz Hůrka

zahrnuje tento objekt. Dělostřelecká tvrz Hůrka je se svými čtyřmi bojovými objekty jednou z nejmenších tvrzí čs. opevnění. Byla postavena v prost... více