úseky:

Vchodový objekt K-S-12a
U rybníčku

označení krycí název typ odolnost zvony zbraně vlevo zbraně vpravo zbraně čelní věže ochranné střílny
K-S-12a U rybníčku VO IV  2 ZN4  L1      1 N 
stavební podúsek firma datum betonáže kubatura betonu
2./III.Hůrka  Dr. Ing. Karel Skorkovský,Praha  18.5.1938  4730 m3 

Copyright www.sota.cz
  Dosažitelnost: Počet postřehů: Vaše postřehy ICQ podpory: pěšky 43450 92513147
  Lokalita:   Doplnit lokalitu
Po levé straně silnice z Králík do Hanušovic bezprostředně za městem. Vojenský prostoe - zákaz focení. U objektu novodobá přístavba.

Letecká mapa Turistická mapa
  Popis srubu U rybníčku:   Doplnit popis
Vchodový objekt v sestavě tvrze Hůrka. Na podzemí tvrze byl napojen svážnicí. Zvony byly vytrženy. Týlová stěna byla podrobena dělostřeleckým zkouškám. Po válce byl objekt opraven a ve tvrzi se opět zabydlela československá armáda, která využívá podzemních prostor tvrze jako skladů dodnes. Na místě pravého zvonu je vybudován jakýsi domeček. Na místě levého zvonu vycházejí na povrch roury ventilace. To je vše, co je z objektu vidět, protože před objekt byla přistavěna hala, která kryje původní vjezdová vrata. Podle některých zdrojů jsou v objektu instalována původní projektovaná plynotěsná vrata. Bližší informace o objektu nejsou známy.

Bunkry.cz Opevneni.cz

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz
  Vaše postřehy  
Ondra
15.11.2009
Počet bodů: 5 z 5
Počet bodů: 1 z 5
Přímo k bunkru jsem se dostal pěšky
Přímo k bunkru jsem se dostal autem.Celý oběkt je zastavěný, protože Hůrka byla skladištěm. Jinak je jako každý jiný vchodový oběkt.

Ondřej Skácel
30.12.2008
Počet bodů: 5 z 5
Počet bodů: 5 z 5
Přímo k bunkru jsem se dostal autem
30. 5. 2008 předalo ministerstvo obrany Dělostřeleckou tvrz Hůrka městu Králíky a 19. 8. 2008 byla tvrz zpřístupněna veřejnosti. Více informací na www.boudamuzeum.com Osobně jsem tvrz navštívil 27. prosince. Intenzivně se pracuje na tvorbě expozic a na pracech pro bezpečnost návštěvníků. V plánu na léto je zpřístupnění schodiště do dělové věže, kde zatím schází zábradlí nebo je značně poškozeno.

Chardonnay
15.10.2008
Počet bodů: 5 z 5
Počet bodů: 5 z 5
Přímo k bunkru jsem se dostal autem
Tak sláva. Hůrka je přístupná veřejnosti. Vchoďák je samozřejmě zcela přestavěn, ale plynotěsná vrata a svážnice připomíná třicátá léta. Podzemí i přes úpravy a chybějící příčky je impozantní...

chardonnay
20.11.2007
Počet bodů: 5 z 5
Počet bodů: 1 z 5
Přímo k bunkru jsem se dostal autem
Srub je z větší části zakryt novodobou přístavbou a protože se jedná o vojenský prostor , je fotografování zakázáno.

Přidat postřeh

Tvrz Hůrka

zahrnuje tento objekt. Dělostřelecká tvrz Hůrka je se svými čtyřmi bojovými objekty jednou z nejmenších tvrzí čs. opevnění. Byla postavena v prost... více