úseky:

Pěchotní srub K-S-13
U lomu

označení krycí název typ odolnost zvony zbraně vlevo zbraně vpravo zbraně čelní věže ochranné střílny
K-S-13 U lomu PS IV  ZN3 ZP3 ZN3  L1 M v kopuli  L1      2 N 
stavební podúsek firma datum betonáže kubatura betonu
2./III.Hůrka  Dr. Ing. Karel Skorkovský,Praha  17.7.1937  3250 m3 

Copyright www.sota.cz
  Dosažitelnost: Počet postřehů: Vaše postřehy ICQ podpory: pěšky 43449 92513147
  Lokalita:   Doplnit lokalitu
Ve svahu jižně od silnice a železniční trati z Prostřední Lipky do Horní Lipky. Vzhledem k tomu, že prostor tvrze byl donedávna zakázaným prostorem, nevedou k bojovým objektům ani mezi nimi žádné cesty. Nejlepší přístup k tvrzi je od srubu K-S-14 U cihelny, který leží na silnici z Králík do Prostřední Lipky. Odtud po prahu protitankové překážky se dostanete až ke K-S-13 skrytému na kraji lesíka.

Letecká mapa Turistická mapa
  Popis srubu U lomu:   Doplnit popis
Pěchotní srub v sestavě tvrze Hůrka. Vzhledem k výbornému výhledu do předpolí byl osazen pozorovacím zvonem. Objekty kralického úseku byly využíván německým dělostřelectvem ve větší míře než kdekoliv jinde. Ušetřen nezůstal ani tento srub. Je důkladně poničen ze všech stran. Všechny střílny hlavních zbraní byly vytrženy, diamantové příkopy jsou zasypány sutí z ostřelování. Zvony jsou vytrženy. Všechny otvory jsou důsledně zabetonovány, což je pochopitelné vzhledem k přítomnosti armády v podzemí tvrze. Kamenný zához srubu je odstraněn.

Více než srub samotný je zajímavý protitankový příkop vedoucí od levého křídla srubu svahem směrem k sousednímu K-S-14. Ten zůstal dodnes nepoškozen, ani nebyl zavážen. Je pouze zarostlý vegetací a zanesený přirozenými produkty porostu (listí, větve, hlína). I tak by byl dodnes těžkou překážkou pro moderní vojenskou techniku. Pro německou armádu hrozící nám v roce 1938 úderem, by s jejich pohybovadly byl naprosto nepřekonatelný.

Bunkry.cz Opevneni.cz

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz
  Vaše postřehy  
Chardonnay
20.11.2007
Počet bodů: 5 z 5
Počet bodů: 2 z 5
Přímo k bunkru jsem se dostal pěšky
Smutné torzo srubu je dnes utopeno v svahu v malém remízku a pralese kopřiv a křovisek. Objekt je důsledně "utěsněn" zazděním a za zmínku snad stojí jen nenaohýbané háky na stropě.

Přidat postřeh

Tvrz Hůrka

zahrnuje tento objekt. Dělostřelecká tvrz Hůrka je se svými čtyřmi bojovými objekty jednou z nejmenších tvrzí čs. opevnění. Byla postavena v prost... více