úseky:

Pěchotní srub K-S-24
Libuše

označení krycí název typ odolnost zvony zbraně vlevo zbraně vpravo zbraně čelní věže ochranné střílny
K-S-24 Libuše PS IV  ZN4 ZN3  M M  M v kopuli      2 N 
stavební podúsek firma datum betonáže kubatura betonu
4./III.Bouda  Ing. Zdenko Kruliš,Praha  19.7.1937  2192 m3 

Copyright www.sota.cz
  Dosažitelnost: Počet postřehů: Vaše postřehy ICQ podpory: pěšky 43450 92513147
  Lokalita:   Doplnit lokalitu
Po zelené turistické stezce, která vychází od Těchonína směrem k Suchému vrchu, ale stím že míří do Lichkova. Tato zelená značka prochátí kolem všech srubů pevnosti Bouda. Pokud přicházíte od Těchonína je to druhý srub, který uvidíte. Má vhod jako normální pěchotní srub.

Letecká mapa Turistická mapa
  Popis srubu Libuše:   Doplnit popis
Nejpozoruhodnější srub ze sestavy tvrze Bouda, která je dnes přístupná jako pevnostní muzeum. Měla osazeny všechny zvony, které vytrhali Němci, žádnou abnormalitou se neviznačovala. Normální oboustranný levokřídlý srub, který je navázán na podzemí šachtou hlubokou 34 metrů. Ovšem za okupace Němci zkoušeli v tomto prostoru odolnost objektů. Jeden obejkt lehkého opevnění převrátil, když pod jeho základy explodovala nálož, kterou tam instalovali němečtí vojáci. Zkoušeli to samé u srubu těžkého opevnění, kterým byla K-S-24 Libuše. Za objektem byla revizní šachta kanalizace, kterou naplnili výbušninou a odpálili. Čekali, že účinek bude stejný jako u lehkého obejktu popř. že objekt bude na hromádce. Jenže chyba lávky. Čelní stěna objektu se od výbuchu vyvalila asi o 75 cm, ale držela celistvost a celý srub se pohnul o 50 cm. Musela to být velká nálož, když pohnula s 5 000 tunami. V místě narušení je při prohlídce vidět armování betonu tzv. systém pavoučí sítě. Stěny se měly provalit, ale ne roztrhat.

Bunkry.cz Opevneni.cz

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz
  Vaše postřehy  
Ondra
4.8.2011
Počet bodů: 5 z 5
Počet bodů: 4 z 5
Přímo k bunkru jsem se dostal pěšky
Přímo k bunkru jsem se dostal pěšky po zelené TZ od vchodového oběktu. Oběkt je hodně rozstřílený a je zbaven záhozu. Dovnitř se dostanete jen s průvodcem.

Přidat postřeh

Tvrz Bouda

zahrnuje tento objekt. Dělostřelecká tvrz Bouda je situována na kopec Bouda jižně od Suchého vrchu u Jablonného nad Orlicí. Jde o nejmenší stavebn... více