úseky:

Pěchotní srub K-S-25
Sedlo

označení krycí název typ odolnost zvony zbraně vlevo zbraně vpravo zbraně čelní věže ochranné střílny
K-S-25 Sedlo PS II  ZN3 ZN4  D D  D D      4 N 
stavební podúsek firma datum betonáže kubatura betonu
5./III.Mladkov  Litická a.s.,Praha  12.7.1937  1222 m3 

Copyright www.sota.cz
  Dosažitelnost: Počet postřehů: Vaše postřehy ICQ podpory: pěšky 43449 92513147
  Lokalita:   Doplnit lokalitu
Po značené červené turistické značce od tvrze Bouda směr Mladkov. Nedaleko od rozcestníku "U převráceného bunkru".

Letecká mapa Turistická mapa
  Popis srubu Sedlo:   Doplnit popis
Objekt byl v době odstoupení pohraničí kompletně vystrojen a vyzbrojen (uvádí se,že neměl osazen dieselagregát),posádka na objekt namalovala lva a nápis ,,NIKOHO SE NELEKÁME“,který je dodnes patrný.V rámci německých zkoušek byl objekt vystrojen a vyzbrojen.Střílny pod betonem a ve zvonech byly ostřelovány pěchotními zbraněmi.Pravděpodobně ještě za války přišel objekt o zárubně prvních silnostěnných dveří a o jednu střílnu pro těžký kulomet.V záhozu objektu byla donedávna zachovalá štola (dnes propadlá),která vedla k objektu.Měla sloužit k pokusu odpálit nálož pod objektem.K této zkoušce nedošlo a jsou po ní dodnes patrné stopy.Protože objekt byl po válce ve velmi dobrém stavu,tak byl uzavřen v místech druhých silnostěnných dveří novými 30mm poválečnými dveřmi.Dochovaly se zaklíněná torza lafet,takřka kompletní vzduchotechnika a elektrifikace..Následně bylo národnímu podniku KOVOŠROT povoleno odstřelit a odvést zvony objektu.To bylo zajímavým způsobem provedeno (v okolí objektu se nacházelo donedávna velké množství fragmentů obou zvonů).Odstřelem zvonů byly těžce poškozeny ,,ucha“ objektu.Od 70.let byl objekt s různými přestávkami využíván minimálně čtyřmi skupinami bunkrologů.Na objektu bylo objeveno číslování střílen a tím i rozluštěno číslování objektů čs.opevnění (Cituji z knihy LEXIKON TĚŽKÝCH OBJEKTŮ československého opevnění z let 1935-1938 /Eduard STEHLÍK a kolektiv /edice PEVNOSTI sv.18: ,,V červenci 1972 totiž RNDr.Lubomír Aron učinil naprosto zásadní objev.V době,kdy si spolu se svými přáteli upravoval poměrně zachovalý izolovaný pěchotní srub K-S 25 ,,Na sedle,, na základnu,která jim měla sloužit při průzkumech opevnění Orlických hor,objevil systém číslování střílen a tím i systém číslování pevnostních objektů Ředitelstvím opevňovacích prací.,,)Do dnešních dnů se z dochovaného vybavení na objektu nedochovalo nic.Části lafet byly odstraněny,stejně jako vchodová střílna,vzduchotechnika,elektrifikace,vnitřní dveře,silnostěnné dveře (odvezeny do areálu čs.opevnění Darkovičky) a jiné dochované prvky.Do dnešních dnů nepřežily příčky v horním patře objektu stejně jako zárubně v místnosti ,,zemní telegrafie,,v dolním patře.V devadesátých letech byla zničena deska OMS jímky a v roce 2004 zmizel poklop revizní šachty.Některé předměty jako torza některých vnitřních dveří,několik kusů střepin zvonů a pár fragmentů vzduchotechniky byly zachráněny SPČO (Bouda).Díky nimž se tyto předměty dožily nového tisíciletí.V roce 2005 byly zahájeny rekonstrukční práce.Objekt je dnes kompletně vyčištěn a provedeno osvětlení celého interiéru.Při prohlídce lze shlédnout předměty týkající se čs.opevnění... Dnes je osazeno dieselelektrické soustrojí typově odpovídající původnímu , jako jediné na muzeích opevnění. Dokompletovává se foltrovna, ubikace atd.... Blíže na vhtm.valka.cz.

Bunkry.cz Opevneni.cz

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz
  Vaše postřehy  
Vladek Vácha
31.7.2006
Počet bodů: 0 z 5
Počet bodů: 0 z 5
Přímo k bunkru jsem se dostal pěšky
Srub je nyní rekonstruován skupinou nadšenců pod záštitou Sdružení pro obnovu těžkého opevnění Třebechovice p. Orebem. Interiér srubu je tak po drtivou většinu roku nepřístupný, návštěvník by musel být asi hodně přítulný, aby mohl nakouknout. Okolo srubu je soustředěna vyvezená suť (přímo u pravé strany). Diamantové příkopy jsou vybrány. Zvony vytrženy nejspíš během okupace Němci. V současné době je exteriér srubu kromě omítky a uch po zvonech poměrně zachovalý. Pozn.:o objekt se od roku 2005 stará muzeum Vysoký kámen,které provozuje Vledek Vácha.Blíže na www.vhtm.kvalitne.cz

Přidat postřeh