úseky:

Pěchotní srub K-S-35
Nad lesem

označení krycí název typ odolnost zvony zbraně vlevo zbraně vpravo zbraně čelní věže ochranné střílny
K-S-35 Nad lesem PS III  ZN4 ZN3  L1 M  L1 M  M v kopuli    4 N 
stavební podúsek firma datum betonáže kubatura betonu
5./III.Mladkov  Litická a.s.,Praha  29.5.1937  1980 m3 

Copyright www.sota.cz
  Dosažitelnost: Počet postřehů: Vaše postřehy ICQ podpory: pěšky 43772 92513147
  Lokalita:   Doplnit lokalitu
Z Mladkova po silnici směrem na Petrovičky. U hotelu „Pod Adamem“ zastavte na parkovišti a dejte se lesní cestou za hotelem do lesíka. U srubu je situován dětský tábor, kterého je vlastně součástí.

Letecká mapa Turistická mapa
  Popis srubu Nad lesem:   Doplnit popis
Bohužel, jak jsem se již zmínil je srub součástí dětského tábora a též je za nějakým účelem uzavřen. Je to celkem sympatický objekt, hlavně dvojčetem těžkých kulometů umístěných do kopule s výstřelem směrem do předpolí na silnici do Bartošovic. Bylo by to nemilé překvapení pro dobyvatele. Další půdorysnou zvláštností je krakorec nad vchodem, jelikož byl vchod více zaražen do objektu před objektem zvnikl celkem velký prostor, kde se dá nyní v klidu přespat.

Bunkry.cz Opevneni.cz

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz
  Vaše postřehy  
Chardonnay
20.11.2007
Počet bodů: 5 z 5
Počet bodů: 3 z 5
Přímo k bunkru jsem se dostal autem
Interiér jsem navštívil v roce 1988. Suchý, čistý, bez příček (kompletně vybourány), vybílen a sloužil (a dosud slouží) jako sklad pro sousední letní stanový tábor. Vytržené střílny a zvony zazděny.

Přidat postřeh