úseky:

Pěchotní srub R-S-54
Na potoku

označení krycí název typ odolnost zvony zbraně vlevo zbraně vpravo zbraně čelní věže ochranné střílny
R-S-54 Na potoku PS ZN5      D v kopuli    2 N 
stavební podúsek firma datum betonáže kubatura betonu
1./X.Zaječiny  Hráský & Jenč,Mladá Boleslav    0 m3 

Copyright www.sota.cz
  Dosažitelnost: Počet postřehů: Vaše postřehy ICQ podpory: pěšky 43450 92513147
  Lokalita:   Doplnit lokalitu
Pěchotní srub nalezneme na pravém břehu Orlice nedaleko Pašerácké lávky přímo na modře značené turistické cestě.

Letecká mapa Turistická mapa
  Popis srubu Na potoku:   Doplnit popis
Srub byl z důvodu vysoké hladiny spodní vody postaven pouze jednopatrový. Strmý sráz u levé strany objektu donutil projektanty ŘOP pro konstrukci jednostranného objektu s výstřelem směrem k řece. Hlavní výzbroj tvořil těžký kulomet vz. 37 v pancéřové kopuli (zbraň D). Blízkou obranu objektu zajišťovaly dva lehké kulomety vz. 26 ve střílnách a jeden lehký kulomet vz. 26 v pětistřílnovém pancéřovém zvonu. Zvláštní jednopatrová konstrukce objektu si vyžádala atypické uspořádání bojového patra, do kterého musely být přemístěny místnosti, které by se jinak nacházely ve spodním (týlovém) patře. Po průchodu vstupní chodbičkou, se ocitneme v poměrně veliké místnosti s dvěma ochrannými střílnami pro lk. vz. 26. Zde po levé straně byla umístěna filtrovna se strojovnou o čemž svědčí dva betonové podstavce, které zde můžeme spatřit ještě dnes. Ten pravý sloužil jako podstavec pro agregát, a levý pro ventilátor. Na zadní stěně můžeme rozpoznat zbytky příčky, která kdysi oddělovala sklad paliva od strojovny. Vlevo od vstupní chodbičky byli umístěny záchody, umývárna a zřejmě i kopaná studna. Vlevo vedle vstupní chodbičky se nachází vstup do kopule vyzbrojené těžkým kulometem vz. 37 (hlavní zbraní objektu), která byla během okupace vytržena, a dnes je šachta po ní zasypaná sutí. Vstoupíme-li do druhé místnosti upoutá naší pozornost zřejmě zčásti zachovalé příčky. V zadní části po pravé straně byl sklad proviantu, a vedle něho místnost pro radiotelegrafistu. Před nimi se nacházely ubikace pro čtyři muže osádky. Napravo od uličky bylo umístěno stanoviště velitele objektu a místnost pro telefonistu. Za nimi byl vstup do pancéřového zvonu, ten byl také během okupace vytržen a rozervaná šachta po něm je znečištěna odpadky. V současnosti je objekt poškozen trhacími pracemi (zvon a kopule), a postřelováním týlové stěny. Uvnitř je objekt znečištěn odpadky a sutí.

Bunkry.cz Opevneni.cz

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz
  Vaše postřehy  
Chardonnay
21.4.2009
Počet bodů: 5 z 5
Počet bodů: 5 z 5
Přímo k bunkru jsem se dostal pěšky
Objekt stojí na břehu Orlice přímo u turistické cesty a tudíž slouží kolemjdoucím jako smetiště a záchod.... Němci ho zbavili střílen a zvonu a tím ho změnili ve smutné betonové torzo.

Přidat postřeh