úseky:

Pěchotní srub MO-S-31
Myslivna

označení krycí název typ odolnost zvony zbraně vlevo zbraně vpravo zbraně čelní věže ochranné střílny
MO-S-31 Myslivna PS II  ZN4 ZN3  L1 M  2D      4 N 
stavební podúsek firma datum betonáže kubatura betonu
4./II.Dolní Benešov  Ing. Bohuslav Krýsa,Moravská Ostrava  16.9.1936  0 m3 

Copyright www.sota.cz
  Dosažitelnost: Počet postřehů: Vaše postřehy ICQ podpory: pěšky 43450 92513147
  Lokalita:   Doplnit lokalitu
Na kraji lesa vpravo od lesní asfaltky vedoucí od železničního přejezdu u MO-S-33 směrem do Vřesiny. Na většině map je tato silnice buď neoznačená nebo zakreslená jako polní cesta. Jiný přístup po poli od objektu MO-S-32 ve směru patrných zbytků protitankových překážek.

Letecká mapa Turistická mapa
  Popis srubu Myslivna:   Doplnit popis
Oboustranný pěchotní srub vyzbrojený vlevo klasickou dvojicí protitankového kanónu a dvojkulometu, vpravo pak už jen dvojicí sólo kulometů, které navazují na palby obdobně málo vyzbrojených srubů v tomto lesním úseku.

Zvony byly vytrženy za okupace, střílny hlavních zbraní vlevo vytrženy a nahrazeny dvojicí německých betonových střílen. Střílny vpravo zůstaly původní. Všechny střílny jsou zabetonovány. Diamantové příkopy mají pouze zasypané dno. Kamenná rovnanina čelní stěny odstraněna.Vstup do objektu normálně vchodem. Vevnitř zachované příčky. Kolem filtrovny pouze konzola pro uchycení železobetonové příčky. Uchycení betonových příček je u srubů ostravského úseku v týlovém patře obvyklé. U ostatních úseků se používaly většinou cihlové vyzdívky. V týlovém patře k vidění podstavce pro filtrovnu a strojovnu. Zachovalá OMS. Vrt sice značně hluboký, ale dno vrtu zaneseno (každý si chce kamínkem zkusit, jak je hluboký a že těch kamínků za posledních 60 let bylo).

Správce: Bližší informace nezadány, informujte podporu.

Bunkry.cz Opevneni.cz

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz
  Vaše postřehy  
Zatím jste nepřispěli žádným postřehem. Nebo nebyl schválen, viz. seznam nových postřehů.
Přidat postřeh