úseky:

Vchodový objekt N-S-52a
V lese

označení krycí název typ odolnost zvony zbraně vlevo zbraně vpravo zbraně čelní věže ochranné střílny
N-S-52a V lese VO IV  2 ZN4  L1  L1      1 N 
stavební podúsek firma datum betonáže kubatura betonu
5./V.Skutina  Dr. Ing. Karel Skorkovský,Praha    0 m3 

Copyright www.sota.cz
  Dosažitelnost: Počet postřehů: Vaše postřehy ICQ podpory: pěšky 43450 92513147
  Lokalita:   Doplnit lokalitu
Západně od obce Sněžné, po zodolněné cestě vybudované jako příjezdová komunikace při ražení podzemí. Cesta vede po levém břehu potoka.

Letecká mapa Turistická mapa
  Popis srubu V lese:   Doplnit popis
Vchodový objekt tvrze Skutina. Samotný objekt nebyl postaven. Na místě pouze vyhlouben zářez do svahu v úrovni budoucího vjezdu a vyražena štola do podzemí. První cca 50 m štoly není vyraženo v plném profilu, teprve později se rozšiřuje na profil hlavní galerie a mírně stáčí vpravo. Štola je na svém začátku asi do výšky 80 cm zatopena nepříjemně studenou vodou, později mírně stoupá. Asi po 200 metrech končí závalem ze zasypané pracovní šachty na okraji louky. Z chodby odbočují vyrubané sály pro muniční sklady M1, filtrovnu a strojovnu. Do štoly je možný vstup ještě z jednoho místa a to štolou nad galerií, obě chodby se spojují v místě zvětšení profilu hlavní galerie. Vzhledem k neujasněným majetkovým vztahům je podzemí tvrze využíváno jako rezervoár vody pro zavlažování polí a napájení dobytka místním sedlákem. Nejlepší pro návštěvu je zimní období, kdy je voda z podzemí vypuštěna. Vyrubané štoly a sály jsou hnízdištěm netopýrů.


Srub nebyl postaven, a tak nemá správce.
Bunkry.cz Opevneni.cz

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz
  Vaše postřehy  
Chardonnay
21.11.2007
Počet bodů: 4 z 5
Počet bodů: 5 z 5
Přímo k bunkru jsem se dostal pěšky
Zajímavé místo a ještě zajímavější brodění v ledové vodě....

Přidat postřeh

Tvrz Skutina

zahrnuje tento objekt. Dělostřelecká tvrz Skutina se nachází v prostoru kóty 736 Skutina mezi obcemi Sněžné, Polom a Nový Hrádek v Orlických horác... více