úseky:

Pěchotní srub MO-S-34
Štěrkovna

označení krycí název typ odolnost zvony zbraně vlevo zbraně vpravo zbraně čelní věže ochranné střílny
MO-S-34 Štěrkovna PS II  ZN3 ZN4  L1 M  L1 M      4 N 
stavební podúsek firma datum betonáže kubatura betonu
4./II.Dolní Benešov  Ing. Bohuslav Krýsa,Moravská Ostrava  24.10.1936  0 m3 

Copyright www.sota.cz
  Dosažitelnost: Počet postřehů: Vaše postřehy ICQ podpory: pěšky 43450 92513147
  Lokalita:   Doplnit lokalitu
Uprostřed polí mezi MO-S-33 a řekou Opavou na hraně terénního zlomu. Přístup od železničního přejezdu u MO-S-33 po polní cestě až k lesíku, pak vpravo krajem pole až ke srubu.

Letecká mapa Turistická mapa
  Popis srubu Štěrkovna:   Doplnit popis
Zbraně vpravo postřelují prostor překážek až k sousednímu MO-S-33. Zbraně vlevo měly navazovat na nevybudovaný MO-S-35 ovšem průtahy ohledně zadání stavby tohoto srubu vedly nakonec k provizorní změně trasy a levostranná protitanková překážka byla vedena pod jiným úhlem přímo k MO-S-36. Předpodkládalo se, že neprostupný terén vlevo od srubu a samotná řeka Opava budou dostatečnou překážkou, proto měly k obraně postačovat pouze zbraně MO-S-34 a těžké kulomety ze zvonů MO-S-36.

Zvony objektu byly vytrženy, střílny hlavních zbraní taktéž, nahrazeny dvojicí německých kulometných střílen z prostého betonu. Všechny střílny zabetonovány. Diamantové příkopy zpola zasypány. Kamenná rovnanina odstraněna. Vchod s ponechanou originální mříží zabetonován, vyzdívka je však proražena. Přístup do zvonových šachet zabetonován. Příčky uvnitř srubu téměř neporušené, občas chybí zárubně. Zůstaly oboje zárubně protiplynových dveří. V sozučasné době je objekt využíván kultem satanistů, kteří uměle zatopili část týlového patra a jsou autory různých satanistických maleb, symbolů a latinských hesel k uctívání Satana. Ve strojovně je obětní místnost s hábity, řetězy atd.

Správce: Bližší informace nezadány, informujte podporu.

Bunkry.cz Opevneni.cz

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz
  Vaše postřehy  
Zatím jste nepřispěli žádným postřehem. Nebo nebyl schválen, viz. seznam nových postřehů.
Přidat postřeh