úseky:

Pěchotní srub N-S-79
Hrobka

označení krycí název typ odolnost zvony zbraně vlevo zbraně vpravo zbraně čelní věže ochranné střílny
N-S-79 Hrobka PS III  ZN4 ZP2  L1    M v kopuli    3 N 
stavební podúsek firma datum betonáže kubatura betonu
3./V.Polsko  Ing. Rudolf Frič,Bratislava    0 m3 

Copyright www.sota.cz
  Dosažitelnost: Počet postřehů: Vaše postřehy ICQ podpory: pěšky 43450 92513147
  Lokalita:   Doplnit lokalitu
Nedaleko pevnosti Dobrošov. Přístup po vybudované naučné stezce od tvrze Dobrošov nebo z Bělovsi od hotelu Bonato.

Letecká mapa Turistická mapa
  Popis srubu Hrobka:   Doplnit popis
Jednostranný pěchotní srub v linii obcházející tvrz Dobrošov. Vlevo střežil prostor sbíhajících se linií z křídla tvrze Dobrošov a před ní. Vpravo byl zcela zapuštěn do terénu a dvojčetem kulometů v kopuli střežil předpolí linie.Ochranu zprava zajišťoval asi 100 metrů vzdálený srub N-S-78 Polsko lehkými kulomety ze zvonu a z týlové střílny střelecké místnosti a zejména tvrzový N-S-73 Jeřáb čelní palbou dvojkulometu z kopule. Vzhledem k výbornému výhledu na oblast údolí u Bělovsi a za státní hranici, byl osazen dělostřeleckým pozorovacím zvonem působícím ve prospěch dělostřelectva srubu N-S-75 Zelený. Zvon byl netradičně umístěn uprostřed stropnice na úrovni střelecké místnosti, tj. před hlavní chodbou objektu. Zajímavé je i umístění střílny pro lehký kulomet do týlu střelecké místnosti. Ten sloužil k postřelování mělkého údolí směrem k N-S-80 stojícího v druhé linii. Když byly za okupace zvony trhány právě toto umístění zvonu zapříčinilo značnou devastaci srubu trhacími pracemi. Zvony i střílny jsou vytrženy, týlová stěna poničena. Vchod do srubu je zazděn. Vstup možný pouze střílnou pro L1. Příčky v horním patře vytrhány, v dolním patře chybějí zárubně. Diamantový příkop zasypaný. Interíér není volně přístupný.

Bunkry.cz Opevneni.cz

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz
  Vaše postřehy  
Chardonnay
21.11.2007
Počet bodů: 5 z 5
Počet bodů: 5 z 5
Přímo k bunkru jsem se dostal pěšky
Vytžením kopule ze stropnice objektu udělali Němci tečku za tímto srubem. To, co z něj zbylo je jen smutné torzo. Uvnitř smetiště.

Přidat postřeh