úseky:

Pěchotní srub N-S-80
Jirásek

označení krycí název typ odolnost zvony zbraně vlevo zbraně vpravo zbraně čelní věže ochranné střílny
N-S-80 Jirásek PS III  ZN4  2D v kopuli  L1 M      3 N 
stavební podúsek firma datum betonáže kubatura betonu
3./V.Polsko  Ing. Rudolf Frič,Bratislava    0 m3 

Copyright www.sota.cz
  Dosažitelnost: Počet postřehů: Vaše postřehy ICQ podpory: pěšky 43450 92513147
  Lokalita:   Doplnit lokalitu
Vlevo od cesty z osady Polsko směrem k Bělovsi. Nachází se na naučné stezce pevnosti Dobrošov. V bezprostřední blízkosti srubu jsou informační tabule, které obsahují množství zajímavých informací.

Letecká mapa Turistická mapa
  Popis srubu Jirásek:   Doplnit popis
Pěchotní srub navazující na srub N-S-73 Jeřáb , který tvořil křídlo tvrze Dobrošov. Hlavním úkolem srubu bylo zabránit v obchvatu tvrze údolím mezi srubem a předsunutou linií. Vlevo střežil prostor sbíhajících se linií z křídla tvrze Dobrošov a před ní. Protože je postaven v prudkém svahu, musely být diamantový příkop drsně skosen, aby byl umožněn výstřel z ochranné střílny pro lehký kulomet směrem do týlu.

Zvon a kopule nebyly osazeny a tudíž zůstaly nepoškozeny zvonové šachty. Ovšem trhavinu určenou k dobývání pancéřových prvků použili Němci k vyzkoušení odolnosti objektu a náloží ve stropnici objektu se snažili srub roztrhnout. Nutno podotknout, že značně neúspěšně. Výbuchem byl odtržen krakorec nad vchodem, část týlové stěny. Beton sice povolil, ale armatura udržela srub pohromadě. Výbuchem byly ovšem zdevastovány vnitřní prostory. Je propadlá podlaha střelecké místnosti a poškozeny příčky a podlahy v prostorách u týlové stěny. Původní vstup do srubu je zavalen. Vstup je možný pouze vyraženou vyzdívkou střílny M. Ovšem vstup je díky poškození podlahy ve střelecké místnosti značně nebezpečný.

Bunkry.cz Opevneni.cz

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz
  Vaše postřehy  
Chardonnay
21.11.2007
Počet bodů: 5 z 5
Počet bodů: 3 z 5
Přímo k bunkru jsem se dostal pěšky
Další hračka pro německé ženisty.... Aspoň, že strop zbyl.

Přidat postřeh