úseky:

Dělostřelecký srub MO-S-39
U trigonometru

označení krycí název typ odolnost zvony zbraně vlevo zbraně vpravo zbraně čelní věže ochranné střílny
MO-S-39 U trigonometru DS IV  ZN4 ZN3  3xY        1 N 
stavební podúsek firma datum betonáže kubatura betonu
5./II.Smolkov  Ing. Alois Beneš & spol.,Přerov  14.8.1397  5278 m3 

Copyright www.sota.cz
  Dosažitelnost: Počet postřehů: Vaše postřehy ICQ podpory: pěšky 43450 92513147
  Lokalita:   Doplnit lokalitu
Srub v sestavě tvrze Smolkov. Přístup se nedá lehce popsat, protože na celém kopci tvrze v podstatě chybí výraznější lesní cesty. Pokud naleznete pěchotní srub MO-S-40 pak od něj asi 150 metrů na jihozápad. Vede k němu odtud nevýrazná pěšina.

Letecká mapa Turistická mapa
  Popis srubu U trigonometru:   Doplnit popis
První klasický dělostřelecký srub našeho opevnění. Dříve byl vybetonován jen K-S-45 tvrze Adam, který je výškově lomený. Levostranný dělostřelecký srub, který měl svou palbou krýt izolované pěchotní sruby až po východní okraj Opavy. V září roku 1938 byla před srubem umístěna baterie 7,5 cm horských kanónů v dřevěnných boudách jako slabá náhražka plánovaného tvrzového dělostřelectva. Za války poničen německými pokusy a zejména vytrháváním střílen. Ještě během války byly díry po střílnách zabetonovány a byly do nich vsazeny průduchy, pravěpodobně pro odvětrávání podzemí. Nouzový východ umístěný až v samém koutě diamantového příkopu je zabetonovaný. Raritou tohoto srubu je, že nouzový východ má velikost normálního vchodu pěchotního srubu ne sníženou výšku jako u ostatních tvrzových objektů. Důvod se dnes již nepodaří zjistit, pravděpodobně se počítalo s výpady pěchoty do prostoru tvrze nebo výstupem ženistů k opravám poškozených překážek. Diamantový příkop kromě hustého porostu na dně je vcelku čistý a nezanesený. Zához objektu na několika místech odkryt pravděpodobně výbuchem leteckých bomb, se kterými německá armáda za okupace prováděla na DS pokusy. Kráterů po těchto výbuších je ostatně v celém lese velké množství.

Správce: Bližší informace nezadány, informujte podporu.

Bunkry.cz Opevneni.cz

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz
  Vaše postřehy  
Jaroslav Šrom
20.10.2012
Počet bodů: 4 z 5
Počet bodů: 4 z 5
Přímo k bunkru jsem se dostal pěšky
Nádherný objekt k navštívení, cesta trochu adrenalinová pro nového návštěvníka.

Přidat postřeh

Tvrz Smolkov

zahrnuje tento objekt. Dělostřelecká tvrz Smolkov je vybudována na kopci nad obcí Smolkov (dnes součást Háje ve Slezsku) mezi silnicemi vedoucími ... více