úseky:

Pěchotní srub T-S-44
Na pahorku

označení krycí název typ odolnost zvony zbraně vlevo zbraně vpravo zbraně čelní věže ochranné střílny
T-S-44 Na pahorku PS III  2ZN4 ZP2  M v kopuli  L1 M      2 N 
stavební podúsek firma datum betonáže kubatura betonu
1a./VI.Slavětín  Litická a.s.,Praha  26.8.1938  0 m3 

Copyright www.sota.cz
  Dosažitelnost: Počet postřehů: Vaše postřehy ICQ podpory: pěšky 43450 92513147
  Lokalita:   Doplnit lokalitu
Cesta k objektu je značena z obce Bezděkov. Projet obcí až k poslední chalupě a dál po panelové cestě až k objektu. Jako další navigační bod je horkovodní potrubí. Podél něj se dostaneme až k T-43. Autor: Chardonnay

Letecká mapa Turistická mapa
  Popis srubu Na pahorku:   Doplnit popis

Správce: Klub osádky pěchotního srubu T-S 44 "Na pahorku" - Martin Pavlát, Exnarova 542, 500 11 Hradec Králové, tel: +420 777 122 426

Bunkry.cz Opevneni.cz

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz
  Vaše postřehy  
Chardonnay
19.10.2007
Počet bodů: 5 z 5
Počet bodů: 5 z 5
Přímo k bunkru jsem se dostal autem
Příjemné zjištění v r.2006. Okolí vymýceno a srub dominantní na pasece na kraji lesa.

Přidat postřeh