úseky:

Pěchotní srub MO-S-5
Na trati

označení krycí název typ odolnost zvony zbraně vlevo zbraně vpravo zbraně čelní věže ochranné střílny
MO-S-5 Na trati PS III  ZD4 ZN4  Q 2D  Q 2D      3 N 
stavební podúsek firma datum betonáže kubatura betonu
1./II.Bohumín  Dr. Ing. Karel Skorkovský,Praha  29.7.1936  4314 m3 

Copyright www.sota.cz
  Dosažitelnost: Počet postřehů: Vaše postřehy ICQ podpory: pěšky 43450 92513147
  Lokalita:   Doplnit lokalitu
V náspu železniční trati z Bohumína ke státní hranici s Polskem. Těsně vedle nové silnice k hraničnímu přechodu.

Letecká mapa Turistická mapa
  Popis srubu Na trati:   Doplnit popis
Vskutku ojedinělý pěchotní srub. Skládá se ze dvou izolovaných jednostranných srubů, které jsou spolu propojeny spojovací chodbou pod železničním náspem. Toto řešení si vynutil vysoký násep trati, který by při jiném řešení bránil ve výstřelu. Vstup do objektu je řešen v pravé půli srubu. V levé půli (označována někdy jako MO-S-5a) ústí pouze nouzový východ do ochranného příkopu. Protože spojovací chodba ústí v týlovém patře, muselo být zavážení munice a veškerého materiálu do levé části značně obtížné. Srub postaven podle vzoru srubů z francouzské Maginotovy linie, což se projevuje zejména velkým půdorysem a lomenými ochrannými příkopy. Obojí je dáno třemi střílnami hlavních zbraní pod betonem na každé straně. Na společné stěně je střílna pro protitankový kanón a těžký kulomet. Druhá střílna pro těžký kulomet je odsunuta více "za srub" . Všechny hlavní zbraně na každé straně jsou umístěny ve společné střelecké místnosti, kanón a těžký kulomet jsou od sebe odděleny příčkou. Ve střelecké místnosti je navíc střílna pro lehký kulomet postřelující týlový prostor. Vstupní chodba je třikrát lomená a za poměrně dlouhou úvodní částí teprve následuje prostor SAS. Střílna na ochranu vchodu nemíří ven z objektu skrze mříž, ale do nejdelší části vstupní chodby (což sice dokonale bránilo střelce, ale na druhou stranu, kdo má furt vytahovat ty neúspěšný Němce z chodbičky ven před srub). Samotná střílna na ochranu vchodu je umístěna ve výklenku strojovny. Vnitřní prostor srubu se vyznačuje velkou členitostí, různými výklenky ve zdech o jejichž určení nemám ani tušení.

Zvony objektu jsou vytrženy. Střílny pro zbraň Q jsou vytrženy a zazděny. Zához objektu zůstal. V dnešní době je srub v rukou nadšenců, kteří vybírají diamantové příkopy, obnovují filtroventilaci, vysušují spodní dříve zaropené patro a zároveň provázejí návštěvníky.

Ojedinělost stavebního řešení i zachovalost srubu se těžko popisuje. Rozhodně doporučuji osobní návštěvu.

Správce: Bližší informace nezadány, informujte podporu.

Bunkry.cz Opevneni.cz

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz
  Vaše postřehy  
Chardonnay
11.7.2012
Počet bodů: 5 z 5
Počet bodů: 5 z 5
Přímo k bunkru jsem se dostal autem
Trať byla vyměněna za dálnici a toto spojení moderny a historie je poněkud nešťastné. Leč buďme rádi, že srub vůbec zůstal zachován.

honza
18.7.2011
Počet bodů: 5 z 5
Počet bodů: 5 z 5
Přímo k bunkru jsem se dostal autem
Srub již není pod tratí, ale pod silnicí. Osazené zvony.Krasavec zvenčí i zevnitř.Bombarďák!

Přidat postřeh