úseky:

Vchodový objekt T-S-80a
?

označení krycí název typ odolnost zvony zbraně vlevo zbraně vpravo zbraně čelní věže ochranné střílny
T-S-80a ? VO IV  2 ZN4  L1  L1      1 N 
stavební podúsek firma datum betonáže kubatura betonu
3./VI.Babí  Ing. Zdenko Kruliš, Praha & Konstruktiva, a.s.,Praha    0 m3 

Copyright www.sota.cz
  Dosažitelnost: Počet postřehů: Vaše postřehy ICQ podpory: pěšky 43450 92513147
  Lokalita:   Doplnit lokalitu
Východně od obce Babí, ve svahu pod lomem těsně nad obcí. Ke štole vede odbočka z lomu směrem vpravo z kopce. Nedaleko pomocná pracovní štola od T-78.

Letecká mapa Turistická mapa
  Popis:   Doplnit popis
Vchodový objekt tvrze Stachelberg. Sloužil pro navážení munice a ostatního materiálu do podzemí tvrze. Jedinečnost mezi ostatními tvrzemi byla v tom, že vchodový objekt ležel uvnitř obvodové překážky tvrze nikoli daleko za ní, jak bývalo zvykem. Svou výzbrojí 2 x L1 navazoval na palby linie lehkých objektů i na vzdálenější T-S-70 a v podstatě kryl přístup ke tvrzi z týlu. Současně mohl palebně působit na důležitou silnici probíhající obcí Babí, pokud by se směrem od Žacléře podařilo projet některému z nepřátelských vozidel. Tvrzové podzemí mělo být na vchodový objekt napojeno vodorovnou galerií. Kanóny pro srub již byly vyrobeny, přestože s betonáží se počítalo koncem léta roku 1939. Právě jeden z kanónů určený podle výrobního čísla pro VO tvrze Stachelberg se spletitými cestami dostal až do dnešního Muzea čs. opevnění v Darkovičkách. Na místě vchodového objektu je připravena plošina pro výstavbu srubu a vyražena štola do podzemí, která po několika desítkách metrů končí závalem. Asi 200 metrů západním směrem od plánovaného vchodového objektu najdete ústí pracovní štoly, která je prodloužením odbočky k DS T-S-78. Štola sloužila pro vyvážení vytěžené horniny z podzemí na deponii, která ležela východně od vchodového objektu. Vodorovná štola byla efektivnější než pracné vyvážení horniny výtahovými šachtami. O plánovaném osudu štoly po ukončení výstavby nejsou známy podrobnosti. Mohla být buďto zasypána a zabetonována nebo použita jako nouzový východ případně jí mohly být vedeny spojovací kabely. Štola je dnes zaplavena a zasypána četnými závaly.


Srub nebyl postaven, a tak nemá správce.
Bunkry.cz Opevneni.cz

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz
  Vaše postřehy  
Chardonnay
23.11.2007
Počet bodů: 5 z 5
Počet bodů: 5 z 5
Přímo k bunkru jsem se dostal pěšky
Soudě z potůčku vody, je prostor za závalem zatopen. Štola je zhruba na úrovni kamenolomu, který již dosáhl úrovně podzemí a zřejmě zasáhl i křižovatku za hlavními sklady M1. Stav těchto skladů již ale nikdo nikdy nezjistí....

Přidat postřeh

Tvrz Stachelberg

zahrnuje tento objekt. Rozestavěná dělostřelecká tvrz Stachelberg nazývaná v poválečném období též Babí se rozkládá na hřebenu kopce Stachelberg s... více