úseky:

Vchodový objekt OP-S-35a
Divá hůra

označení krycí název typ odolnost zvony zbraně vlevo zbraně vpravo zbraně čelní věže ochranné střílny
OP-S-35a Divá hůra VO IV  2 ZN4  L1  L1      1 N 
stavební podúsek firma datum betonáže kubatura betonu
4./IV.Šibenice  Lanna, a.s.,Praha    0 m3 

Copyright www.sota.cz
  Dosažitelnost: Počet postřehů: Vaše postřehy ICQ podpory: pěšky 43450 92513147
  Lokalita:   Doplnit lokalitu
Vpravo od polní cesty z Nového Dvora do Březové v poli.

Letecká mapa Turistická mapa
  Popis srubu Divá hůra:   Doplnit popis
Vchodový objekt v sestavě tvrze Šibenice. Vzhledem k rovinatému terénu měl být objekt na podzemí napojen výtahovou šachtou. Tato byla vyhloubena a vydřevena. Jiné práce nebyly na srubu započaty. Dnes je šachta zasypána a místo je zemědělsky využíváno. V terénu nelze zjistit jakékoliv pozůstatky stavební činnosti.


Srub nebyl postaven, a tak nemá správce.
Bunkry.cz Opevneni.cz

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz
  Vaše postřehy  
Chardonnay
1.9.2011
Počet bodů: 5 z 5
Počet bodů: 1 z 5
Přímo k bunkru jsem se dostal autem
Snadno nalezitelný prostor, ale bez jakékoliv pozůstatku výstavby. Za návštěvu stojí dodnes funkční 3 revizní šachty odvodnění a prostor nouzového výlezu z tvrze. Kdo odklídí smetiště najde i výlez.

Přidat postřeh

Tvrz Šibenice

zahrnuje tento objekt. Dělostřelecká tvrz Šibenice je situována na kótě 377 U šibenice západně od Opavy mezi obcemi Sádek, Milostovice a Nový Dvůr... více