úseky:

Pěchotní srub OP-S-37
Pařížský vrch

označení krycí název typ odolnost zvony zbraně vlevo zbraně vpravo zbraně čelní věže ochranné střílny
OP-S-37 Pařížský vrch PS II  ZN4 ZD4  L1 M  L1 M      2 N 
stavební podúsek firma datum betonáže kubatura betonu
3./IV.Milostovice  Ing. Bohuslav Krýsa,Moravská Ostrava  10.9.1938  1492 m3 

Copyright www.sota.cz
  Dosažitelnost: Počet postřehů: Vaše postřehy ICQ podpory: pěšky 43450 92513147
  Lokalita:   Doplnit lokalitu
Nachází se v polích vlevo od cesty vedoucí podél potoka Herlička ze Sádku směrem na Kamenec

Letecká mapa Turistická mapa
  Popis srubu Pařížský vrch:   Doplnit popis
Předposlední srub linie opavského úseku, který se podařilo vybetonovat. Srub dosud stojí ve výkopu. Jeho zvláštnost je v traverzách, které "vyčuhují" ze stropnice objektu. Jedná se o nosníky na které bylo při betonáži upevňováno bednění stropu a další vodorovná výztuž a rozpěry. Konce traverz tvořily základ pro plošinu, po které se beton rozvážel do sypacích otvorů. Po zatuhnutí betonu se traverzy v úrovni stropu uřezávaly. Tady se to už díky mnichovským událostem nestihlo. (O tom, že traverzy procházejí na výšku celým objektem od základu po strop je možné se přesvědčit např. v objektu N-S-49 Pod lesem, kde je jedna z nich obnažena následkem německého dělostřeleckého ostřelování, nebo na bližší OP-S-29) Zvony objektu nebyly osazeny. Objekt je volně přístupný. Protože bednění srubu bylo pravděpodobně odstraňováno až Němci, je možno v interiéru pozorovat, v jakém spěchu byl srub budován. V některých místnostech jsou odkryté pletivové sítě, kterými bylo obloženo bednění, a které se dodatečně kryly při úpravách defektů při betonáží a následných omítkách. Týlové patro srubu bývá zatopeno.

Bunkry.cz Opevneni.cz

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz
  Vaše postřehy  
Opavák
4.5.2013
Počet bodů: 5 z 5
Počet bodů: 5 z 5
Přímo k bunkru jsem se dostal autem
Objekt přístupný. Spodní patro opět pod vodou. Jinak zachovalý a nevybavený.

Chardonnay
1.9.2011
Počet bodů: 5 z 5
Počet bodů: 4 z 5
Přímo k bunkru jsem se dostal pěšky
Srub s ještě neodřezanými ocelovými nosníky plošiny z doby betonáže. Čerstvě odšalován, bez příček, podlah, vybavení. Nyní pozvolna zarůstá.

Přidat postřeh