úseky:

Dělostřelecká tvrz
Orel

Bunkry.cz technické detaily tvrze

Stachelberg Poustka Jírova hora Dobrošov Skutina Hanička Adam Bouda Hůrka Kronfelzov Orlík Šibenice Smolkov Orel

(Pevnost Orel) Dělostřelecká tvrz Orel je situována do nízkých pahorků severozápadně od Darkoviček na Hlučínsku a je jednou z nejmenších československých tvrzí. Její sestavu měly tvořit dělostřelecká otočná věž, tři pěchotní sruby, minometná otočná věž a vchodový objekt. Původní projekt tvrze Orel vycházel ještě z francouzských vzorů, které byly při výstavbě Ostravska používány. V celém prostoru ostravského úseku opevnění mělo stát 6 pěchotních tvrzí, což je soustava pěchotních srubů s podzemím, kde hlavní zbraní byla kulometná otočná a výsuvná věž. Vzhledem k nákladnosti byl tento model brzy opuštěn. Opuštěna byla i idea výsuvnosti kulometnývh otočných věží.


Označení Krycí název Typ zvony Zbraně vlevo Zbraně vpravo Věže Ochranné střílny Současný stav
MO-S-20 Orel PS ZN3 ZP3 ZN4 L1 M L1 M 4 N Postaven,interiér nepřístupný
MO-S-20a ? PS 2 Mk L1 M 2 Nepostaven
MO-S-20b ? PS 1 L1 M Mk 2 Nepostaven
MO-S-20c ? MOV Nepostaven
MO-S-20d ? DOV Nepostaven
MO-S-20e ? VO 2 L1 L1 1 Nepostaven
podzemí Nevyraženo
Stachelberg Poustka Jírova hora Dobrošov Skutina Hanička Adam Bouda Hůrka Kronfelzov Orlík Šibenice Smolkov Orel

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz