úseky:

Dělostřelecká tvrz
Dobrošov

Bunkry.cz technické detaily tvrze

Stachelberg Poustka Jírova hora Dobrošov Skutina Hanička Adam Bouda Hůrka Kronfelzov Orlík Šibenice Smolkov Orel

(Pevnost Dobrošov) Jedná se o pravděpodobně o nejznámější tvrz soustavy československého pohraničního opevnění. Je to dáno zejména existencí expozice čs. opevnění, která je spravována náchodským muzeem již od roku 1968.  

Nedokončená tvrz Dobrošov se nachází na kopci nad obcí Dobrošov u Náchoda. Její stavba byla zahájena v září 1937 a po dokončení měla sestávat ze dvou pěchotních srubů, dvou dělostřeleckých srubů, dělostřelecké otočné věže, minometné otočné věže a vchodového objektu. Svými pevnostními houfnicemi měla vlevo postřelovat náchodskou kotlinu a podporovat izolované pěchotní sruby ve svazích nad Bělovsí. Dostřel jejich zbraní dosahoval až za Hronov a Červený Kostelec. Palba se měla překrývat s palbou tvrze Jírova hora. Vpravo se její palebný vějíř překrýval s palebným vějířem sousední tvrze Skutina. Dostřel DOV Maliňák zasahoval hluboko na území nepřítele.

Do konce září 1938 byla vyrubána celá podzemní galerie v celkové délce 1750 m, byly vyrubány všechny podzemní sály skladů a ubikací a celé podzemí bylo téměř z poloviny vybetonováno. Byly vyhloubeny šachty do podzemí v místech všech objektů tvrze Dobrošov a byla vyražena odvodňovací štola. Na povrchu byly vybetonovány pěchotní sruby N-S-72 Můstek, N-S-73 Jeřáb a dělostřelecký srub N-S-75 Zelený. DS Zelený byl zároveň posledním srubem vybetonovaným v rámci československých tvrzí. Jeho betonáž byla ukončena 28.9.1938. Žádný z bojových objektů nebyl osazen zvony, ani u nich nebyl dokončen zához kamennou rovnaninou. Z celé tvrze Dobrošov byl v září 1938 schopen boje pouze srub Jeřáb, který měl v době mobilizace posádku. Tato zde v ještě nevyschlém a nevyzrálém objektu v provizorních podmínkách prožívala dny mnichovské zrady. Vchodový objekt měl být na podzemí tvrze Dobrošov napojen svážnicí. VO se však nebyl do Mnichova postaven a do tvrze Dobrošov se vstupovalo provizorní mřížovou brankou zřízenou v ústí štoly.

V období okupace byly na Dobrošově stejně jako na ostatních tvrzích prováděny zkoušky německých zbraní. Nejvíce to odnesl srub Můstek, ostřelovaný německou tajnou protipevnostní střelou Röchling. Z vyprávění pamětníků je známo, že za tímto účelem bylo dokonce vystěhováno obyvatelstvo z obcí Dobrošov a osady Polsko, aby nedošlo k ohrožení lidí odlétajícím betonem. Po dvou dnech ostřelování byli nakonec němečtí dělostřelci rádi, že se jedné střele podařilo provrtat betonem a zpustošit interiér srubu. Střely Röchling byly však konstruovány ke zcela jinému způsobu střelby, než který byl použit na Dobrošově. Střela byla určena především k ničení podzemních cílů. Měla být pod strmým úhlem vystřelena do stratosféry, s využitím tíhového zrychlení nabrat rychlost a při dopadu měla proniknout horninou až do hloubky 20 m a ničit podzemní prostory nepřítele. Jako památka na německé pokusy dodnes trčí jedna ze střel ze stěny srubu Můstek.

Dosud jsou v terénu patrny staveniště ostatních bojových objektů tvrze Dobrošov zejména druhého dělostřeleckého srubu N-S-76 Amerika a dělostřelecké otočné věže N-S-74 Maliňák. Podzemí tvrze Dobrošov je na mnoha místech zavaleno a není průchodné. Vchod do podzemí v místě vchodového objektu je zasypán. Závaly jsou patrné i při prohlídce veřejnosti přístupné části podzemí. Prohlídková trasa vede ze srubu Zelený přes muniční skad M2 srubu Zelený na křižovatku s hlavní galerií, dodatečně vyztuženou chodbou hlavní galerie, kasárenskými sály, ošetřovnou a končí na srubu Můstek. Zpřístupněno je asi 400 m podzemních chodeb a sálů. Ve dnech státních svátků je otevřen i pěchotní srub Jeřáb.


Odbočka k N-S-75 Zelený z hlavní galerie

A takhle vypadá prostor muzea na Dobrošově z výšky.

Označení Krycí název Typ zvony Zbraně vlevo Zbraně vpravo Věže Ochranné střílny Současný stav
N-S-72 Můstek PS ZP2 ZN4 ZN3 L1 M L1 2 N Postaven,poničen ostřelováním, opraven, zvony neosazeny, součást expozice
N-S-73 Jeřáb PS ZP2 2ZN3 L1 L1 M 2 N Postaven,nezahozen, zvony neosazeny, přístupný jen výjimečně jako součást expozice
N-S-74 Maliňák DOV F3V Nepostaven,šachta zasypána
N-S-75 Zelený DS ZN4 ZN3 3xY 1 N Postaven,vybetonován, zvony neosazeny, zához z pozdější doby, součást expozice
N-S-76 Amerika DS 2 ZN4 3xY 1N Nepostaven,šachta zasypána
N-S-77 Kaplička MOV ZN3 B12 Nepostaven,šachta zasypána
N-S-77a Portál VO 2 ZN4 L1 L1 1 N Nepostaven,štola zasypána
podzemí Vyraženo, zčásti, vybetonováno, část přístupná jako expozice
Stachelberg Poustka Jírova hora Dobrošov Skutina Hanička Adam Bouda Hůrka Kronfelzov Orlík Šibenice Smolkov Orel

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz