úseky:

Dělostřelecká tvrz
Jírova hora

Bunkry.cz technické detaily tvrze

Stachelberg Poustka Jírova hora Dobrošov Skutina Hanička Adam Bouda Hůrka Kronfelzov Orlík Šibenice Smolkov Orel

(Pevnost Jírova hora) Dělostřelecká tvrz Jírova hora byla projektována do prostoru kóty 506 Maternice severozápadně od Hronova. Samotný název je zavádějící protože vrch s názvem Jírova hora se nachází asi kilometr východně od plánovaného postavení tvrze a svádí k myšlence přeložení umístění tvrze při pozdějších úpravách trasy.

Tvrz Jírova hora měla být jednou z nejsilnějších tvrzí čs. pevnostní soustavy. Měly ji tvořit čtyři pěchotní sruby, dělostřelecká otočná věž, dva dělostřelecké sruby, minometná věž a vchodový objekt. Se zahájením výstavby tvrze Jírova hora se počítalo na jaře 1939. Tvrz Jírova hora byla kompletně projektově dokončena, ale do září 1938 nebyla zadána žádné stavební firmě.

Přestože se tvrz Jírova hora nachází v trutnovském stavebním úseku, hlavní úkoly tvrze byly směřovány na Náchodsko. DS T-S-13 měl palebně působit ve prospěch tvrze Dobrošov a dále postřelovat kotlinu mezi Náchodem a Hronovem a linii těžkého opevnění od dobrošovské tvrze, která byla nedostupná pro dělostřeleckou podporu z Dobrošova. Dělostřelecká otočná věž T-S-11 měla přímými čelními palbami postřelovat předpolí tvrze Jírova hora a vést palby ve směru Dolní Teplice - Německá Metuje-Starkov-Bystré, Dědov--Police-Žabrokrky a Machov-Bezděkov. Současně měla zesilovat dělostřelbu tvrze Dobrošov a na opačnou stranu palebně působit ve prospěch tvrze Poustka. Na západ orientovaný druhý dělostřelecký srub T-S-12 měl postřelovat linii TO až k tvrzi Poustka a důležité silnice Janovice-Jivka a Radvanice-Jivka. Oba dělostřelecké sruby byly projektovány s modernějšími střílnami s odměrem 60o. MOV T-S-14 měla postřelovat prostory předpolí tvze a úžlabiny v okolí Hronova, údolí Zbečníka a prostor údolí u Žabokrk. Podle některých pramenů snad mělo jít o dvouvěžový objekt, čemuž by odpovídala velikost projektovaného muničního skladu pro miny. Vzhledem k tomu, že původně se předpokládalo vyzbrojení tvrzových MOV 9 cm minomety a na čelním pěchotním srubu T-S-15 byl také jeden projektován, pak je možné, že původní velikost sálu odpovídala trojici minometů a ""přezbrojení"" na 12cm minomety ve věži se pak již nepromítlo do projektu podzemí tvrze Jírova hora a munice obou ráží měla být skladována v jediném skladu. Ale vzhledem k tomu, že jiný autor uvádí dokonce plán srubu, věřme tomu, že skutečně objekt měl být dvouvěžový. Již zmiňovaný minomet v čelním pěchotním srubu je taktéž stavební ojedinělostí a na jiných tvrzích nebyl projektován.

Podzemí tvrze Jírova hora mělo být na vchodový objekt napojeno rovnou galeriií. Určitou stavební zvláštností podzemí je pak umístění podzemních kasáren přímo pod čelní pěchotní srub T-S-10, což je sice ojedinělé, ale vzhledem k tomu, že nadkrytí horninou v tomto místě bylo asi 50 m, nebyla osádka tvrze Jírova hora vystavena žádnému nebezpečí.

Toť vše z teorie o tvrzi Jírova hora. V terénu po tvrzi Jírova hora pochopitelně nenajdeme ani známku, stejně tak jako po levostranných izolovaných srubech 16 - 18, které s tvrzí tvořily stavební podúsek.

Označení Krycí název Typ zvony Zbraně vlevo Zbraně vpravo Věže Ochranné střílny Současný stav
T-S-8 ? PS ZN3 ZN2 L1 M M v kopuli 1 N Nepostaven
T-S-9 ? PS ZN2 ZP2 ZN3 L1 M L1 M 2 N Nepostaven
T-S-10 ? PS ZN2 ZP ZN3 L1 M L1 M 2 N Nepostaven
T-S-11 ? DOV ZN2 2YRO Nepostaven
T-S-12 ? DS 2ZN3 3Y 2 N Nepostaven
T-S-13 ? DS ZN3 ZN2 3Y 1 N Nepostaven
T-S-14 ? MOV ZN2 2B12 Nepostaven
T-S-14a ? VO ZN2 ZN3 L1 L1 1 N Nepostaven
T-S-15 ? PS 2ZN3 ZP L1 M L1 M G 2 N Nepostaven
podzemí Nevyraženo
Stachelberg Poustka Jírova hora Dobrošov Skutina Hanička Adam Bouda Hůrka Kronfelzov Orlík Šibenice Smolkov Orel

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz