úseky:

Dělostřelecká tvrz
Poustka

Bunkry.cz technické detaily tvrze

Stachelberg Poustka Jírova hora Dobrošov Skutina Hanička Adam Bouda Hůrka Kronfelzov Orlík Šibenice Smolkov Orel

(Pevnost Poustka) Dělostřelecká tvrz Poustka je situována na náhorní plošinu nad obcí Slavětín v prostoru kóty 669 Poustka. Vzhledem ke svému rozsahu, co do počtu zbraní, řadila se Poustka k největším tvrzím. Větší byla jen tvrz Stachelberg . Sestavu tvrze Poustka tvořilo 5 pěchotních srubů, 2 dělostřelecké sruby, dělostřelecká otočná věž, minometná otočná věž a vchodový objekt. Svými 100 mm houfnicemi měla podporovat izolované pěchotní nalevo až za sousední tvrz Stachelberg a napravo se palebný vějíř T-S-49a křížil s palebným vějířem tvrze Jírova hora. Tvrze Poustka a Jírova hora se vzájemně palebně nekryly. K tomu chybělo cca 2,5 km. DOV mohla svými houfnicemi postřelovat důležitou silnici od hranic s Německem přes Zlatou Olešnici směrem na Trutnov. Dostřel věže byl nalevo až k Žacléři do prostoru silnice Žacléř - Trutnov, napravo pak celý úsek hranice v prostoru Adršpach, Teplice nad Metují. Vzhledem k umístění tvrze Poustka v těsné blízkosti hranic, zasahovala dělostřelecká činnost hluboko do území nepřítele.

To všechno se dá vyčíst z dostupné literatury a s pomocí pravítka zjistit z mapy. Ve skutečnosti nebyla stavba tvrze Poustka zadána žádné stavební firmě a existuje k ní pouze projektová dokumentace. Délka podzemí měla být kolem 2 kilometrů, nejvzdálenější pěchotní srub T-S-46 měl být od vchodu vzdálen cca 900 metrů. Hlavní dělostřelecká galerie tvrze Poustka byla rozdělena na 2 výškové úrovně vyrovnávací šachtou hlubokou 46 metrů opatřenou schodištěm a nákladním rychlovýtahem. Na rozdíl od tvrze Bouda, kde je obdobně výškově rozdělena pěchotní galerie, zde se tímto řešením zkompliklovalo zásobování dělostřeleckou municí. Obě patra hlavní galerie musela být osazena kolejemi pro vozíky úzkorozchodné dráhy stejně jako plošina výtahu, aby nebylo nutno truhlíky s municí překládat. Dalšími zvláštnostmi tvrze Poustka jinde nevídanými bylo umístění dělostřeleckých srubů střílnami od sebe a umístění pozorovacího zvonu na dělovou otočnou věž. Podzemí mělo být na vchodový objekt napojeno vodorovnou galeriií.

Pěchotní srub T-S-46 umístěný v čele tvrze Poustka na zlomu linie měl stát na nevýrazné vyvýšenině a měl být osazen otočnou kulometnou věží, která mohla ostřelovat linii pěchotních překážek přecházející údolí nalevo směrem k tvrzovému pěchotnímu srubu T-S-47 a kryl tak postavení dělové otočné věže umístěné na kótě kopce Poustka.

Označení Krycí název Typ zvony Zbraně vlevo Zbraně vpravo Věže Ochranné střílny Současný stav
T-S-45 ? PS ZN? ZP? D v kopuli L1 M 1 N Nepostaven,projekt
T-S-46 ? PS ZN? L1 M OR 1 N Nepostaven,projekt
T-S-47 ? PS ZN? L1 M 1 N Nepostaven,projekt
T-S-48 ? DOV ZN? ZP? 2YRO Nepostaven,projekt
T-S-49 ? DS 2ZN? 3xY 1 N Nepostaven,projekt
T-S-49a ? DS ZN? 3xY 1 N Nepostaven,projekt
T-S-50 ? MOV 2 B12 Nepostaven,projekt
T-S-50a ? VO 2ZN? L1 L1 Nepostaven,projekt
T-S-51 ? PS 2 ZN? ZP? L1 M L1 M 2 N Nepostaven,projekt
T-S-52a ? PS 2 ZN? L1 M L1 M 2 N Nepostaven,projekt
podzemí Projekt
Stachelberg Poustka Jírova hora Dobrošov Skutina Hanička Adam Bouda Hůrka Kronfelzov Orlík Šibenice Smolkov Orel

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz