úseky:

Dělostřelecká tvrz
Kronfelzov

Bunkry.cz technické detaily tvrze

Stachelberg Poustka Jírova hora Dobrošov Skutina Hanička Adam Bouda Hůrka Kronfelzov Orlík Šibenice Smolkov Orel

(Pevnost Kronfelzov) Dělostřelecká tvrz Kronfelzov byla jedinou tvrzí plánovanou v úseku Staré Město pod Sněžníkem. Tvrz Kronfelzov byla projektována do prostoru kóty 853 Kronfelzov (dnes 850 Holý vrch resp. Jílovec) asi tři kilometry severně od Kolštejna (dnes Branná) východně od stejnojmenné osady.

Tvrz Kronfelzov měly tvořit tři pěchotní sruby, dělostřelecká otočná věž, dělostřelecký srub, minometná věž a vchodový objekt. Izolovaná dělostřelecká pozorovatelna StM-S-46b byla plánována na kótě 691 Gregorkoppe (dnes 695 Kozí vrch) západně od Starého Města. Určitou zajímavostí bylo, že izolovaná pozorovatelna byla projektována ve IV. stupni odolnosti, což u izolovaných objektů nebývalo zvykem (vybudovaná pozorovatelna K-S-12b tvrze Hůrka i projektovaná T-S-76b tvrze Stachelberg jsou III. stupně). Podzemí tvrze Kronfelzov mělo být na vchodový objekt napojeno svážnicí.

Na jaře 1937 byla tvrz Kronfelzov z finančních a časových důvodů vyškrtnuta z plánů ŘOP. Z tvrze Kronfelzov byly ponechány 2 čelní pěchotní sruby, u kterých byla snížena odolnost na II stupeň. Pěchotní srub StM-S-42 byl vypuštěn bez náhrady. Dělostřelectvo zrušené tvrze Kronfelzov bylo dodatečně nahrazeno projektem izolovaného dělostřeleckého srubu.

Tento srub měl stát jihovýchodně od plánovaného umístění tvrze jihovýchodně od silnice z Branné do Ostružné, asi 3 kilometry za linií izolovaných pěchotních srubů. Nevhodný terén v místě plánovaného umístění měl za následek to, že projektanti sáhli k stavebně i palebně nevýhodnému výškovému lomení objektu Zde obráceně než bylo použito na jediném takto vybudovaném srubu K-S-45 Jabůrek. Třetí střílna měla být umístěna výš než zbývající dvě. Směr palby na západ (stejně jako u zrušené tvrze) měl krýt průběh celé linie až po kralický úsek opevnění. Srub byl vytyčen v srpnu 1938 a ještě téhož roku měla být zřízena studna. S vlastní betonáží se počítalo začátkem roku 1939, k čemuž ze známých příčin nedošlo. V různých materiálech se setkáváme s různým značením IDS proto dnes není znám ani jeho přesný název. Používalo se značení IDS Kronfelsov, IDS Kolštejn, StM-K1 a rovněž značení původního dělostřeleckého srubu tvrze StM-S-45 a dokonce značení po zrušeném pěchotním srubu tvrze StM-S-42. V tabulkách je použito značení StM-S-45, přestože se nedomnívám, že by tehdejší armáda použila stejné označení pro dva rozdílné objekty.

Označení Krycí název Typ zvony Zbraně vlevo Zbraně vpravo Věže Ochranné střílny Současný stav
StM-S-46b ? DP 2 Nepostaven
StM-S-46a ? VO 2 L1 L1 Nepostaven
StM-S-46 ? MOV ? B12 Nepostaven
StM-S-45 Kronfelzov DS(IDS) 2 3xY 1 N Nepostaven
StM-S-44 ? DOV 1 2YRO Nepostaven
StM-S-43 Hřeben PS ZN4 ZD4 L1 M G L1 M 3 N Nepostaven
StM-S-42 ? PS 3 L1 M L1 M 2 N Nepostaven
StM-S-41 Kóta PS ZD4 ZP2 ZN3 L1 M L1 M G 3 N Nepostaven
podzemí Zrušeno
Stachelberg Poustka Jírova hora Dobrošov Skutina Hanička Adam Bouda Hůrka Kronfelzov Orlík Šibenice Smolkov Orel

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz