úseky:

Dělostřelecká tvrz
Šibenice

Bunkry.cz technické detaily tvrze

Stachelberg Poustka Jírova hora Dobrošov Skutina Hanička Adam Bouda Hůrka Kronfelzov Orlík Šibenice Smolkov Orel

(Pevnost Šibenice) Dělostřelecká tvrz Šibenice je situována na kótě 377 U šibenice západně od Opavy mezi obcemi Sádek, Milostovice a Nový Dvůr. Stavba tvrze byla zahájena na konci dubna 1938 jako poslední zadaná stavba tvrze v rámci čs. pohraničního opevnění. Vzhledem ke svému rozsahu, co do počtu zbraní řadila se Šibenice k největším rozestavěným tvrzím. Větší byla jen tvrz Stachelberg a projektovaná tvrz Poustka. Sestavu tvrze Šibenice tvořily 3 pěchotní sruby, 2 dělostřelecké sruby, dělostřelecká otočná věž, minometná otočná věž a vchodový objekt. Svými 100 mm houfnicemi měla podporovat izolované pěchotní sruby od Opavy po projektovaný OP-S-50 u obce Sosnová. DOV mohla svými houfnicemi postřelovat německé město Pilszcz, které bylo pro německou stranu výhodným nástupním prostorem k útoku na Opavu, jejíž centrum bylo vzdáleno od Pilszcze přibližně 7 km.

Tvrz Šibenice se svým palebným vějířem nedotýká palebného vějíře svého pravého souseda tvrze Smolkov. Je to dáno změnou zbraní, kdy tento prostor měl být kryt palbami kasematních 8 cm kanónů s dostřelem 12 500 m. Zastavení vývoje kanónu a jeho nahrazení pevnostní houfnicí ráže 10 cm s dostřelem pouze 11 950 metrů vytvořilo dělostřelecky nepokrytou proluku v opevnění v předpolí srubů OP-S-13 - OP-S-16 v celkové šířce cca 800 metrů. Bylo však již pozdě měnit trasu opevnění a navíc rovinatý terén v okolí Opavy neposkytoval dostatek možností pro stavbu tvrze Šibenice. (V prvotních úvahách o trase hlavního obranného postavení se počítalo s tím, že linie povede jižně od Opavy a pro tvrz Šibenice přicházel v úvahu Branecký kopec, který by stejně Smolkov byl situován za linii pěchotních srubů. To by ovšem znamenalo přenechat Opavu bez boje nepříteli, zbavit se možnosti pozorování i dělostřeleckých přepadů nástupních prostor nepřítele.) Hluchý prostor v linii proto bylo rozhodnuto vykrýt později stavbou samostatného minometného srubu se třemi minomety jižně od OP-S-18. Do 30.9.1938 však o výstavbě minometného srubu nebylo rozhodnuto.


Bývalé kanceláře firmy Lanna. Dnes přestavěny na rodinný dvojdomek.
Označení Krycí název Typ zvony Zbraně vlevo Zbraně vpravo Věže Ochranné střílny Současný stav
OP-S-30 Šibenice PS ZN4 ZN3 ZP L1 M L1 M 2 N Nepostaven,šachta, výkop, dnes zasypáno
OP-S-31 U cesty PS ZN4 ZN3 ZP L1 M L1 M 2 N Nepostaven,šachta, výkop, dnes zasypáno
OP-S-32 Kopaniny PS 2 ZN4 ZP L1 M L1 M 2 N Nepostaven,šachta, zákl.deska, dnes zasypáno
OP-S-33 Katastr DOV F3V Nepostaven
OP-S-33a Nový Dvůr MOV ? B12 Nepostaven,nezadán
OP-S-34 Březová DS 2 ZN4 3xY 1 N Nepostaven,výkop, zasypán
OP-S-35 U vrby DS 2 ZN4 3xY 1 N Nepostaven, nezahájeno
OP-S-35a Divá hůra VO 2 ZN4 L1 L1 1 N Nepostaven,šachta zasypána
podzemí Částečně vyraženo, nevybetonováno, zatopeno, zasypáno, nepřístupné
Stachelberg Poustka Jírova hora Dobrošov Skutina Hanička Adam Bouda Hůrka Kronfelzov Orlík Šibenice Smolkov Orel

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz