úseky:

Dělostřelecká tvrz
Hůrka

Bunkry.cz technické detaily tvrze

Stachelberg Poustka Jírova hora Dobrošov Skutina Hanička Adam Bouda Hůrka Kronfelzov Orlík Šibenice Smolkov Orel

(Pevnost Hůrka) Dělostřelecká tvrz Hůrka je se svými čtyřmi bojovými objekty jednou z nejmenších tvrzí čs. opevnění. Byla postavena v prostoru kóty 681 Výšina (Berghöhe) severovýchodně od Králík. Název Výšina, který se objevuje v některé literatuře zabývající se problematikou opevnění nebyl nikdy ŘOPem používán. Tvrz Hůrka byla budována zejména pro obranu tzv. Zemské brány navazující na Kladskou kotlinu v tehdejším Německu. Sestávala ze dvou pěchotních a jednoho dělostřeleckého srubu, dělostřelecké otočné věže a vchodového objektu. Podzemí bylo na vchodový objekt napojeno svážnicí. V podzemí je použito ojedinělé umístění kasárenských sálů mimo odbočku k některému z bojových objektů. Proto byla z hlavní galerie vyražena slepá odbočná galerie v délce kasárenského sálu, aby byl umožněn přístup do tvrzové nemocnice.

Dělostřelecké zbraně tvrze Hůrka měly na tento prostor působit v součinnosti se svými sousedy nalevo tvrzemi Bouda a Adam. Hlavní zbraně DS byly směrovány doleva směrem k tvrzi Bouda. DOV mohla palebně působit hluboko do území nepřítele. Pěchotní sruby navazovaly na linii samostatných pěchotních srubů. Tvrz Hůrka byla stavebně dokončena. Nebyla dokončena DOV K-S-12 Na kótě, kde nebyla osazena věž, kterou měla plzeňská Škodovka dodat v roce 1939. Dělostřelecký srub K-S-11 Na svahu neměl stejně jako ostatní DS v československém opevnění hlavní zbraně - houfnice vz.38. Do sestavy tvrze Hůrka patřila i dělostřelecká pozorovatelna K-S12b Utržený, která nebyla napojena na tvrzové podzemí. Byla umístěna asi 1,5 km východně od tvrze Hůrka na kopci Veselka daleko za linií pěchotních srubů.

Během okupace byly na objektech tvrze Hůrka stejně jako na jiných mnohých místech zkoušena německá technika dobývání tvrzí a zkoušky protipevnostních zbraní. Pro potřeby zkoušek obrany úseku se dokonce uvažovalo o osazení dělové otočné věže dokončené v Plzni do objektu K-S-12, ale toho nakonec sešlo. Plánovalo se rovněž využití podzemních prostor pro výrobu součástek pro letecké motory. Pro tyto účely měl být v blízkosti tvrze Hůrka postaven koncentrační tábor pro polské zajatce. K realizaci těchto plánů však do konce války nedošlo.

Od padesátých let je podzemí tvrze Hůrka využíváno armádou jako sklady. Z toho důvodu není přístupný vchodový objekt tvrze Hůrka a podzemí. Ostatní objekty jsou z exteriéru přístupné.

Označení Krycí název Typ zvony Zbraně vlevo Zbraně vpravo Věže Ochranné střílny Současný stav
K-S-10 U boží muky PS 2 ZN3 L1 L1 M OR 2 N Postaven
K-S-11 Na svahu DS 2 ZN 3xY 2 N Postaven
K-S-12 Na kótě DOV F3V Postaven,věž neosazena
K-S-12a U rybníčku VO 2 ZN4 L1 N 1 N Postaven,nepřístupný
K-S-12b Utržený DP ZN6 ZP3 1 N Postaven,expozice
K-S-13 U lomu PS ZN3 ZP3 ZN3 L1 M v kopuli L1 2 N Postaven
podzemí Vyraženo, vybetonováno, nepřístupné
Stachelberg Poustka Jírova hora Dobrošov Skutina Hanička Adam Bouda Hůrka Kronfelzov Orlík Šibenice Smolkov Orel

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz