úseky:

Dělostřelecká tvrz
Bouda

Bunkry.cz technické detaily tvrze

Stachelberg Poustka Jírova hora Dobrošov Skutina Hanička Adam Bouda Hůrka Kronfelzov Orlík Šibenice Smolkov Orel

(Pevnost Bouda) Dělostřelecká tvrz Bouda je situována na kopec Bouda jižně od Suchého vrchu u Jablonného nad Orlicí. Jde o nejmenší stavebně dokončenou tvrz čs. opevnění. Její hlavní zbraní byla dělostřelecká otočná věž K-S-22 Horymír. Do sestavy dále patří 3 pěchotní sruby a vchodový objekt. Do podzemí tvrze se materiál dopravoval svážnicí. Tvrz Bouda měla ve spolupráci se sousedními tvrzemi Adam a Hůrka bránit prostor tzv. Zemské brány. DOV byla schopna palebně podporovat obě sousední tvrze. Kromě toho mohla postřelovat důležitý uzel nepřítele město Mittewalde (dnešní Miedzylesie v Polsku).

Během okupace byly objekty tvrze Bouda podrobeny německým zkouškám. Byl zdevastován vchodový objekt, srub K-S-24 byl utržen od schodišťové šachty, všechny sruby byly poničeny ostřelováním. Byly vytrhány a odvezeny pancéřové zvony z vchodového objektu. V podzemí Němci provedli některé stavební úpravy, které jim dovolily testovat dobývání pevností. Do chodby byly zabudovány dva posuvné uzávěry, které byly cvičně postřelovány.

Po válce začala armáda tvrz Bouda vyklízet a opravovat. Bylo odstřeleno čelo a část stropnice vchodového objektu a celý objekt byl znovu podle původní dokumentace vybetonován. Nebyly však provedeny omítky, jak bývalo zvykem u předválečných srubů a celá dostavba byla provedena z nekvalitního betonu. V podzemí byly provedeno zpevnění poškozené klenby, odstraněny posuvné uzávěry po Němcích, podzemí bylo zbaveno suti a byla vyčištěna kanalizace. Armáda měla v úmyslu vybudovat na Boudě centrální muniční sklad. Z toho důvodu byly zahájeny práce na rozšíření tvrze Bouda o další skladovací sály. Byly však vyraženy pouze dva z plánovaných 11 a práce byla ukončena pro nedostatek financí a pro nevyhovující geologické podmínky. Vyražené sály se nepodařilo vybetonovat. Armáda poté tvrz Bouda opustila a ta se stala volně přístupnou pro široké okolí. Byla zdrojem kvalitního stavebního materiálu z vyzdívek kasárenských sálů, vždyť se jednalo o dvakrát pálené cihly, tehdy málokde k dostání. Kovošrot odvezl zbylé pancéřové zvony a tvrz Bouda dále chátrala (podzemí bylo zaváženo sutí, sloužilo jako skládka pro okolní obyvatelstvo a pytláky, objekty dále zarůstaly vegetací). Od roku 1989 začala početná skupinka nadšenců práce na zdokumentování tehdejšího stavu tvrze Bouda a po souhlasu velení armády byly zahájeny práce na zpřístupnění tvrze veřejnosti a vybudování muzea čs. opevnění.

Označení Krycí název Typ zvony Zbraně vlevo Zbraně vpravo Věže Ochranné střílny Současný stav
K-S-21 Kazi PS ZN4 M v kopuli M M 1 N Postaven,poškozen, expozice
K-S-22 Horymír DOV ZN3 F3V Postaven,věž neosazena, expozice
K-S-22a Krok VO 2 ZN4 D N 1 N Postaven,poválečná dostavba, expozice
K-S-23 Teta PS ZP3 ZN3 M v kopuli Postaven,poškozen, expozice
K-S-24 Libuše PS ZN4 ZN3 M M M v kopuli 2 N Postaven,poškozen, expozice
podzemí Vyraženo, vybetonováno, přístupné v rámci expozice
Stachelberg Poustka Jírova hora Dobrošov Skutina Hanička Adam Bouda Hůrka Kronfelzov Orlík Šibenice Smolkov Orel

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz