úseky:

Dělostřelecká tvrz
Adam

Bunkry.cz technické detaily tvrze

Stachelberg Poustka Jírova hora Dobrošov Skutina Hanička Adam Bouda Hůrka Kronfelzov Orlík Šibenice Smolkov Orel

(Pevnost Adam) Dělostřelecká tvrz Adam je nejsilnější stavebně dokončenou tvrzí čs. opevnění. I přes svou výzbroj je ovšem plošně nejmenší. Sestává ze 7 bojových objektů a to třech pěchotních a dvou dělostřeleckých srubů, dělostřelecké otočné věže a minometné otočné věže. Vchodový objekt byl na podzemí napojen rovnou galerií. Všechny objekty tvrze Adam včetně vchodového jsou vtěsnány na ploše přibliže 400x500 metrů. Tvrz Adam byla vybudována na kótě 762 Adam (Adamsberg) nad obcí Mladkov. Úkolem tvrze Adam bylo v součinnosti s tvrzemi Bouda a Hůrka bránit tzv. Zemskou bránu mezi Orlickými horami a Jeseníky, která navazuje na Kladkou kotlinu v tehdejším Německu. Tento prostor byl jedním z předpokládaných hlavních operačních směrů německé armády. DOV mohla palebně působit hluboko do území nepřítele. DS Jabůrek měl palebný dosah přesahující nalevo stojící tvrz Hanička. Pěchotní sruby v čele tvrze Adam navazovaly na linii samostatných pěchotních srubů. Tvrz Adam byla stavebně dokončena. Nebyla dokončena DOV K-S-42 Trigonometr, kde nebyla osazena věž pro dvojče houfnic vz.38 a nebyl vybetonován MOV K-S-44 Za větrem, který nebyl ještě projekčně dokončen. Na žádný z tvrzových objektů nebyly osazeny pancéřové věže a kopule.

Během okupace byly na objektech tvrze Adam stejně jako na jiných mnohých místech zkoušena německá technika dobývání tvrzí a zkoušky protipevnostních zbraní. Podle toho také objekty tvrze Adam vypadají, i když snímků je málo, protože tvrz leží ve vojenském prostoru, podzemí je armádou využíváno jako sklady. Všechny objekty tvrze Adam nejsou tudíž přístupné ani z exteriéru.

Označení Krycí název Typ zvony Zbraně vlevo Zbraně vpravo Věže Ochranné střílny Současný stav
K-S-39 Hodek PS 2 ZN3 L1 M L1 M 2 N Postaven,nepřístupný
K-S-40 Na špici PS ZN3 ZP3 ZN3 L1 M L1 M OR 2 N Postaven,nepřístupný
K-S-41 Pod vrškem PS ZP2 ZN3 L1 M v kopuli 1 N Postaven,nepřístupný
K-S-42 Trigonometr DOV ZN4 F3V Postaven,neosazena věž, nepřístupný
K-S-43 Veverka DS 2 ZN3 3xY 1 N Postaven,nepřístupný
K-S-43a Na sekyře VO 2 ZN4 L1 L1 1 N Postaven,nepřístupný
K-S-44 Za větrem MOV ZN3 Nepostaven,staveniště nepřístupné
K-S-45 Jabůrek DS ZN3 ZN4 3xY 2 N Postaven,nepřístupný
podzemí Vyraženo, vybetonováno, nepřístupné
Stachelberg Poustka Jírova hora Dobrošov Skutina Hanička Adam Bouda Hůrka Kronfelzov Orlík Šibenice Smolkov Orel

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz