úseky:

Dělostřelecká tvrz
Skutina

Bunkry.cz technické detaily tvrze

Stachelberg Poustka Jírova hora Dobrošov Skutina Hanička Adam Bouda Hůrka Kronfelzov Orlík Šibenice Smolkov Orel

(Pevnost Skutina) Dělostřelecká tvrz Skutina se nachází v prostoru kóty 736 Skutina mezi obcemi Sněžné, Polom a Nový Hrádek v Orlických horách. Podle projektu se měla skládat z celkem 6 objektů a to dvou pěchotních srubů, dělové otočné věže, minometné otočné věže, dělostřeleckého srubu a vchodového objektu. Tvrz Skutina měla nalevo podporovat svými houfnicemi linii pěchotních srubů až po Náchod a palebný vějíř DS N-S-52 Bažina se měl překrývat s palebným vějířem srubu N-S-76 Amerika levého souseda tvrze Dobrošov. Palba DOV N-S-50 Na kótě mohla podporovat i obrannou linii napravo a spolupracovat s DOV pravého souseda tvrzí Hanička. Palebné vějíře se pouze dotýkaly avšak prostor se nachází v horském terénu a pro jeho obranu se počítalo často se sruby jen v 2. třídě odolnosti vyzbrojenými pouze dvojčaty těžkých kulometů (zbraň M).

Zadání tvrze Skutina neobsahovalo minometnou otočnou věž, která měla být zadána dodatečně, ovšem v místě předpokládaného srubu byla zřízena šachta do podzemí. Stavba byla zahájena v listopadu 1937 s tím, že přednostně (podobně jako u ostatních tvrzí) měly být vybetonovány pěchotní sruby na čele tvrze Skutina, aby byla uzavřena linie samostatných pěchotních srubů. To se povedlo a již v červenci 1938 byl vybetonován první srub N-S-48 U stodol. Měsíc poté byl vybetonován ještě N-S-49 Pod lesem. Na obou srubech je patrná rychlost v jaké byly dokončovány. Sruby stojí dodnes ve výkopech, čelní strany nebyly zavezeny, nebyly instalovány zvony. U N-S-49 je dosud vidět bednění nad schodištěm do podzemí.

Na povrchu tvrze Skutina jsou patrné známky stavební činnosti (různé podezdívky pod pracovními baráky, pozůstatky těžních jam. Na místě nezadané minometné otočné věže patrná šachta v místě napojení MOV na podzemí. Vše samozřejmě pilným obyvatelstvem zavezeno odpadky. Podzemní galerie je údajně vyražena v celé délce, ale je přístupných prvních cca 200 metrů horizontální chodby z místa, kde byl projektován vchodový objekt, po zával vzniklý zasypáním pracovní šachty, jejíž pozůstatky jsou v tomto místě patrné na povrchu tvrze Skutina. Další zával je z povrchu tvrze Skutina patrný v místě pracovní šachty na křižovatce chodeb k N-S-48, N-S-49 a hlavní galerie. Z toho důvodu neodtéká z podzemí voda. Vzhledem k tomu, že celá oblast tvrze Skutina je bohatá na prameniště dá se očekávat, že celé podzemí je dnes zatopené. Vodou je ostatně zatopena schodišťová šachta N-S-49 a týlové patro níže položeného N-S-48. V přístupné části galerie je asi 80 cm vody. V přední části cca 50 metrů není chodba vyražena v plném profilu a sloužila pravděpodobně pouze k vyvážení vytěžené horniny a odtoku vody. Rozšířena měla být pravděpodobně při stavbě vchodového objektu, při jeho zapouštění do skály.

Povrch tvrze Skutina byl chráněn třemi sledy LO vz. 37. Linie LO byla předsunuta i před tvrzové pěchotní sruby. Jeden z LO je opraven úsilím členů KVH Náchod do původní podoby a zpřístupněn veřejnosti.


Propad zasypané pracovní šachty
Označení Krycí název Typ zvony Zbraně vlevo Zbraně vpravo Věže Ochranné střílny Současný stav
N-S-48 U stodol PS ZP ZD4 M v kopuli L1 M 1 N Postaven,expozice
N-S-49 Pod lesem PS 2 ZN2 ZP2 L1 M L1 M 2 N Postaven,poškozen ostřelováním, týlové patro zaplaveno
N-S-50 Na kótě DOV 2 ZN3 F3V Nepostaven
N-S-51 Na mezi MOV ZN? B12 Nepostaven
N-S-52 Bažina DS 2 ZN? 3xY 1 N Nepostaven
N-S-52a V lese VO 2 ZN4 L1 L1 1 N Nepostaven,pouze štola do podzemí
podzemí Vyraženo, nevybetonováno, z větší části nepřístupné
Stachelberg Poustka Jírova hora Dobrošov Skutina Hanička Adam Bouda Hůrka Kronfelzov Orlík Šibenice Smolkov Orel

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz