StachelbergPoustkaJírova horaDobrošovSkutinaHaničkaAdamBoudaHůrkaKronfelzovOrlíkŠibeniceSmolkovOrel

Dělostřelecká tvrz Dobrošov

Jedná se o pravděpodobně o nejznámější tvrz soustavy československého pohraničního opevnění. Je to dáno zejména existencí expozice čs. opevnění, která je spravována náchodským muzeem již od roku 1968.  

Nedokončená tvrz se nachází na kopci nad obcí Dobrošov u Náchoda. Její stavba byla zahájena v září 1937 a po dokončení měla sestávat ze dvou pěchotních srubů, dvou dělostřeleckých srubů, dělostřelecké otočné věže, minometné otočné věže a vchodového objektu. Svými pevnostními houfnicemi měla vlevo postřelovat náchodskou kotlinu a podporovat izolované pěchotní sruby ve svazích nad Bělovsí. Dostřel jejich zbraní dosahoval až za Hronov a Červený Kostelec. Palba se měla překrývat s palbou tvrze Jírova hora. Vpravo se její palebný vějíř překrýval s palebným vějířem sousední tvrze Skutina. Dostřel DOV Maliňák zasahoval hluboko na území nepřítele.  

Do konce září 1938 byla vyrubána celá podzemní galerie v celkové délce 1750 m, byly vyrubány všechny podzemní sály skladů a ubikací a celé podzemí bylo téměř z poloviny vybetonováno. Byly vyhloubeny šachty do podzemí v místech všech objektů tvrze a byla vyražena odvodňovací štola. Na povrchu byly vybetonovány pěchotní sruby N-S-72 Můstek, N-S-73 Jeřáb a dělostřelecký srub N-S-75 Zelený. DS Zelený byl zároveň posledním srubem vybetonovaným v rámci československých tvrzí. Jeho betonáž byla ukončena 28.9.1938. Žádný z bojových objektů nebyl osazen zvony, ani u nich nebyl dokončen zához kamennou rovnaninou. Z celé tvrze byl v září 1938 schopen boje pouze srub Jeřáb, který měl v době mobilizace posádku. Tato zde v ještě nevyschlém a nevyzrálém objektu v provizorních podmínkách prožívala dny mnichovské zrady. Vchodový objekt měl být na podzemí tvrze napojen svážnicí. VO se však nebyl do Mnichova postaven a do tvrze se vstupovalo provizorní mřížovou brankou zřízenou v ústí štoly.

V období okupace byly na Dobrošově stejně jako na ostatních tvrzích prováděny zkoušky německých zbraní. Nejvíce to odnesl srub Můstek, ostřelovaný německou tajnou protipevnostní střelou Röchling. Z vyprávění pamětníků je známo, že za tímto účelem bylo dokonce vystěhováno obyvatelstvo z obcí Dobrošov a osady Polsko, aby nedošlo k ohrožení lidí odlétajícím betonem. Po dvou dnech ostřelování byli nakonec němečtí dělostřelci rádi, že se jedné střele podařilo provrtat betonem a zpustošit interiér srubu. Střely Röchling byly však konstruovány ke zcela jinému způsobu střelby, než který byl použit na Dobrošově. Střela byla určena především k ničení podzemních cílů. Měla být pod strmým úhlem vystřelena do stratosféry, s využitím tíhového zrychlení nabrat rychlost a při dopadu měla proniknout horninou až do hloubky 20 m a ničit podzemní prostory nepřítele. Jako památka na německé pokusy dodnes trčí jedna ze střel ze stěny srubu Můstek.   Dosud jsou v terénu patrny staveniště ostatních bojových objektů tvrze zejména druhého dělostřeleckého srubu N-S-76 Amerika a dělostřelecké otočné věže N-S-74 Maliňák. Podzemí tvrze je na mnoha místech zavaleno a není průchodné. Vchod do podzemí v místě vchodového objektu je zasypán. Závaly jsou patrné i při prohlídce veřejnosti přístupné části podzemí. Prohlídková trasa vede ze srubu Zelený přes muniční skad M2 srubu Zelený na křižovatku s hlavní galerií, dodatečně vyztuženou chodbou hlavní galerie, kasárenskými sály, ošetřovnou a končí na srubu Můstek. Zpřístupněno je asi 400 m podzemních chodeb a sálů. Ve dnech státních svátků je otevřen i pěchotní srub Jeřáb.


Odbočka k N-S-75 Zelený z hlavní galerie

A takhle vypadá prostor muzea na Dobrošově z výšky

Objekty tvrze

Označení Krycí název Typ zvony Zbraně vlevo Zbraně vpravo Věže Ochranné střílny Současný stav
N-S-72 Můstek PS 4 L1 M L1   2 poničen ostřelováním, opraven, zvony neosazeny, součást expozice
N-S-73 Jeřáb PS 4 L1 L1 M   2 nezahozen, zvony neosazeny, přístupný jen výjimečně jako součást expozice,
N-S-74 Maliňák DOV       2YRO   nepostaven
N-S-75 Zelený DS 2 3xY     1 vybetonován, zvony neosazeny, zához z pozdější doby, součást expozice
N-S-76 Amerika DS 2   3xY   1 nepostaven
N-S-77 Kaplička MOV 1     B12   nepostaven
N-S-77a Portál VO 2 L1 L1   1 nepostaven, štola zasypána
podzemí               Vyraženo, zčásti, vybetonováno, část přístupná jako expozice

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz