Kontakt

Tyto stránky byly vytvořeny s pomocí nekonečných hodin průzkumu opevnění, studia všemožné i nemožné, dostupné i nedostupné literatury, vyzvídání informací od známých i neznámých a v neposlední řadě i nespočetných hodin strávených u klávesnice.

Nechť jsou Vám informace zde uvedené ku prospěchu.

Netrváme na své neomylnosti. Po mnoha letech, které už uplynuly od budování čs. opevnění a při nedostatku informací a nedostupnosti archivních materiálů vznikají různé teorie a hypotézy a pravda se nachází velmi těžce. Pokud najdete v tomto materiálu chyby, nepřesnosti, závady nebo vyložené kraviny a nechcete si své poznatky syslit pro sebe a pak vydat vlastní publikaci, ozvěte se. Vítán je každý konstruktivní poznatek, který tyto záhadné stavby pomůže přiblížit veřejnosti.

Jan Dosedla a

Náš dík patří R. A. Hrabčákovi, Kočičákovi, Ladislavu Ružičkovi, Jiřímu Onderovi, Lukáši Smrčkovi, Ing. Petru Charvátovi, Jiřímu Šotolovi, Petru Pavlasovi, Petru Homolkovi, Davidu Šrůtkovi, Milo Gonovi a Tomáši Kamenskému za poskytnutí souhlasu s použitím jejich fotografií a za poskytnutí výsledků průzkumu. Pokud jsme na některého z autorů v tomto krátkém výčtu zapomněli, rádi tak učiníme dodatečně.

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz