V posledních desetiletích se v pohraničí setkáváme s rostoucím množstvím uzavřených pevnosti, ve kterých probíhá rekonstrukce občas pro rekreaci nebo klubovní zájmy, ale zejména pro zřizování pevnostních muzeí.

!!V současnosti (červenec 2013) pracuji na aktualizaci kontaktů a otevíracích dob!!!

Popis začíná na muzeích u Ostravy a s výjimkou několika odboček na vnitrozemské příčky, obchází proti směru hodinových ručiček celou Českou republiku. Pokud získáme nějaké údaje i ze Slovenska budou samozřejmě přidány.

MO-S 5 Na trati

Charakteristika objektu několika slovy: Turista nechápe, odborník chrochtá. Jeden z prvních srubů čs. opevnění po francouzském vzoru. V interiéru stejně tak v exteriéru se skrývá plno atypických věcí. Jako např. velikost granátových skluzů, vývod bioplynu od jímky OMS na stropnici, typ studny, velikosti podstavců pro ventilátor, agregát a spousta věcí se zachovala, např. podstavce agregárů, filtroventilace...

Umístění: U Ostravy v náspu silnice vedle železniční trati a dálnice z Bohumína ke státní hranici s Polskem.
Otevřeno: Od 1. dubna do 30. září a 28. řijna o sobotách, nedělích a státních svátcích od 14:00 do 18:00. Po telefonické domluvě se lze domluvit na jakýkoli jiný den.
Kontakt: Ing. Pavel Bílek, Štefánikova 361, 73581 Bohumín
604 148 470
promin.mo5@seznam.cz
Web: KVH Bohumín - muzeum MO-S5 Na trati

Darkovičky - areál čs. opevnění

Muzeum založené v osmdesátých letech, které je tvořeno třemi těžkými objekty a lehkým objektem vz. 37. Bez výčitek lze říci, že je jedním z nejlépe vybavených muzeí na našem území. Raritou muzea je rekonstruovaný protitankový kanón vz. 36 (zbraň L1) umístěný na MO-S 19 Alej.

Umístění: Severně od obce Darkovičky na Hlučínsku
Otevřeno: od dubna do října
Čt a Pá   od 9.00   do 15.30
So a Ne  od 11.00 do 16.30
Kontakt: Slezské zemské muzeum, Tyršova 1, Opava 746 46

OP-S 10 Křižovatka

Těžký oboustranný objekt rekonstruovaný od poloviny osmdesátých let. Polovina objektu upravena do stavu v roce 1938, osazeny zvony, střílny... Druhá polovina ponechána ve stavu z roku 1945. Uvnitř je expozice týkající se opevnění. Před srubem jsou ukázky bojové techniky z druhé světové války.

Umístění: Mezi Malými a Velkými Hošticemi východně od Opavy
Otevřeno: od června do září
v Ne  od 15.00 do 18.00 - během prázdnin i v Ne dopoledne
Kontakt: Rudolf Jatzek, Vančurova 380, Velké Hoštice, 741 31

Milostovice - bývalé německé ženijní cvičiště

Tři těžké objekty a jeden LO vz. 37 v prostoru bývalého cvičiště německé armády ve správě KVH Opava.

Umístění: OP-S 25 Trigometr v polích východně od Milostovic na Opavnsku. Srub je viditelný ze silnice.
Otevřeno: Každou neděli odpoledne nebo v přítomnosti členů KVH
Kontakt: Mgr. Pavel Chrástka, Karlovecká 1, 747 70 Opava, tel: 0653 / 217 637

Památník Čs. opevnění Milotice nad Opavou

Cílem skupiny, která tento památník provozuje je kompletně obnovit tři lehké objekty vz. 37 (řopíky) do jejich původní podoby v roce 1938 a vytvořit naučnou stezku v jejich okolí. Dnes je jeden z objektů v částečně zrekonstruovaném stavu.

Umístění: První objekt je asi 250 metrů jihovýchodně od železniční stanice Milotice nad Opavou. (Od léta 2000 přístup po turistické značce).
Otevřeno: Nepravidelně o víkendech, většinou v sobotu od 9.00 - 18.00, kdykoliv je přítomen průvodce a po dohodě vždy.
Kontakt: KVH Bruntál, Zdeněk Vlach, U Rybníka 12, 792 01 Bruntál; tel.: 0634/33 20 17, 0646/ 714 749

Pěchotní srub StM-S 31a

Jednostranný pěchotní srub uváděný postupně do původního stavu.

Umístění: Severně od Starého Města pod Sněžníkem. Přístup z náměstí směr Kunčice. Za městem pak vpravo po louce polní cestou. U lesa už jsou ukazatele k muzeu.
Otevřeno: V době bez sněhové pokrývky každý víkend.
Kontakt: Jiří Fiedler
Zábřežská 269
788 33 Hanušovice

K-S 5 U potoka

Jediný srub Králicka, který má maketu pancéřového zvonu a mnoho dalších unikátů. Jedná se o oboustranný pěchotní srub s expozicí čs. opevnění a fortifikací vůbec. Postupně je uváděn do původního stavu.

Umístění: Jihozápadně od obce Dolní Morava, od zastávky ČSAD
vedou ke srubu ukazatele
Otevřeno: Od května do října - So od 11.00 do 17.00
během prázdnin - So a Ne od 9.00 - 18.00 ( v Ne se končí o hod. dříve)
Kontakt: Tomáš Šetina, Hornická 87, 533 12 Chvaletice

Dělostřelecká pozorovatelna K-S 12b Utržený

Postupně rekonstruovaný objekt izolované dělostřelecké pozorovatelny se zachovalým dělostřeleckým pozorovacím zvonem (jediný zachovalý zvon na Kralicku) a částí původního vybavení.

Umístění: Pod vrcholem kopce Veselka, asi 2,5 km severovýchodně od Králík.
Otevřeno: Od května do října každý první a třetí víkend v měsíci. V sobotu od 8 do 18, v neděli jen do 14.30 hod.
Kontakt: Klub přátel čs. opevnění Utržený, Benešov 98, 679 53, tel: 0501/467258, mobil: 0604/407262, e-mail: jvanerek@iol.cz

K-S 14 Cihelna

Oboustranný pěchotní srub rekonstruovaný do původního stavu nadšenci bunkrology pod patronátem města Králíky.

Umístění: Vlevo od silnice z Králík do Prostřední Lipky
Otevřeno: květen až říjen každou sudou sobotu od 9.00 do 17.00 hod a následující neděli od 9.00 do 15.00 hod a ve státní svátky. V případě, že bude přítomen někdo z osádky, budete provedeni i mimo návštěvní dobu. Je možno dohodnout i jiný termín.
Kontakt: Tomáš Máša
Plačice 165, Hradec Králové, PSČ 50004
Jakékoliv jiné informace je možné obdržet buď na této adrese nebo v Městském muzeu, Velké náměstí č. 365, 561 69 Králíky.

Dělostřelecká tvrz Bouda

Je možno shlédnou zachovalý vchodový objekt (při stavebních úpravách v 50. letech obnoven), dále objekt pro dělovou otočnou věž a další zajímavé zvláštnosti, které není možno vidět jinde, jelikož Bouda je jediná přístupná tvrz v podobě z roku 1938.

Umístění: Po zelené značce od Těchonína (blízko Jablonného n. O.)
nebo po červené značce od Suchého vrchu
Otevřeno: Od května do října - So a Ne od 11.00 do 15.00
od června do září denně od 11.00 do 16.00
v neděli od 11.00 do 15.00 - po dohodě je možný i jindy
Kontakt: Jiří Hořák 0601 - 547 114
Mgr. Aleš Horák, J. Vítka 274, Náchod 547 01

Dělostřelecká tvrz Hanička

Muzeum vybudované v jedné z nejzachovalejších tvrzí, která byla ovšem během 80. let znehodnocena přestavbou na protiatomový kryt. Mnoho zachovalých pancéřových prvků - pozorovací zvon, kopule pro kulomet a pro dvojče kulometů, zachovalá střílna pro houfnici vz. 36 (zbraň Y).

Umístění: Poblíž osady Hanička u Rokytnice v Orl. Horách.
Otevřeno: Od května do října - So a Ne od 9.00 do 15.00
od 16. června do srpna - denně od 9.00 do 17.00
listopad - So a Be od 10.00 do 14.00
Pondělí zavírací den.
Kontakt: Info service, Rokytnice v Orl. horach,
517 61, fax. 0445 / 8393

Pěchotní srub R-S 87 Průsek

Postupně rekonstruovaný pěchotní srub s původním pancéřovým zvonem a střílnami hlavních zbraní. Zachovalá střílna pro 9cm kasematní minomet.

Umístění: Na hřebeni Orlických hor mezi Anenským a Komářím vrchem. Přístup od parkoviště na Mezivrší v sedle pod Komářím vrchem po červené turistické značce směr tvrz Hanička.
Otevřeno: Nepravidelně od půli dubna do října o sobotách a nedělích od 10 do 16 hodin.
Kontakt: Klub vojenského opevnění, Ing. Josef Grygera, R. Jesenské 431, Hradec Králové, 500 09, tel. 049/27701

Pěchotní srub R-S 90/I Pravý

K 1. červenci 2000 zrušeno!

Lehký objekt vz. 37 u Sněžného

Rekonstruovaný objekt vz. 37 patřící do linie procházející tvrzí Skutina. Opravovaný členy KVH Náchod.

Umístění: Po levé straně straně silnice za Sněžného do Polomi v Orl. horách
Otevřeno: Každou první sobotu v měsíci - od 11.00 do 17.00 nebo po dohodě
Kontakt: KVH Náchod, Michal Soukup 0441 / 714 24,
Martin Pištora, Nad Stadionem 1317, 549 01 Nové město nad Metují

Dělostřelecká tvrz Dobrošov

Muzeum zřízené v prostorách nedokončené tvrze. Dnes je přístupné podzemí, dělostřelecký srub a pěchotní srub. Ve svátcích je přístupný i srub Jeřáb, v němž byla v osudových dnech posádka odhodlána k obraně.

Umístění: Nad vesnicí Dobrošov jihovýchodně od Náchoda
Otevřeno: duben, říjen - denně
od 10.00 do 11.00 a od 13.30 do 15.00

květen až září pak až do 17.00
Pondělí zavírací den.
Kontakt: Okresní muzeum Náchod, tel. 0441 / 21047

N-S 82 Březinka

Jeden z nejlépe rekonstruovaných pěchotních srubů čs. opevnění. Objekt v péči KVH Náchod. V expozici jsou dobové zbraně opevnění, je vybaven maketami zvonů, byly obnoveny vytrhané pancéřové střílny.

Umístění: Na kopci nad Náchodem. Z Bělovesi od hotelu Bonato do kopce po zelené značce směrem k Dobrošovu.
Otevřeno: Každou sobotu, během prázdnin i ve všední dny
Kontakt: Ing. Petr Charvát, Běloveská 851, 547 01 Náchod, tel.: 0603 / 77 69 61 (mobil na srub), mimo návštěvní dny 0441 / 42 78 55 ( Mgr. Aleš Horák)

LO vz.37 typ D v Babí u Náchoda

Tento řopík, jako jeden z mála, přežil řádění německé armády, která je v této oblasti likvidovala. Vděčí tomu za blízkost jednoho stavení. Dnes je objekt rekonstruován do původní podoby skupinkou z KVH Náchod

Umístění: Objekt je v obci Babí vedle cesty z Náchoda do Pavlišova. V otevírací době je umístěn na silnici poutač.
Otevřeno: : každou první neděli v měsíci od 13.00 do 17.30.
Kontakt: KVH Náchod, Jaroslav Martinec, č.p. 80, 549 11 Dolní Radechová

Pěchotní srub T-S-26 nad Odolovem

Muzeum v prostorách postupně rekonstruovaného těžkého objektu. K vidění diorama, modely, výkresy a některé již zrekonstruované části objektu. Po dohodě vás členové KVH Odolov provedou po okolním úseku opevnění jak těžkého tak lehkého.

Umístění: Objekt je vpravo od silnice z Odolova nad Malými Svatoňovicemi do Jívky. Nejlepší přístup je z Odolova po zelené turistické značce směr Tmavý důl, ze které musíte odbočit po označené cestě vlevo.
Otevřeno: celoročně každý poslední víkend v měsíci od 9 do 17 hodin.
Kontakt: Beneš David, Posterestante Úpice 54232
tel. 0439/881 348, 0439/932 542, 0603/515 361
0439/784 011 (do zaměstnání)

Dělostřelecká tvrz Stachelberg

V osudových dnech rozestavěna a vybetonován byl pouze srub T-S 73 Polom, ve kterém je i umístěna expozice. K expozici (exterierové) patří i lehký objekt vz. 37 v blízkosti T-S 73.

Umístění: Nad obcí Babí na Trutnovsku. Cesta k tvrzi značena z obce.
Otevřeno: Květen - Září sobota, neděle a statní svátky
1.července - 15.září denně ( kromě pondělí ) vždy od 10.00 - 12.00 a od 13.00 - 16.30
Kontakt: RNDr. Miroslav Kejzlar
Pampelišková 505, Trutnov 541 02,

tel.: 0439 / 826 087, 73 32 73 (tvrz)

Muzeum lehkého opevnění na Liběchovické příčce

Lehké objekty vzor 37 typ A140 a E postupně rekonstruovány do původní podoby včetně okolních překážek Společností přátel lehkého opevnění Vrabcov-Rozprechtice

Umístění: Přibližně 1,5 km jihovýchodně od Dubé u České Lípy v zatáčce silnice Dubá - Mšeno.
Otevřeno: od května do října o víkendech - lepší je předchozí dohoda s provozovatelem
Kontakt: Jan Vála
Kropáčkova 562
149 00 Praha 4
Tel.: 02/7923635

Muzeum vnější obrany Prahy ve Smečně

Lehké objekty (LO vz. 37 a nedaleký vz. 36) jsou jedny z nejlepších v republice, je dbáno na drobné detaily, které tvoří celek. K vidění je několik unikátů - strakonická lafeta atd. Při rekonstrukci bylo nutno i mnoho fanatizmu, jelikož objekty byly znehodnoceny zabetonováním. .

Umístění: U zámku ve Smečně mezi Kladnem a Louny
Otevřeno: od května do října - So a Ne a svátky od 10.00 do 16.00
Polední přestávka 12.00 - 13.00
Kontakt: Jan Krinke, tel.: 0312 / 62 09 04

Muzeum opevnění severních Čech Srbská Kamenice

Muzeum je v současnosti provizorně umístěno v hospodářské budově, ale provozovatel má zájem vybudovat naučnou stezku kolem lehkého opevnění v tomto úseku včetně vyčištění několika objektů. Hlavními exponáty jsou především fotografie z výstavby, některé dobové dokumenty a nálezy pevnostního vybavení.

Umístění: V obci Srbská Kamenice mezi Hřenském a Českou Kamenicí. U silnice je směrová tabule k muzeu
Otevřeno: v turistické sezóně v rozumnou denní dobu, dá se předem dohodnout
Kontakt: Miloslav Svirák
Srbská Kamenice 46, tel.: 0412 / 555 129

Areál čs. opevnění Křenov

Dva lehké objekty vzor 37 typ A, zesílené, které jsou postupně rekonstruovány do původního stavu

Umístění: U obce Křenov, 8 km západně od Č. Krumlova. Z Křenova po polní cestě asi půl kilometru
Otevřeno: po dohodě s provozovatelem.
Kontakt: Petr Kliment, Římov 145, 373 24

Muzeum čs. opevnění Veselka

Rekonstruovaný objekt vz. 37 A 140 včetně okolních překážek. K muzeu patří i LO vz 37 typ C u železniční stanice Borovany, kde budete provedeni na požádání v rámci prohlídky na Veselce.

Umístění: V obci Veselka u Strážkovic jižně od Č. Budějovic
Otevřeno: každou první So v měsíci či po dohodě.
Kontakt: Jiří Duchoň, Kostelní 16, 370 04 Č. Budějovice
tel.: 038/ 22 069

Muzeum čs. opevnění Klášter

Několik lehkých objektů vzor 37, které zobrazují rozdílný osudy lehkého opevnění. K vidění je do původního stavu rekonstruovaný LO s plnou výbavou a výzbrojí, lehké objekty poškozené trhacími zkouškami, objekty LO s poválečnou protiatomovou úpravou, zbytky okopů ze zářijové mobilizace v roce 1938 aj.

Umístění: Východně od obce Klášter II na Jindřichohradecku (u Konračského rybníka). Přístup Od autobusové zastávky v obci po modré turistické značce směr Landštejn na Jelení vrch, kde odbočíte vpravo.
Otevřeno: V červenci a srpnu nepravidelně o víkendech. V sobotu od 9:00 do 17:00 hod., v neděli od 9:00 do 13:00 hod. Lepší je předem se dohodnout s provozovatelem.
Kontakt: Miroslav Sviták, Vídeňská 31/III, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 0331/327207

Památník čs. opevnění Na hrázi

Do původního stavu rekonstruovaný LO vz 37 typ A160 s plnou výbavou a výzbrojí. Rekonstruován péčí KHV Brno

Umístění: Ve Znojmě, v ulici Na Hrázi na břehu řeky Dyje. Z náměstí ve Znojmě směrem k hraničnímu přechodu a před Dyjí odbočte vlevo a dojděte na konec ulice
Otevřeno: Otevřeno po předchozí dohodě s provozovatelem objektu.
Kontakt: Jiří Špinar, Na hrázi 49, Znojmo, 669 05
Tel.: 0624/227621

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz