Protože naše stránky jsou, co se obsahu týče, značně rozsáhlé, budou zde umísťovány odkazy na změny, které se v poslední době na stránkách udály.
27.4.2003
Musím konstatovat, že to bylo v skutku dlouhé jednání, neboť stránky po několikaleté odmlce opět ožili na dnešní adrese. Bohužel kontakt s Honzou Dosedlou byl přerušen, a tak ve stránce pokračuji sám. Dnešní úpravy v názvu srubů K-S 31 a K-S 32.

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz
Seznam stránek