úseky:

Doplnění popisu k objektu
K-S-36 "Pod Adamem"

Detail srubu K-S-36 "Pod Adamem"
Cílem nově pojatého seznamu těžkých objektů Odra - Krkonoše je aktualizace postupně zastaravájících údajů o jednotlivých objektech čs. pohraničního opevnění. Proto vítáme váš zájem aktualizovat detail srubu K-S-36 "Pod Adamem". V současné době jsou možné tři formy aktualizace:
Doplnění popisu jako možnost, kterou jste si vybrali, nám velice pomůže v našem snažení podávat co nejaktuálnější spektrum informací. Pakliže máte i nějaké další doplňující informace k objektu K-S-36 "Pod Adamem" a jeho okolí, informujte naši podporu na .

Jméno:
Mail:
Popis - delší pojednání o typu a vnitřním uspořádání objektu, palebných schopnostech, taktických výhodách a nevýhodách v linii, případně popis jeho blízké obrany a obrany prostřednictvím sousedních objektů. Popis blízkého okolí objektu (př. dodnes patrné palebné průseky, vyústění kanalizace tzv. žabí klapkou). Jeho celková vnější zachovalost (střílny, zvony, jejich stav, v případě vytvržení doplnit i rozsah poničení) Posléze popis interiéru objektu (zachovalost zděných příček, pozůstatky instalací či vnitřního vybavení - nádrže na vodu, furta apod.), je možné posoudit i vnitřní uspořádání objektu dle půdorysu, popřípadě dokonce čenáře virtuálně bunkrem provést). Při sestavování popisu je možné čerpat z postřehů - vyberte ovšem ty obecnější informace. Vítány jsou také drobnosti, které vás zaujmou (př. zanesená studna, původní barva na omítce či oplechování).

Původní popis objektu K-S-36 "Pod Adamem":
(při vkládání je možné použít html tagů)

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz