úseky:

Těžké opevnění
úsek Moravská Ostrava


  Vaše postřehy  
Přidejte postřeh z vaší návštěvy
nové postřehy

Tvrze: Orel Smolkov

Označení: Název bunkru: Typ: Existuje:
MO-S-1 ? PS Ne
MO-S-2 U školy PS Ano
MO-S-3 U mlýna PS Ano
MO-S-4 U šedé vily PS Ano
MO-S-5 Na trati PS Ano
MO-S-6 Odra PS Ano
MO-S-7 Antošovice PS Ano
MO-S-8 Dvůr Paseky PS Ano
MO-S-9 Bažantnice PS Ano
MO-S-10 U pískovny PS Ano
MO-S-11 U posedu PS Ano
MO-S-12 U pramene PS Ano
MO-S-13 Černý les PS Ano
MO-S-14 Juliánka PS Ano
MO-S-15 Výhledy PS Ano
MO-S-16 Rozcestí PS Ano
MO-S-17 Štipky PS Ano
MO-S-18 Obora PS Ano
MO-S-19 Alej PS Ano
MO-S-20 Orel PS Ano
MO-S-20a ? PS Ne
MO-S-20b ? PS Ne
MO-S-20c ? MOV Ne
MO-S-20d ? DOV Ne
MO-S-20e ? VO Ne
MO-S-21 Jaroš PS Ano
MO-S-22 František PS Ano
MO-S-23 Chlupáč PS Ano
MO-S-24 Signál PS Ano
MO-S-25 Vysoký les PS Ano
MO-S-26 U obrázku PS Ano
MO-S-27 Bor PS Ano
MO-S-28 Barbora PS Ano
MO-S-29 Horní dvoják PS Ano
MO-S-30 Dolní dvoják PS Ano
MO-S-31 Myslivna PS Ano
MO-S-32 Bártovo pole PS Ano
MO-S-33 Kozmice PS Ano
MO-S-34 Štěrkovna PS Ano
MO-S-35 ? PS Ne
MO-S-36 U Opavice PS Ano
MO-S-37 U cukrovaru PS Ano
MO-S-38 V lese DOV Ano
MO-S-39 U trigonometru DS Ano
MO-S-40 Nad silnicí PS Ano
MO-S-41 Nad Valchou VO Ano
MO-S-42 Nad Hájem DP Ano

Jeden z prvních stavebních úseků čs. opevnění. Na výstavbě jeho prvních objektů se zkoušely pracovní postupy. Plány objektů 1. stavebního podúseku vycházely ještě ze složitých francouzských předloh, teprve na dalších podúsecích byly již projektovány dokonalejší, levnější a méně zranitelnější objekty čs. vzorů. Francouzské typy objektů se vyznačovaly větším půdorysem daným zejména dvěmi střeleckými místnostmi na jedné straně. Nebyly v nich použity dvojčata kulometů na společné lafetě, ale dva samostatné kulomety ve vlastních střílnách. Díky půdorysné členitosti vznikaly hluché prostory. Na prvních betonovaných srubech nebyla požadována pevnost betonu 450 kg/cm2 ,ale pouhých 300 - 400 kg/cm2.

Projektování úseku začalo již v roce 1935 (předběžný průzkum již o rok dříve) a určitou kuriozitou je že podle prvních plánů měl sestávat ze 122 izolovaných srubů a šesti pěchotních tvrzí. Tato finančně neúnosná varianta nebyla samozřejmě realizována i když některé její pozůstatky jsou i v dokončené linii. Jde zejména o použití otočných kulometných věží, které měly být použity v sestavách původních pěchotních tvrzí a vysunutí některých objektů před linii (MO-S-23) a jejich dodatečná ochrana vloženými lehkými objekty. Na srubech se experimentovalo co se týče maskování, překážkového systému, zkoušely se taktické možnosti (přehození střílen PTK a dvojkulometu). První část úseku byla vyzbrojena ještě PTK 4.7 cm bez spřaženého těžkého kulometu (zbraň Q). Úsek byl vyzbrojen těžkými kulomety vz. 35 a teprve dodatečně byl přezbrojen kulomety vz. 37 i za cenu výměny lafetací.

Stavba byla rozdělena na 5 stavebních podúseků Bohumín, Ludgeřovice, Hlučín, Dolní Benešov a tvrz Smolkov.

Zpět na hlavní stránku

NAVRCHOLU.cz