USAREUR(cz) Integrated Services Our Facebook page USAREUR(cz) Official website Photos E-mail us

1995 - 1999

Vznik “A Company, 3rd Battalion, 75th Ranger Regiment, U. S. Army” se datuje k.28..červenci.1995, kdy se uskutečnila první akce A Co. Šestičlenný průzkumný tým byl vysazen v okolí Břeclavi a provedl průzkum v prostoru soutoku řek Dyje a Moravy. Akce měla krycí název Shark Repelent. Do konce roku 1995 uskutečnila jednotka ještě dalších devět akcí. Z nichž můžeme pro zasvěcené uvést například akci Kelly II. pořádanou SSG Mickem Leinwandem, která proběhla ve dnech 29. – 1. října a shodou okolností proběhla opět v okolí Břeclavi, tentokrát však v blízkosti Lednického zámku.


Shark Repelent

Rok 1996 byl jedním z nejlepších roků jednotky. A to hlavně díky velkému počtu uskutečněných akcí (celkem 29). První akcí roku byla dnes již tradiční akce velitele A Company, Jago II. Cílem akcí s tímto krycím názvem (zatím poslední byla Jago IV.) je tzv. rozptýlený výsadek jednotky, který ve skutečných bojových podmínkách může způsobit hned několik příčin, ale hlavně, není-li jednotka dostatečně připravena na podobnou nepříjemnost, může znamenat až nesplnění úkolu, což je pro jednotku Rangers nemyslitelné, protože většinou plní úkoly na jejichž výsledku je závislý průběh dalších operací. Jago II. se zúčastnilo 5 vojáků, z nichž pouze velitel znal přesný průběh cvičení. Dalšími akcemi byly např. Sea Horse ve spolupráci s USMC 1st Recon Bn. z Prahy, My Lai, kterou pořádala 82nd Airborne Division (Viet-nam, Česká Třebová), Kelly III. která již byla akcí naší jednotky, protože SSG Leinwand se stal zástupcem velitele A Company. Akce Kelly III. se zúčastnilo zhruba 50 lidí z celé ČR. Při této akci jsme opět spolupracovali s USMC 1st Recon Bn. Další zajímavou akcí byla Anchor Express ’96 v Milovicích, kde jsme plnili úkol průzkumné hlídky v týlu nepřítele. OPFORem nám byli příslušníci USMC 1st Recon Bn., během akce nedošlo ke střetu mezi jednotkami čímž jsme plně dostáli taktice průzkumu na nepřátelském území. Po této akci dochází ke vzniku 2nd Platoon, která je dislokována v Praze a skládá se z velké části z bývalých příslušníků USMC. Mezi nimi byl i dnes již zesnulý SGT Jiří Krpal, čest jeho památce. Závěr roku byl plně ve stylu akcí Rangers, nácvik plnění bojových (průzkumných) úkolů v extrémních podmínkách, tentokrát extrémní zima v noci -25° C. Akce s názvem Eternal Triangle ’96 nám ukázala, že dovedeme nejen přežít v takto extrémních podmínkách, ale že to není žádná procházka růžovým sadem.


Kelly III.

Rok 1997 byl také docela dobrým rokem jednotky (celkem 30akcí). Opět proběhla akce Jago, tentokrát již Jago III. A nechyběla ani akce zástupce velitele roty Kelly IV. Tentokrát šlo o záchranu sestřeleného pilota, který byl nakonec naším týmem úspěšně zachráněn. Proběhlo také několik průzkumů do Ralska. A začíná spolupráce s Olomouckou jednotkou 4th Infantry Division (Viet-nam). Např. akce Magic Carpet. Tento rok je také založena 3rd Platoon tentokrát v Brně. Poslední akcí roku 1997 byl pokus o akci v extrémních podmínkách jako v roce předešlém, ale bohužel nám nepřála příroda a tak bylo na prosinec až nepříjemné teplo a sníh jsme potkali až ve 1200m nad mořem.


Kelly IV.

Rok 1998 byl oproti minulým slabším rokem, jen 13 akcí. Pro nedostatek lidí přestává fungovat 2nd Plt. z Prahy. Zajímavou akcí byla akce Red Fire v Ralsku, kde jsme brilantním útokem dobili zakopanou jednotku 4th Inf. Div. (Olomouc, Viet-nam) a to i přes poměr sil 10:11 ve prospěch protivníka. Útok na zakopaného protivníka v tak nevýhodném poměru se dá nazvat sebevraždou, svědčí o tom také fakt, že naše jednotka při útoku ztratila 6 vojáků. Nechyběly opět akce Jago IV. a Kelly V. při níž jsme rozvinuli spolupráci se 101st Airborne Division z Prahy.


Jago IV.

Rokem 1999 se opět vracíme k těm lepším, proběhlo 21 akcí, takže jsme úspěšně překročili počet “100” akcí. Mezi zatím nejzajímavější akce tohoto roku patří dobývání základny 4th Inf. Div. na Radíkově u Olomouce, což byl pro nás tvrdý oříšek. Pokračuje spolupráce se 101st ABN Div. a vzniká velmi užitečná spolupráce s jednotkou SEAL Team 2 (Viet-nam, Brno – Olomouc) což dokumentuje akce Falling Star, při níž bylo naším úkolem nalézt a dopravit do “Států” modul průzkumného satelitu KH-12. Nemohu též opomenout zmínku o akci Military Camp ’99 ve Vyškově, kterou organizovala redakce časopisu COMMANDO Plus. Jednalo se o “nebojové” setkání různých jednotek nebo jak to nazvala redakce, setkání Klubů Vojenské Historie. Byla zajištěna prohlídka Vojenské akademie Vyškov a proběhla soutěž průzkumných hlídek (tříčlenných), kterou jakožto příslušníci Ranger pluku jsme nemohli nevyhrát a tak se také stalo, zde musím citovat Majora AČR, který soutěž organizoval a vyhlašoval výsledky, jenž řekl:”…a první místo suverénně Rangers Prostějov.” Na závěr roku proběhla akce Jago V. při níž nám měli dělat OPFOR 9th INF Division (Viet-nam, Brno), bohužel se akce nakonec nezůčastnili, ale i bez protivníka pro nás nebylo nejlehčí se spojit a společne splnit úkol. Poslední akcí v roce 1999 bylo zimní cvičení Snow Fox, kde jsme nacvičovali přesun na lyžích.


Snow Fox

Hot Topics

Pro další informace jak se stát členem A Company, 3rd Ranger Battalion, klikni na tento odkaz:


Mission

2nd Platoon, A Company, 3rd Ranger Battalion se snaží věrně napodobovat svoji reálnou předlohu a to jak vzhledem, tak i činností.


Last Action

FTX Veselí, Veselský chlum
25.11. - 27.11.2017

Jednotkou velice oblíbené tradiční FTX.