USAREUR(cz) Integrated Services Our Facebook page USAREUR(cz) Official website Photos E-mail us

A Co., 3rd Battalion2nd Platoon, A Company, 3rd Battalion, 75th Ranger Regiment

2. četa je páteřní složkou naší jednotky. Její velení je zároveň velením celého neformálního TF Ranger, které je složeno z 2/A/3-75 RGR, E/3-75 RGR, RSC/STB-75 RGR a RRC/STB-75 RGR (Struktura).

Četa má svého Platoon Leadera a Platoon Sergeanta. Skládá se ze tří družstev a velení. Každé družstvo má pak svého Squad Leadera. Družstva jsou sestavena dle geograficého hlediska po celé ČR.

Činnost čety je tvořena výcvikovými a bojovými akcemi, které se snaží rozvíjet naše taktické dovednosti a pokud možno věrně napodobovat činnost skutečné Ranger čety, tím se jedná o stěžejní složku TF Ranger. Četa v "boji" provádí patroling, léčky, přepady a zabezpečení bodů zájmu. Ostatním složkám poskytuje zajištění jejich čonností.


Hot Topics

Pro další informace jak se stát členem A Company, 3rd Ranger Battalion, klikni na tento odkaz:


Mission

2nd Platoon, A Company, 3rd Ranger Battalion se snaží věrně napodobovat svoji reálnou předlohu a to jak vzhledem, tak i činností.


Last Action

FTX Veselí, Veselský chlum
25.11. - 27.11.2017

Jednotkou velice oblíbené tradiční FTX.