USAREUR(cz) Integrated Services Our Facebook page USAREUR(cz) Official website Photos E-mail us

Kariéra RangeraKariéra Rangera u druhé čety, roty A, třetího praporu začíná úspěšným kontaktováním naší jednotky a zúčastnění se některé z našich akcí. Pokud se uchazeč o členství projeví chuť dále pokračovat, vyplní s někým z velení vstupní formulář (Personal Information Record). Od té chvíle je oficiálně součástí jednotky a je přiřazen ke svému družstvu k 2. četě roty A. Zde zůstane do té doby, než proběhne první RIP (Ranger Indoctrination Program) nebo RASP (Ranger Assessment Selection Program). Po splnění si zaslouží nosit na rameni scroll třetího praporu a pokračuje dále u svého družstva 2. čety. Pokud úspěšně neprojde RIPem nebo RASPem je přeřazen k rotě E, kde setrvá do doby úspěšného absolvování RIPu nebo RASPu.

V průběhu RIPu nebo RASPu musí každý prokázat svou fyzickou a psychickou připravenost, základní znalost navigace v terénu, vědomosti o naší jednotce a rangerech jako takových. Fyzické přezkoušení se skládá z kliků, leh-sedů, shybů a běhu na různé vzdálenosti. Navigace je testována kombinací denního a nočního orientačního pochodu. Jako třešnička na dortu je RIP a RASP zakončen pochodem s požadovanou zátěží, kde adepti prokazují nejen svou fyzickou, ale i psychickou připravenost a to vše v tempu, které udávají RI's (Ranger Instructors). Po jeho úspěšném dokončení a převážení nesené výstroje je účastník RIPu či RASPu dekorován scrollem třetího praporu a je povýšen do hodnosti PV2, čímž také získává možnost nosit pískový baret.

Tímto vstupem k jednotce kariéra u rangers samozřejmě nekončí. Během výcvikových akcí sbírá ranger další zkušenosti, které pak uplatní nejenom v boji, ale i v životě. Zde uveďme například radiokomunikaci, zdravovědu, topografii, slaňování a základy lezení, přežití v přírodě v různých ročních obdobích, taktiku a boj s airsoftovými zbraněmi ke kterým se ovšem chováme jako k reálným. Během své kariéry může ranger získávat další kvalifikace, jejíchž udílení je přesně vymezeno nařízením USAREURu - sdružení jedotek napodobujících činnost US Army - u kterého je naše jednotka zakládajícím členem. Těmito nařízeními se řídí také hodnostní systém a tudíž i povyšování vojaků se děje za stejných podmínek pro každeho.

Dalším zásadním krokem v kariéře Rangera je zisk statusu NCO (Non-commisioned officer), který je v naší jednotce podmíněn absolvováním RC (Ranger Course). RC má 4 fáze rozprostřené v průběhu celého roku, kde první fáze je zároveň fází konečnou pro minulý ročník. RC je pořádaný 4. RTB (Ranger Training Brigade), která je složena z RI’s. Člen RTB nemusí být striktně členem naší jednotky. Námi pořádaný RC vychází z kurzu reálného a jeho sestavení u naší jednotky provedl člověk, který skutečným RC úspěšně prošel. Hlavním cílem RC je naučit studenty velet svým lidem na různých pozicích a v nejrůznějších situacích a to při velké fyzické i psychické zátěži způsobené nedostatkem jídla, spánkovou deprivací a dalšími faktory. Na plnění úkolu dohlížejí RI’s, kteří po dokončení dané fáze hodnotí činnost studentů a ve finále rozhodnou jestli student danou fázi splnil či ne. Obdrží GO nebo NO-GO. Při neúspěném zakončení musí student celou fázi opakovat v příštím roce. Po absolvování všech fází obdrží student certifikát a právo nosit Ranger Tab. Tím se mu v jednotce otevírá cesta k dalšímu kariérnímu růstu. Dalším požadavkem k získání NCO je funkce počínaje Team Leaderem, Squad Leaderem atd. Po splnění všech požadavků následuje povýšení a zisk stužky Army NCO Professional Development Ribbon.

Ranger kurzem výčet možností u naší jednotky samožrejmě nekončí. Ve funkci na všech úrovních přibývají další zodpovědnosti a možnosti. Podílet se na organizaci akcí, zdokonalovat činnost svého týmu, reprezentování jednotky atd. Akcí během celého roku je mnoho a liší se jak provedením, tak přírodními podmínkami a hlavně svým zaměřením. Je tedy možno se účastnit jak výcviku, tak hlavně boje, ale stranou u nás nezůstávají i nebojové akce. Naše jednotka pořádá oslavu na Den díkůvzdání, pravidelně během plesové sezóny Ranger Ball a v květnu při oslavách osvobození se již tradičně účastní pietní pocty v Dolní Lukavici.

Pokud i ty chceš být součástí 2nd Plattoon, A Company, 3-75th Ranger Regiment stačí vyplnit formulář - ZDE.


Hot Topics

Pro další informace jak se stát členem A Company, 3rd Ranger Battalion, klikni na tento odkaz:


Mission

2nd Platoon, A Company, 3rd Ranger Battalion se snaží věrně napodobovat svoji reálnou předlohu a to jak vzhledem, tak i činností.


Last Action

FTX Veselí, Veselský chlum
25.11. - 27.11.2017

Jednotkou velice oblíbené tradiční FTX.