USAREUR(cz) Integrated Services Our Facebook page USAREUR(cz) Official website Photos E-mail us

Ranger creed


Recognizing that I volunteered as a Ranger, fully knowing the hazards of my chosen profession, I will always endeavor to uphold the prestige, honor, and high ”esprit de corps” of the Rangers.

Acknowledging the fact that a Ranger is a more elite soldier who arrives at the cutting edge of battle by land, sea, or air, I accept the fact that as a Ranger my country expects me to move further, faster and fight harder than any other soldier.

Never shall I fail my comrades. I will always keep myself mentally alert, physically strong and morally straight and I will shoulder more than my share of the task whatever it may be. One Hundred-percent and then some.

Gallantly will I show the world that I am a specially selected and well-trained soldier. My courtesy to superior officers, neatness of dress and care of equipment shall set the example for others to follow.

Energetically will I meet the enemies of my country. I shall defeat them on the field of battle for I am better trained and will fight with all my might. Surrender is not a Ranger word. I will never leave a fallen comrade to fall into the hands of the enemy and under no circumstances will I ever embarrass my country.

Readily will I display the intestinal fortitude required to fight on to the Ranger objective and complete the mission, though I be the lone survivor.

Rangers Lead the Way!Rangerem jsem se stal dobrovolne, plne si uvedomuji riziko mé vybrané profese. Budu se vždy snažit udržovat prestiž, cest a vysoký cit pro morálku Rangeru.

A ocenuji fakt, že Ranger je Elitní voják vstupující do boje jako rezající ostrí na zemi, mori ci ve vzduchu. Když jsem Ranger, tak vím, že moje zeme ode mne ocekává, že se budu pohybovat rychleji, dojdu dál a budu bojovat tvrdeji, než jakýkoli jiný voják.

Nikdy nezklamu svého velitele. Vždy budu ostražitý, fyzicky tvrdý a morálne pevný a budu iniciativneji plnit svuj úkol ac je jakýkoli, stoprocentneji než ostatní.

Galantne a s pýchou budu svetu ukazovat, že jsem speciálne vybraný a perfektne vycvicený voják. Moje úcta k nadrízeným dustojníkum, upravenost a péce o výstroj budou toho príkladem.

Energicky se budu stretávat s nepráteli mé zeme. Budu je porážet na bitevním poli pro svoji lepší vycvicenost a budu bojovat ze všech sil. Kapitulace není slovo Rangera.

Rychle a pohotove budu predvádet vnitrní sílu chtít bojovat jako Ranger za cíl a splnení mise, ackoli jsem jediný preživší.

Hot Topics

Pro další informace jak se stát členem A Company, 3rd Ranger Battalion, klikni na tento odkaz:


Mission

2nd Platoon, A Company, 3rd Ranger Battalion se snaží věrně napodobovat svoji reálnou předlohu a to jak vzhledem, tak i činností.


Last Action

FTX Veselí, Veselský chlum
25.11. - 27.11.2017

Jednotkou velice oblíbené tradiční FTX.