USAREUR(cz) Integrated Services Our Facebook page USAREUR(cz) Official website Photos E-mail us

Historie Rangers

Válka v Korei

Vypuknutí války v Koreji v červnu 1950 znovu naznačilo potřebu Rangers. 25. srpna 1950 v Camp Drake v Japonsku byla z dobrovolníků na Dálném Východě zorganizována 8213. armádní jednotka (8213th Army Unit). 8213. byla neformálně uváděna jako 8. rota armádních Rangerů (Eighth Army Ranger Company) a byla připojena k 25. pěší divizi. Podílela se na výpadu k Yalu a byla deaktivována v březnu 1951. Během korejské války bylo vytvořeno 13 Airborne-Ranger rot.

Cpt. Charles Pete Spragins z 10th Airborne Ranger Company a Cpt. Rudy Jones z 11th Airborne Ranger Company dali svým mužům černé barety, ostatní je následovali. Černá barva znázorňovala intenzivní cvičení v noci, kterými muži prošli. Bylo to první užití černé barvy, kromě individuálních případů. Ranger Training Center (posléze moderní Ranger Training Brigade) se zalíbila tato myšlenka a spustila testování. Mužstvo černé barety milovalo, papaláši ne. Bylo jim nařízeno, aby je odložili. Airborne-Ranger roty byly během války deaktivovány.

Col. John Gibson Van Houten byl vybrán náčelníkem štábu (Army Chief of Staff), aby vedl Ranger program ve Fort Benning v Georgii. 15. září 1950 se Col. Van Houten zahlásil u náčelníka štábu (Chief of Staff, Office of the Chief of Army Field Forces, Fort Monroe, Virginia). Byl informován o tom, že výcvik jednotek Rangerů má začít ve Fort Benning co nejdříve. Cílovým datem byl stanoven 1. říjen 1950 s předběžnou dobou výcviku šesti týdnů. Splnění rozkazu vyžadovalo vytvoření velitelství a 4 rot (Ranger infantry companies (airborne)). Byly rozeslány žádosti o dobrovolníky, kteří byli ochotni akceptovat extrémně nebezpečnou službu v bojové zóně na Dálném Východě.

Výsledek žádosti o dobrovolníky byl u 82. výsadkové divize ohromující. Některé odhady dosahovaly počtu 5000 mužů (zkušených armádních výsadkářů). Nelítostný proces výběru začal. Kde to bylo možné, výběr mužů byl vykonáván důstojníky, kteří veleli rotám, podobně jako za koloniálních dob, kdy Robert Rogers prováděl nábor.

Rozkazy byly vydány a vybraní byli odesláni do Fort Benning. První skupina dorazila 20. září 1950. Výcvik začal v pondělí 9. října se třemi rotami personálu s výsadkovou kvalifikací. Toho dne také odlišná rota začala s výcvikem. Původní členové 505th Airborne Infantry Regiment a 80th Anti-Aircraft battalion vytvořili 4th Ranger Infantry Company (Airborne), jedinou jednotku složenou pouze z černochů. Před nasazením v Koreji byla tato rota přejmenována na 2nd Ranger Infantry Company (Airborne).

Všichni dobrovolníci byli profesionální vojáci s mnoha zkušenostmi, kteří se často učili od sebe. Někteří z nich bojovali v původních praporech Rangers, v First Special Service Force nebo v OSS (Office of Strategic Services) během druhé světové války. Mnoho instruktorů bylo získáno ze stejné skupiny. Tváře této vybrané skupiny mohly vypadat mladě, ale byli dobře vycvičení a měli zkušenosti s operacemi Rangerů z druhé světové války.

Výcvik byl velmi tvrdý. Skládal se z obojživelných a výsadkových operací (včetně nočních seskoků z malé výšky), demolicí, sabotáže, boje zblízka a použití cizích map. Ovládali každou americkou střelnou zbraň, stejně jako zbraně používané nepřítelem. Zdůrazňováno bylo spojení, stejně jako přivolávání dělostřelectva, námořní a letecké podpory. Hodně částí výcviku probíhalo v noci.

Fyzická příprava a pěší pochody probíhaly neustále. Col. Van Houten uvedl, že cílem je připravit rotu k přesunu o délce 40 - 50 mil za 12 - 18 hodin v závislosti na terénu. Muži se naučili, že během pochodu se dá podřimovat. Také se naučili plavat v ledové vodě.

Nikdo nebyl nucen zůstat kandidátem na Rangera. Po drsném procesu vyřazování bylo v každé rotě ještě 30 procent mužů navíc. Během výcviku byl v pozadí jeep s bílou vlajkou. Každý, kdo se rozhodl, že už nechce nebo nemůže pokračovat, si do něj musel sednout. Nikdo se mu neposmíval. Poté byl odvezen pryč a jeho osobní věci byly odstraněny z kasáren dříve než se ostatní vrátili.

První cyklus výcviku byl dokončen 13. listopadu 1950. 1., 2. a 4. rota se připravovala na přepravu do zámoří. 3. rota pomáhala při výcviku druhého cyklu, který se skládal z 5., 6., 7. a 8. roty. Všichni byli dobrovolníci, skoro všichni z 82. výsadkové divize. 3. rota se přesunula do Koreje na konci druhého výcvikového cyklu.

1. rota odjela z Fort Benning 15. listopadu 1950 a dorazila 17. prosince 1950 do Koreje, kde byla připojena k 2. pěší divizi. 2. a 4. rota ji brzy následovaly, dorazily 29. prosince. 2. rota byla připojena k 7. pěší divizi. 4. rota sloužila velitelství 8. armády a 1. jízdní divizi. Od zimy 1950 do jara 1951 bojovali. Stali se z nich kočovní bojovníci, nejdříve připojení k jednomu pluku, později k jinému. Vykonávali práci při průzkumu, patrolování, přepadech, léčkách, vedli útok a při protiútocích získávali zpátky ztracené pozice.

112ti-členné roty připojené k divizi s 18 000 muži dosáhli neuvěřitelných výsledků. Nikde jinde v americké historii není duch dobrovolníků lépe vyjádřen. Byli to americké dobrovolnické jednotky korejské války. V době kdy síly OSN dosahovaly počtu více než 500 000 mužů, bylo v Koreji méně než 700 Rangerů bojujících v čele všech amerických divizí zapojených do boje.

Rangers se dostávali do boje ze vzduchu, po souši nebo po vodě. 1. rota po mimořádném příkladu navigace provedla odvážný přepad devět mil za nepřátelskou linií a zničila nepřátelský komplex. Nepřátelské zařízení bylo později vězněm identifikováno jako velitelství 12. severokorejské divize. Dva severokorejské pluky se urychleně stáhly z oblasti, překvapení a neznalí síly Američanů. 1. rota byla ve středu bitvy u Chipyong-Ni a květnového masakru. Byla vyznamenána dvěma distinguished Unit Citations.

2. a 4. rota provedly bojový seskok v Munsan-Ni odkud magazín Life hlásil patroly operující severně od 38. rovnoběžky. 2. rota využila mezery zanechané ustupujícími spojeneckými silami. 4. rota provedla smělý přepad na přehradu Hwachon. 3. rota (připojená k 3. pěší divizi) měla motto: "Die, Bastard, die". 5. rota, bojující jako část 25. pěší divize, se předvedla během čínské jarní ofenzívy (fifth phase offensive / chinese spring offensive). Velitel roty Rangers shromažďoval všechny vojáky, které našel a držel linii se seržanty, kteří veleli pěchotním jednotkám. Ve východním sektoru byli Rangers první jednotkou, která překročila 38. rovnoběžku a mířila na sever.

8. rota byla přičleněna k 24. pěší divizi. Byli známí jako "ďáblové". 22-členná četa z 8. roty bojovala mezi liniemi se dvěma čínskými průzkumnými rotami. 70 Číňanů bylo zabito. Rangers utrpěli ztráty 2 mrtvých a 3 zraněných, všichni byli doneseni zpátky k vlastní linii. Důstojníci ve Fort Benning dlouho studovali nasazení Rangers. Zjistili, že organizace pěších praporů Rangers nabízí mnoho výhod, včetně lepšího taktického nasazení. Věřili, že velitel praporu v hodnosti Lieutenant Colonel by mohl operovat efektivněji se staršími důstojníky divize nebo štábu, než může Captain, který velí rotě Rangerů. Štáb praporu Rangers by byl schopen podporovat mužstvo. Operace by mohly být prováděny na organizační úrovni.

Přes jejich doporučení organizace zůstala stejná, jedna rota Rangers na divizi. Nicméně jedna změna byla přijata, roty byly přiděleny na armádním stupni a přičleněny k pěší divizi.

translate: PV2 Michael Hightower


Hot Topics

Pro další informace jak se stát členem A Company, 3rd Ranger Battalion, klikni na tento odkaz:


Mission

2nd Platoon, A Company, 3rd Ranger Battalion se snaží věrně napodobovat svoji reálnou předlohu a to jak vzhledem, tak i činností.


Last Action

FTX Veselí, Veselský chlum
25.11. - 27.11.2017

Jednotkou velice oblíbené tradiční FTX.