USAREUR(cz) Integrated Services Our Facebook page USAREUR(cz) Official website Photos E-mail us

Historie Rangers

Moderní Rangers

Vznik moderních Ranger praporů

Roty A a B 75th Infantry (Ranger) zůstávají zařazeny v U.S.Army. V roce 1974 nahrazuje tyto roty, které poskytly armádě větší možnosti ve speciálních operacích, 1. a 2. prapor (Ranger). V roce 1984 byl zřízen také 3. prapor. Všechny 3 prapory pak byly zařazeny pod velení nového Ranger velitelství - 75th Infantry (Ranger) pluku. Ranger prapory vedly bojové výsadkové údery v roce 1983 v Grenadě a 1989 v Panamě, stejně jako bojové operace během operací Orlí spár (Eagle claw) a Pouštní bouře (Desert storm) na Haiti a v Somálsku. V roce 1986 byl 75th Infantry (Ranger) pluk přejmenován na 75th Ranger pluk. V současné době jsou vojáci tohoto pluku úkolováni odpovědností za mise podobné těm, které pečlivě plnili během posledních 350 let. Výzbroj a transportní prostředky se významně změnily, přesto podstata jejich operací zůstává stejná. Kdyby se některý zkušený Ranger z původní jednotky Roberta Rogerse vrátil a připojil k moderní jednotce Rangers, pravděpodobně by se, po několika zbraňových lekcích, cítil jako doma. Snad by mu jen chvíli zabralo, než by přivykl výsadkovým a vrtulníkovým úderům.

Propuknutí války na Středním východě v roce 1973 podnítilo velitelství armády zabývat se potřebou lehkých mobilních sil, které mohou být rychle přesunuty do jakéhokoliv problematického místa na světě. Závěrem roku 1973 gen. C.Abrams, náčelník štábu U.S.Army vyslovil myšlenku zformování prvních Ranger jednotek velikosti praporu od 2. světové války. V lednu 1974 zaslal zprávu k polnímu řízení formace Ranger praporu. Určil jeho zaměření a jmenoval první velitele. Stmelil pevnou, disciplinovanou a elitní Ranger jednotku, schopnou poskytovat podporu standardním armádním jednotkám. To, že Rangers po službě v Ranger jednotce odcházeli do standardních armádních jednotek, zvyšovalo vliv Rangers na celou armádu. Následují některé komentáře gen. Abramse (které se staly známé jako Abramsova charta nebo doktrína), na základě nichž, v těchto ranných dobách Rangers, nazývali tyto vojáky "Abramsova dítka": "Ranger prapor se stává lehkým elitním a nejschopnějším pěším praporem na světě. Prapor, který dokáže svými zbraněmi a rukama více než kdokoli jiný. Prapor, ve kterém nebudou žádní násilníci ani lupiči, a pokud by se tak stalo, bude rozpuštěn." Organizace praporu musí být řízena přímo, není žádný rozvrh pro tuto snahu, prvně musí být rozhodnuto, co má být splněno a s jakým vybavením a výzbrojí. Kamkoli Ranger prapor vyrazí, musí být zřejmé, že je nejlepší.

25.1.1974 velitelství U.S.Army Forces vydává nařízení číslo 127, nařizující aktivaci 1. praporu (Ranger) 75th Infantry s účinností od 31.1.1974. V únoru byl zahájen výběr a personálně shromážděn ve Fort Benning, Georgia, k absolvování tréninku od března do června 1974. 1.7.1974 prapor trénuje výsadkovou přípravu ve Fort Stewart, Georgia. Brzy následuje 2. prapor, který je aktivován 1.10.1974. Tyto elitní jednotky konečně zakládají samostatné velitelství na "Hunter Army Airfield", Georgia a Fort Lewis, Washington. Jako důsledek demonstrace efektivnosti Rangers praporů během operace URGENT FURY ministerstvo obrany ohlašuje v roce 1984 zvýšení počtu Rangers sil v aktivní službě na nejvyšší stupeň za posledních čtyřicet let, aktivací dalších Ranger praporů a plukovního velitelství Rangers. Tyto nové jednotky, 3. prapor a velitelská rota, obdržely své zástavy 3.10.1984 ve Fort Benning, Georgia. Zakládací ceremonie byly krokem do budoucnosti Ranger pluku a propojením s historií, a tak konkurovaly prvnímu znovusjednocení Rangers z éry korejské války. Významní hosté a hrdé jednotky zvláštního určení, v aktivní službě i vysloužilí, společně vítají historickou aktivaci velitelství, 75th Infantry Pluku (Ranger). 3. února 1986 byly Ranger prapor z období 2 sv. války a korejští Rangers veteráni začlenění do historie 75th Ranger pluku. To bylo poprvé, co byla jednotka této velikosti oficiálně uznána jako původní velitelství Ranger pluku. Nikdy předtím, ani v časech 2 sv. války, ani za časů velení plk. Darbyho, neměla armáda větší počet mužů - 2000 - zařazených v Ranger jednotkách.

Celý Ranger pluk se podílel na operaci JUST CAUSE, při kterém byla obnovena demokracie v Panamě. Rangers vytvořili úderný hrot provedením dvou významných operací. První prapor, posílený rotou C třetího praporu a plukovní velitelský a řídící tým vedli brzký ranní výsadkový útok na mezinárodní letiště OMAR TORRIJOS a vojenské letiště TOCUMEN s cílem neutralizovat panamské obranné síly - 2nd střeleckou rotu, panamské vzdušné síly a zajistit prostor letiště pro výsadek 82. vzdušně výsadkové divize.

Druhý a třetí Ranger prapor a plukovní velitelský a řídící tým provedli výsadkový útok na letiště RIO HATO k neutralizaci šesté a sedmé panamské střelecké roty a zajištění plážové vily gen. MANUELA NORIEGY. Po úspěšném splnění těchto úkolů, Rangers pokračovali v boji k podpoře Joint Task Force (JTF)-South. Rangers zajali 1014 panamských vojáků a přes 18.000 zbraní různých typů, ztráty rangers tvořilo 5 padlých a 42 raněných.

translate: SPC Richard Ripley


Hot Topics

Pro další informace jak se stát členem A Company, 3rd Ranger Battalion, klikni na tento odkaz:


Mission

2nd Platoon, A Company, 3rd Ranger Battalion se snaží věrně napodobovat svoji reálnou předlohu a to jak vzhledem, tak i činností.


Last Action

FTX Veselí, Veselský chlum
25.11. - 27.11.2017

Jednotkou velice oblíbené tradiční FTX.