USAREUR(cz) Integrated Services Our Facebook page USAREUR(cz) Official website Photos E-mail us

Historie Rangers

Ranger počátky

Historie amerických Rangers je dlouhá a barvitá. Je to příběh odvahy, smělosti a vůdcovství. Je to příběh mužů jejichž schopnosti na válečném poli byly zřídka překonány.

Ve středověku „Rangiators“ nebo Rangers sloužili v jednotkách anglického krále v jeho zalesněných oblastech. Na příklad, v roce 1371 Henry Dolyng byl Rangrem v oblasti New Forest a Thomas z Croydonu byl Rangerem ve Walthamu. Tito dávní Rangers podle všeho chránili vysokou zvěř před pytláky, vlky a odrazovali loupežníky od přepadávání lesních samot.

Již v časných počátcích anglického osidlování severní Ameriky vyvstaly problémy s obranou proti útokům indiánů. Zpočátku, kolonie zkoušely vytvářet malé, nemobilní posádky umístěné v slabě chráněných pevnostech podél hlavních přístupových cest do osidlených oblastí. Jakmile indiáni v tichosti obešli pevnosti napadali osadníky a stačili se stáhnout ještě před tím, než mohla milice shromáždit a podniknout protiútok. Každá kolonie potřebovala pohyblivou pěší armádu, která by neustále informovala o přibližujících se indiánech a dala tak milicím čas se shromáždit a dát se do pohybu.

Během tohoto období bylo slovo „range“ používáno k označení pohybu vojáků, kteří hlídkovali v oblasti. Tito vojáci byli pak nazýváni Rangers. V letech 1634 a 1635 Edward Backler byl najmutý jako Ranger v Kent Island, kde se nacházely plantáže Virginie až po zátoku Chesapeake (dnešní Maryland). Jeho úkolem bylo zřejmě upozorňovat na přibližující se indiány, kteří sužovali osadníky. Soukromé používání malých skupin milicí Rangers bylo vlastníky plantáží ve Virginii a Marylandu pravděpodobně ještě před rokem 1640.

V roce 1648, kolonie Maryland použila Rangers pro ochranu svých hranic. Rangers byli využíváni obvykle na ochranu hranic státu Maryland v letech 1665 až 1705. Včasně upozorňovali na pohyb válečných skupin a napadali je pokud to jen bylo možné. Kolonie Virginie začala s pravidelným rozmisťováním Rangers v roce 1676 a téměř nepřetržitě je užívala do roku 1717. Tyto dvě kolonie někdy koordinovaly operace jejich jednotek. Virginie rozmisťovala jednotky Rangers s přestávkami až do konce 18. století. Další jižní kolonie brzy převzaly a pokračovaly v používání Rangers během jejich období, ve kterých čelily nájezdům indiánů.

Severní kolonie také začaly používat Rangers pro vlastní ochranu proti indiánům během 17. století. V roce 1670, kolonie Plymouth (část současného státu Massachusetts) udržovala jednotku pod vedením Thomase Willeta. Během války krále Filipa (1675 – 1676), známé jako válka Metacomet, Plymouth a Massachusetts vytvořily a cvičily Rangers pro oba účely, obranný a ofenzivní. Skupiny mužů hlídkovali v blízkosti osad a byli připraveni na indiánské bojové skupiny. Další osadníci a přátelští indiáni byli organizováni do nezávislých hlídkujících rot, jako ta pod vedením Benjamina Churche. Nezávislé roty začaly být velice efektivní v nájezdech a přepadech nepřátelských indiánů. Většina dalších severních kolonií následovalo příklad Plymouthu a Massachusetts a používaly Rangers k ochraně jejich hranic během celého 18. století. Nové Skotsko, New York a Georgie aktivovala jednotky Rangers během válek Jenkinse Eara a krále Jiřího (1739 – 1748) proti alianci Francie, Španělska a indiánských kmenů. Sedmiletá válka (1755 – 1763), známá jako válka Francie a indiánů na americkém kontinentu, zuřila na krvavých bitevních polích Evropy a stavěla proti sobě kolony vycvičených vojáků. S vojáky stojící proti sobě tváří v tvář a pálící salvu za salvou na každou další seskupenou řadu. Evropská taktika byla antitezí proti novému stylu taktiky boje rozvíjené hraničáři v koloniích severní Ameriky během války proti Francii a indiánům.

Roty Rangers byly v roce 1756 zařazeny do britské armády zahrnující i rotu Rangers z pluku v New Hampshire a byly přejmenovány na Nezávislou rotu amerických Rangers Jejího Veličenstva (His Majesty's Independent Company of American Rangers). Tato jednotka se stala obecně známou jako Robert Rogers' Rangers.

První rota Ranger byla založena 23.března 1756 a skládala se z 50 vojáků, 3 seržantů, 1 praporečníka, 1 poručíka a 1 kapitána. Rekrutovaní vojáci museli být drsné povahy, uvyklí dlouhým pochodům a lovení, mající kvality odvahy a věrnosti. Jako vojáci placení britskou armádou byli Rangers podřízeni vojenské disciplíně a válečnému právu. K jejich akcím patřili pustošivé nájezdy a přepady, zneškodňování nepřátel kdekoli to bylo možné.

Konečně major Robert Rogers postavil 10 rot, aby bojovaly proti Francouzům a jejich indiánským spojencům. Průzkum, přepady, nájezdy a zajímání nepřátel patřily k hlavním taktikám koloniálních Rangers a velmi málo se z těchto přímočarých akcí změnilo po celá další století. Hlídky Ranger se snažily být malé a když se setkaly se silnější jednotkou měli se rozptýlit a znovu se spojit na jiném místě. Byl to právě Robert Rogers, který vytvořil výcvik Ranger a standardní operační postupy. Trvalé rozkazy (Standing Orders, původnost je sporná, ale pravděpodobně jsou založeny na článcích Kennetha Robertse) a pravidla disciplíny zůstala platná a nezměněna po staletí a jsou dodnes vyučovány novým Rangers. Tato pravidla jsou stejně aplikovatelná dnes jako tomu bylo před 250 lety.

Ačkoliv byl kladen důraz na disciplínu a pravidla, Rangers a jejich důstojníci raději byli o kousek divočejší a často jejich vztahy s běžnými jednotkami byly napjaté. Charakter těchto mužů bylo to, co je dělalo výjimečnými a zvláštními, co je kvalifikovalo pro službu v rotách Rangers. Neortodoxní voják bojující neortodoxním způsobem požaduje neortodoxního velitele a Robert Rogers plně tuto kategorii splňoval. Drsný, nepoddajný a velmi často ve sporu se svými nadřízenými, Rogers byl ideální pro vedení těchto tvrdých chlapů. Průměrný člověk nemohl být schopen dokončit úkol, který byl po Rangers vyžadován. Tento paradox, kdy neregulérní vojáci působí uvnitř hierarchické struktury regulérní armády, bude trvale dělat problémy i budoucím jednotkám Ranger. Na základě úspěchu Rangers zformovala Francie a indiáni speciální roty proti Rangers operující podobně jako severovietnamské jednotky zasazované proti Rangers (LRRP/LRP) o staletí později v Asii.

Hlídkování na severozápadě během zimy požaduje otrlé muže, experty na přežití v divočině a přesnou střelbou z jejich zbraní. Příroda v místech jejich nasazení představovala vždy vysoké riziko a mnoho Rangerů bylo zabito, zraněno, dostalo se do zajetí nebo zemřelo z důvodu podchlazení nebo vyhladovění.

Byli to také Rogersovi Rangers, kteří vytvořili další precedent pro moderní Rangers, útok v hloubi nepřátelské území. Útok na nepřítele na jeho vlastním území se stalo vizitkou Rangers. Bez ohledu na velikost jednotky provádějící přepad nebo léčku, vynikali Rangers s moderní koncepcí obávaných útoků do srdcí protivníka, když byli nejméně očekáváni.

V říjnu 1759 Rogers společně s 200 muži přepadl indiánský kmen Abenakiů v Saint Francis, když urazil stovky mil po souši a lodí, a strávil v ostrém boji téměř měsíc. Přepad byl úspěšný, ale Rogersovo velitelství bylo fakticky rozdrceno na jejich cestě zpátky pronásledujícími Francouzi a indiánskými nepravidelnými jednotkami. Nejdůležitějším výsledkem tohoto přepadu bylo to, že ukázal možnost zaútočit na nepřítele, který se kdysi zdál mimo dosah. Přepadem Saint Francis obrovským způsobem narostla prestiž a mýtus Rangers.

Rodgersovi Rangers doprovázeli v roce 1760 Wolfovu expedici proti Quebeku v tažení na Montreal a podíleli se v tažení na západ daleko za Detroit a Shawneetown. Tam byli vysláni generálem Amherstem, aby obsadil severozápadní pozice, včetně Detroitu. V roce 1763 se Rogers a jeho muži vyznamenali v tažení na západě v bitvě u Bloody Ridge (Krvavý hřeben).

Pověst prvotřídních bojovníků byla započata v 18.století a od té doby byla neustále obnovována Rangers zabíjejícími a umírajícími na bitevních polích celého světa.

translate: CPL Paul Benoit


Hot Topics

Pro další informace jak se stát členem A Company, 3rd Ranger Battalion, klikni na tento odkaz:


Mission

2nd Platoon, A Company, 3rd Ranger Battalion se snaží věrně napodobovat svoji reálnou předlohu a to jak vzhledem, tak i činností.


Last Action

FTX Veselí, Veselský chlum
25.11. - 27.11.2017

Jednotkou velice oblíbené tradiční FTX.