USAREUR(cz) Integrated Services Our Facebook page USAREUR(cz) Official website Photos E-mail us

Historie Rangers

Americká revoluce - Válka za nezávislost

Během války za nezávislost (1775-1784) jednotlivé státy a kontinentální vláda užívali Rangers velmi rozšířeně. Den 14.června 1775, s blížící se válkou, kongres rozhodl o vzniku šesti rot zkušených střelců v Pennsylvanii, dvě v Marylandu a dvě ve Virginii. V roce 1777, tyto jednotky ostřílených hraničářů přispěly svými schopnostmi velení a zkušenostmi k vytvoření, Georgem Washingtonem nazvaným, sboru Rangers. Velitelem sboru Rangers byl Dan Morgan.

Styl válčení používaný prvními Rangers byl dále rozvíjen během války za nezávislost plukovníkem Danem Morganem, který organizoval jednotku známou jako Morganovi střelci. Tito muži, oblečeni v hraničářském jelenicové obleku, vycvičeni v indiánských metodách boje v lesích a vybaveni smrtící a přesnou hraničářskou puškou neměli srovnání. Tato služba probíhala v letech od 1775 do 1781 a některé nejznámější bitvy byly vybojovány u Freemanovy farmy v září 1777 a v bitvě u Cow Pen v lednu 1781 proti britským jednotkám generála Cornwalla. Podle tvrzení generála Burgouyna, nejznámější britský generál, byli Morganovi muži nejznámější sborem kontinentální armády.

Francis Marion, liška bažin, zorganizoval další známou jednotku ve stylu Ranger běhen války za nezávislost. Marionovi partizáni, čítající od hrstky do několika stovek mužů, operovali zcela nezávisle na dalších částech armády generála George Washingtona. Působili především v bažinách Karolíny, kde přerušovali britské komunikace a zabraňovali organizování loajálních jednotek podporující britské zájmy, což výrazně přispělo k americkému vítězství. Činnost jednotky také probíhala v období mezi lety 1775 – 1781 a, podobně jako plukovník Daniel Morgan, bojovali proti Cornwalově armádě. Liška bažin užívala mnoho z Rodgersových pravidel boje během svého nasazení v bažinách Karolíny i mimo ně.

Marionova skupina se podílela na dobití pevnosti Fort Johnson a vítězství u Charlestonu v roce 1775. Toto vítězství dalo jižní státům čas oddechu na následující tři roky. Znovu aktivní v roce 1780 měl Marion rozhodující vliv na dobití pevností Fort Watson a Fort Motte v severní Karolíně v následujícím roce. Ztráta Fort Motte na spojnici mezi Camdenem a Charlstonem byla obrovským problémem pro britské zájmy. Marionovi muži byli také v první řadách v bitvě u Eutaw Springs, kde brali zajatce v jedné z rozhodujících bitev války za nezávislost.

Oblíbeným útočištěm pro Marionovi bojovníky byl Snow Island. Ostrov ohraničený hlubokými bažinami, s obrovským množstvím zvěře a dobytka žijícím ve vnitrozemí. Marionovi muži byli schopni zahájit náhlý útok z ostrova v jakémkoliv směru, překvapující, zabíjející a porážející skupiny Toriů sbírající pomoc pro Brity. Po každé akci, znovu ustoupili do bezpečí bažin.

Britský plukovník Tarleton jednou pronásledoval Marionovu skupinu bažinou téměř 25 mil. Když narazil na zdánlivě neprostupnou bažinu, Tarleton zastavil a proklínal zatracenou lišku, ani ďábel by ho nemohl chytit. Od té doby byl Marion známý jako liška bažin.

Marionovi muži byli dobří jezdci a vynikající střelci. Trvale pozorovali Brity, a malé skupiny čas od času zaútočili, překvapovali a zajímali malé skupiny vojáků. Permanentně přepadali základny, průzkumné hlídky a zásobovací linie. Především v obsazených oblast nebyla spolehlivá obrana proti Marionovým partizánským skupinám a jejich činnosti si vynucovala přítomnost pravidelných britských vojsk. Organizovaná partizánská aktivita byla nejúspěšnější proti nepříteli s větší silou a disciplínou.

Marionův válečný styl byl k Britským vojákům bezohledný. Jeho činnost narušovala jejich plány na zajištění a ochranu jejich pozic na jižních hranicích, čehož chtěli dosáhnout zakládáním vojenských pozic v různých částech severní a jižní Karolíny. Marionovy rychlé přesuny a utajené akce přerušovaly komunikace mezi pozicemi a uvrhli celý systém vlády a vojenského přítomnosti do zmatku a tak výrazně pomohl ve věci boje za nezávislost.

Během války o nezávislost také působili Rangers Thomase Knowltona z Connecticutu. Tato jednotka o méně než 150 vlastnoručně vybraných mužů byla používána především pro průzkum. Knowlton byl zabit když vedl své muže při akci na Harlemských výšinách.

Válka na hranicích byla krutým a tvrdým bojem. Britové tady podněcovali indiánské kmeny proti americkým osadníkům. Přesto se několik rot Rangerů stalo tak efektivními že indiánské přepady prakticky ustaly tam, kde tyto jednotky operovaly.

Britská armáda také částečně používala loajální jednotky Rangerů, jako například Corps of Rangers Johna Butlera, který přepadal Američany podél hranic. V některých případech se američtí a britští Rangers utkali tváří v tvář v boji.

translate: CPL Paul Benoit


Hot Topics

Pro další informace jak se stát členem A Company, 3rd Ranger Battalion, klikni na tento odkaz:


Mission

2nd Platoon, A Company, 3rd Ranger Battalion se snaží věrně napodobovat svoji reálnou předlohu a to jak vzhledem, tak i činností.


Last Action

FTX Veselí, Veselský chlum
25.11. - 27.11.2017

Jednotkou velice oblíbené tradiční FTX.