USAREUR(cz) Integrated Services Our Facebook page USAREUR(cz) Official website Photos E-mail us

Historie Rangers

Válka ve Vietnamu

Když se Spojené státy začaly angažovat ve vietnamském konfliktu, Rangers byli opět povoláni, aby sloužili své zemi. 75th Infantry byla opět reorganizována 1. Ledna 1969 jako základní regiment spadající pod Combat Arms Regimental System. Z této reorganizace bylo zformováno patnáct samostatných Ranger rot. Třináct z nich hrdě sloužilo ve Vietnamu až do jejich rozpuštění 15. Srpna 1972.

Ranger roty, složeny z vysoce motivovaných dobrovolníků, sloužily se ctí od delty Mekongu až po demilitarizované pásmo. Ať už přiděleni k nezávislé brigádě, divizi či polnímu vojsku, prováděli operace hloubkového průzkumu a sběr informací na území drženém a ovládaném nepřítelem, čímž významně podporovali zpravodajskou činnost.

Roty převzaly prvky jednotek hloubkového průzkumu, z nichž některé působily ve Vietnamu již od roku 1967. Sloužili až do stažení amerických sil. Jednotka Národní Gardy, rota D, 151st Infantry (Ranger) má z Vietnamu také bojové zkušenosti.

Ke konci války ve Vietnamu byly Ranger roty rozpuštěny a jejich příslušníci se začlenili do jiných jednotek armády. Mnoho můžu šlo k 82nd ABN do Fort Bragg, v Jižní Karolíně. Nicméně dvě jednotky hloubkového průzkumu zůstaly zachovány. Byly přesunuty k Národní Gardě (D/151st, Indiana a G/143rd, Texas) a označeny jako pěchotní výsadkové Ranger roty (Infantry Airborne Ranger Companies).

Historie vypráví o činnosti, osobnostech a úspěchu rot 75th Infantry (Ranger) Regimentu během období od 1. Února 1969 až do 15. října 1974 a odkazuje na jednotky, které dosáhli označení 75th Infantry (Ranger).

Historie také ukázala, že potřeba malých, kvalitně vycvičených průzkumných jednotek za účelem průzkumu a pozorování, zajišťování cílů a zvláštních druhů bojových operací je více než nutná. Ve Vietnamu byla tato potřeba zajištěna zavedením programu LRP (Long Range Patrol) tak, aby každý hlavní element byl "vybaven" touto schopností. Než aby byla vytvořena úplně nová jednotka pro tyto speciální účely, Department of the Army se poohlédlo po svých bohatých a rozmanitých tradicích v minulosti a 1. Února 1969 tímto jmenovalo 75th Infantry Regiment, současného následovníka úspěšné 5307th Composite Unit (Merrills Marauders - Merrilovi Záškodníci), jako hlavní organizaci pro jednotky LRP a označovalo tyto jednotky jako RANGER. Ve výsledku se staly roty LRP jednotkek, (oficiálne LRRP - Long Ranger Reconnaissance Patrol) jež byli přiděleny k hlavním velitelstvím v RVN, 75th Infantry (Ranger) Regimentem.

Brzy po příjezdu do Vietnamu si velitelé divizí a jednotlivých brigád uvědomili potřebu elitních průzkumných elementů, které by poskytovaly informace potřebné k úspěšnému nalezení nepřítele typu "udeř a uteč" kdekoli a kdykoli bylo třeba.

Department of the Army schválilo průzkumné elementy o velikosti roty na úrovni pluku, ale personál ani vybavení nebylo nikdy velení pluku této úrovně přiděleno. Ve skutečnosti jediný průzkumný element této úrovně, který existoval, byly LRP roty V a VII pluku, jež byly situovány v Německu. Jejich hlavním úkolem bylo zůstat za silami jež poskytovaly velení na úrovni pluku potřebné informace po stažení spojeneckých sil ze západního Německa. Průzkumné týmy by podávali informace o pohybu a taktickém nasazení nepřátelských jednotek. Se stupňováním války ve Vietnamu, každá divize a samostatná brigáda situovaná v RVN zformovala jednotku hloubkového průzkumu (provizorní) známou jako LRRP. Každý z velitelů jednotlivých brigád si zorganizoval LRRP podle požadavků velení a TAOR (Tactical Area Of Operational Responsibility - taktická oblast operační zodpovědnosti na daném území). Velení a řízení bylo decentralizováno a přenecháno velitelům brigád, kteří vydali žádost o dobrovolníky z řad pěchoty přidělené k dané brigádě. Tyto jednotky postrádaly výcvik jímž měly projít během míru a neměly od Department of the Army vytvořený plán organizace a vybavení (TO&E - Table of Organization and Equipment). Velitelé sestávaly z důstojníků a poddůstojníků kteří se již dříve účastnili RANGER Course nebo RECONDO School u 101st a 82nd ABN nebo navštěvovali Jungle Operations Center v Panamě. Tyto jednotky byly využívány v období května 1965 až prosince 1967. V prosinci 1967 potvrdilo Department of the Army informaci o existenci rot a samostatných elementů LRP, na který připadl personál dříve nepovoleným LRRP jednotkám.

Hlavní velitelství

Co. D, 17th Infantry, (LRP) V Corps Federal Republic of Germany
Co. C, 58th Infantry (LRP) VII Corps Federal Republic of Germany
Co. E, 20th Infantry (LRP) I Field Force Vietnam
Co. F, 51st Infantry (LRP) II Field Force Vietnam
Co. D, 151st Infantry (LRP) II Field Force Vietnam
Co. E, 50th Infantry (LRP) 9th Infantry Division
Co. F, 50th Infantry (LRP) 25th Infantry Division
Co. E, 51st Infantry (LRP) 23rd Infantry Division
Co. E, 52d Infantry (LRP) 1st Cavalry Division
Co. F, 52nd Infantry (LRP) 1st Infantry Division
Co. E, 58th Infantry (LRP) 4th Infantry Division
Co. F, 58th Infantry (LRP) 1O1st Airborne Division
71st Infantry Detachment (LRP) 199th Infantry Brigade
74th Infantry Detachment (LRP) 173rd Airborne Brigade
78th Infantry Detachment (LRP) 3rd Brigade, 82nd Airborne Division
79th Infantry Detachment (LRP) 1st Brigade, 5th Mechanized Division

Tyto jednotky dále pokračovaly v operacích ve 4 vojenských oblastech RVN a poskytovaly hlavnímu velení informace potřebné k nalezení nepřítele a narušení jeho komunikace a zásobování. Od označení "Reconnaissance" bylo upuštěno poté, co se tyto jednotky začaly zabývat nejen průzkumnou, ale i bojovou činností, jako přepady, léčky či "sběr" zajatců. Každá jednotka prováděla vlastní výcvik a měla svou vlastní výuku. 1. Února 1969 se výše uvedené jednotky staly rotami spadajicími pod 75th Infantry (Ranger) Regiment, kromě Co. D, l5lst Infantry (LRP) Národní Gardy v Indianě, která upustila od činnosti LRP. Department of the Army nařídila, že výše uvedené jednotky ponesou toto označení:

Období nasazení

Co A (Ranger),75th Infantry Ft Benning / Ft Hood 1. únor 1969 - 15. říjen 1974
Co B (Ranger),75th Infantry Ft Carson / Ft Lewis 1. únor 1969 - 15. říjen 1974
Co C (Ranger),75th Infantry I Field Force Vietnam 1. únor 1969 - 25. říjen 1971
Co D (Ranger),151st Infantry II Field Force Vietnam 1. únor 1969 - 20. listopad1969
Co D (Ranger),75th Infantry II Field Force Vietnam 20. listopad 1969 - 10. duben 1970
Co E (Ranger),75th Infantry 9th Infantry Division 1. únor 1969 - 12. říjen 1970
Co F (Ranger),75th Infantry 25th Infantry Division 1. únor 1969 - 15. květen 1971
Co G (Ranger),75th Infantry 23rd Infantry Division 1. únor 1969 - 1. říjen 1971
Co H (Ranger),75th Infantry 1st Cavalry Division 1. únor 1969 - 15. srpen 1972
Co I (Ranger),75th Infantry 1st Infantry Division 1. únor 1969 - 7. duben 1970
Co K (Ranger),75th Infantry 4th Infantry Division 1. únor 1969 - 10. prosinec 1970
Co L (Ranger),75th Infantry 1O1st Airmobile Division 1. únor 1969 - 25. prosinec 1971
Co M (Ranger),75th Infantry 199th Infantry Brigade 1. únor 1969 - 12 . říjen 1970
Co N (Ranger),75th Infantry 173rd Airborne Brigade 1. únor 1969 - 25. srpen 1971
Co 0 (Ranger),75th Infantry 3rd Brigade,82nd Abn. 1. únor 1969 - Division 20. listopad 1969
Co P (Ranger),75th Infantry 1st Brigade, 5th Mech. 1. únor 1969 - Division 31. srpen 1971

Tyto Ranger roty 75th Infantry prováděly bojové Ranger operace po tři roky a sedm měsíců, každý den po dobu jejich působení ve Vietnamu, roty A, B a 0 sloužily pět let a osm měsíců. 75th Rangers byla složena z řad pěchoty, dělostřelectva, ženistů, mediků, vojenské pocilice, kuchyňského personálu, baličů padáků a mnohých dalších vojenských jednotek. Byli sjednoceni někdejšími protivníky, vojáky Vietcongu a Severovientamské Armády známých jako "Průzkumníci Kita Carsona" (Kit Carson Scouts), kteří bojovali po boku Rangers proti jejich bývalým jednotkám a kolegům.

Narozdíl od Rangers jiné éry 20. Století, kteří byli vycvičeni v USA nebo spřátelených zemích v zámoří, Ranger působící ve Vietnamu zde byli aktivování, cvičeni a také zde bojovali. Tento způsob zaručoval výcvik ve velice krátkém čase. Bojové mise se staly pro dobrovolníky výcvikem. Dobrovolníci byli přiřazováni a odmítáni u různých Ranger rot až do doby kdy prošli několika hlídkovými operacemi, Ranger testem a bojem a byli nakonec přijati svými vrstevníky. Až poté dostali výsadu nosit černý baret a červené, bílé a černé nárameníky nesoucí identitu jejich Ranger rot. Všichni členové Ranger rot byli kvalifikovaní výsadkáři.

Užívalo se různých způsobů vysazení, nicméně pro vysazení a stažení za nepřátelskými liniemi se nejvíce využívalo vrtulníků. Od ostatních způsobů vysazení jako přesuny pěšky, vozidly či čluny se upouštělo. Z bezpečnostních důvodů se užívalo i klamných vrtulníkových výsadků pro zmatení pozemních pozorovatelů nepřítele. Hlavní úkoly sestávaly z lokalizování základen nepřítele a jeho používaných komunikací. Zvláštní úkoly zahrnovaly radiový odposlech, braní zajatců, přepady na úrovni čety či roty, BDA (Bomb Damage Assassments - určování klíčových cílů pro letecké útoky) následovaný misemi B-52 Arc Light, ale také léčky, které se většinou prováděly po splnění hlavního úkolu Rangers.

Ačkoli klíčový personál tvořili absolventi US Army Ranger School Paratroopers a muži s výcvikem Special Forces, většina Ranger dobrovolníků byla stále tvořena vojáky, kteří školou neprošli, i přesto však bojovali proti svému nepříteli. Zatímco operovali na území hluboko za liniemi konvenčního dělostřelectva, infiltrovali základny nepřítele, brali zajatce a prováděli další tajné operace, Rangers v hodnosti od E-4 do E-6 naváděli palbu šestnácti palcových děl USS New Jersey, bitevníků, vrtulníků a jiných bojových letounů na své cíle. Standardem byl šesti členný tým, pro bojové operace se využívalo dvanácti členného týmu, nicméně některé jednotky využívaly pro splnění úkolu i týmy dvoučlenné.

Rangers z 75th Infantry působícím ve Vietnamu byly Stanley Resorem (Secretary of the Army) označení jako Neo Marauders, protože žili a jednali podle tradic původních Marauders během WWII. Creighton Abrams (Army Chief of Staff), jež sledoval jejich operace ve Vietnamu jako velitel všech US sil, vybral 75th Rangers jako vzor pro US Army Ranger jednotky zformované během míru za celou historii Spojených států. Dnes moderní Rangers 75th Ranger Regiment pokračují v tradici předního bojového elementu aktivní armády. Tradice a obětavost původních Rangers pokračuje nadále!!

75th Ifantry (Ranger) Regiment, nasazení a ocenění

Campaign Streamers, Vietnam
Counteroffensive Phase VI
Tet 69 Counteroffensive
Summer- Fall 1969
Winter- Spring 1969
Sanctuary Counteroffensive
Counteroffensive Phase VII
Consolidation I
Consolidation II
Cease Fire
Decorations, Vietnam
RVN Gallantry Cross w/Palm - 23 Awards
RVN Civil Actions Honor Medal - 10 Awards
US Valorous Unit Award - 6 Awards
US Meritorious Unit Commendation - 2 Awards

translate: SPC Bradley Wright


Hot Topics

Pro další informace jak se stát členem A Company, 3rd Ranger Battalion, klikni na tento odkaz:


Mission

2nd Platoon, A Company, 3rd Ranger Battalion se snaží věrně napodobovat svoji reálnou předlohu a to jak vzhledem, tak i činností.


Last Action

FTX Veselí, Veselský chlum
25.11. - 27.11.2017

Jednotkou velice oblíbené tradiční FTX.