USAREUR(cz) Integrated Services Our Facebook page USAREUR(cz) Official website Photos E-mail us

Standing Orders

Major Robert Rogers, 1756


1. Nikdy nic nezapomenout.

2. Mějte vždy pušku čistou, nabroušenou sekyru, šedesátku kulí, střelný prach a buďte připraveni vyrazit vždy jednu minutu po vyhlášení poplachu.

3. Když jste na pochodu chovejte se tak, jako kdyby jste sledovali jelena. Nepřítele spatříte jako první

4. Mluvte pravdu o tom co vidíte a děláte. To je cvičení, které se týká nás s ohledem na korektnost informací. Můžete lhát kdy chcete, když mluvíte s cizími lidmi, ale nikdy nelžete jinému Rangerovi či důstojníkovi.

5. Neriskujte nikdy kdy to není nutné.

6. Na pochodu se chodí v indiánské řade, v dobré vzdálenosti tak, aby jedna střela nemohla trefit dva muže.

7. Jestli-že, se dostanete do bažinatého či mokrého terénu, choďte tak, aby nebylo možno sledovat vaše stopy.

8. Na pochodu se pokračuje až do té doby než svítá tak, aby nepřítel měl nejmenší možnost Vás překvapit.

9. Když táboříte jedna polovina je vzhůru a druhá zatím spí.

10. Když chytíte zajatce rozdělte je do té doby než přijde čas výslechu tak, aby si nemohli něco vymyslet a domluvit se.

11. Nevstupujte opětovně použitím stejné cesty. Použijte jinou tak, aby jste se vyhnuli léčce.

12. Nezáleží jestli se přesunujete v malé či početné skupině, každá skupina musí mít hlídku cca dvacítku metrů po stranách a na každém konci tak, aby většina skupiny nemohla být překvapena či obklíčena a zajmuta.

13. Každý večer Vám bude sdělen bod setkání v případě, že budete obklíčeni početnější skupinou.

14. Nesedejte si k jídlu bez toho, aby jste postavili hlídky.

15. Nespěte po svítání. Svítání je čas kdy Francouzi a indiáni utočí.

16. Nikdy nepřekonávejte řeku v tom bodě, ve kterém je to obvyklé.

17. Jestli-že Vás někdo sleduje, udělejte okruh tak, aby jste se dostali do svých stop a připravte léčku jako první.

18. Nevztyčujte se když jde nepřítel směrem k Vám. Zústaňte ležet na zemi nebo se skovejte za strom.

19. Nechte nepřítele dorazit až k Vám, potom vystřelte a vrhněte se vpřed se sekyrou.

Tato pravidla či spíše nařízení (Standing Orders) jsou stará již přes 250 let, ale to nemění nic na užitečnosti mnohých jejích bodů. Tato pravidla jsou dodržována jak samotnými Rangers, tak i jiným jednotkami na celém světě.

Hot Topics

Pro další informace jak se stát členem A Company, 3rd Ranger Battalion, klikni na tento odkaz:


Mission

2nd Platoon, A Company, 3rd Ranger Battalion se snaží věrně napodobovat svoji reálnou předlohu a to jak vzhledem, tak i činností.


Last Action

FTX Veselí, Veselský chlum
25.11. - 27.11.2017

Jednotkou velice oblíbené tradiční FTX.