USAREUR(cz) Integrated Services Our Facebook page USAREUR(cz) Official website Photos E-mail us

Symbolika Rangers

Ramenní nášivka - Shoulder Sleeve Insignia

Trojitě složený oblouk černé látky s tenkou červenou linií po okraji a 0,32 cm širokým černým okrajem. 4,84 cm vysoký a 9,37 cm široký s nápisem "75 RANGER RGT" z bílých písmen.

Ramenní nášivka byla přijata jako označení 75th Infantry Regiment 26. července 1984. Později byla upravena pro 75th Ranger Regiment, 14. února 1986. Ramenní nášivky pro 1st, 2d a 3d Ranger Battalion byly schváleny 26. července 1984. Ramenní nášivka pro Special Troops Battalion, 75th Ranger Regiment byla schválena 7. dubna 2006.


Rozlišovací jednotkový znak - Distinctive Unit Insignia

Erb rozdělený na čtvrtiny azurově modré a lesně zelené, v prvním čtvrti stříbřitě jasné slunce s dvanácti ostny, ve čtvrté čtvrti stříbřitá pěticípá hvězda, napříč druhou a třetí čtvrtí šikmý červený blesk se dvěma zlomy. Sua Sponte (vlastní pílí). Tak jako původní Marauders, i dnešní Rangers, jsou všichni dobrovolníci.

Barvy modrá, bílá, červená, a zelená reprezentuje čtyři z původních šesti bojových družstev z 5307. složené jednotky (prozatímní), obvykle nazývané jako "Merrillovi záškodníci." Bojové týmy byly určen podle barvy. Kvůli přehlednosti , druhé dvě barvy, khaki a oranžová, nebyly reprezentovány v návrhu. Avšak, khaki byla reprezentována barvou uniformy nošené US vojsky v Číně, Barmě a Indii během II. světové války. Jednotky spolupracující s čínskými vojsky v Číně, Barmě a Indii jsou představované sluncem, symbol z čínské vlajky. Bílá hvězda reprezentuje hvězdu Barmy, země ve které Marauders vedli vojenské tažení během II. světové války. Bleskový klín je symbol charakteristické aktivity za - liniovými údery Marauders.

Rozlišovací jednotkový znak byl původně schválený pro 75th Infantry Regiment 18. března 1969. Později byl upraven pro 75th Ranger Regiment 3. února 1986.


Erb - Coat Of Arms


Štít - Shield

Barvy modrá, bílá, červená, a zelená reprezentuje čtyři z původních šesti bojových družstev z 5307. složené jednotky (prozatímní), obvykle nazývané jako "Merrillovi záškodníci." Bojové týmy byly určen podle barvy. Kvůli přehlednosti , druhé dvě barvy, khaki a oranžová, nebyly reprezentovány v návrhu. Avšak, khaki byla reprezentována barvou uniformy nošené US vojsky v Číně, Barmě a Indii během II. světové války. Jednotky spolupracující s čínskými vojsky v Číně, Barmě a Indii jsou představované sluncem, symbol z čínské vlajky. Bílá hvězda reprezentuje hvězdu Barmy, země ve které Marauders vedli vojenské tažení během II. světové války. Bleskový klín je symbol charakteristické aktivity za - liniovými údery Marauders.

Erbovní přilbice - Crest

Organizační činnost v Číně-Barmě-Indii za II. světové války je představována skalním útesem, zlatým barmským lvem. Modrý kroužek symbolizuje presidentskou jednotku přidělenou pro službu v Myttkyině, Barmě, "brány do Číny." Zlatý okraj v základu poukazuje na bojové jednotky ve Vietnamu, zatímco šest zubů reprezentuje šest vyznamenání Udatná jednotka. Dvě čestná uznání zasloužilá jednotka patřící pluku reprezentuje červený disk ve středu.

Erb byl původně přijat pro 75th Infantry Regiment 27. července 1954. 23. května 1974 byl doplněný o Crest a 3. února 1986 byl upravěný pro 75th Ranger Regiment.


Flash (Baretový štít)


Flash se nosí na pískovém baretu a je nošen všemi členy Ranger pluku. Byl navržen CSM Gentrym od prvního praporu, v březnu 1974 a odsouhlaseným resortem armády v červnu 1974 (18. května 2001 byl změněn bílý lem za černý, který symbolizuje noční výpady Rangerů do týle nepřítele). Barvy (zelená, červená, khaki, oranžová, bílá, modrá) reprezentují šest originálních barev bojových týmů Merrillových záškodníků. Červené pásy na každé straně okraje flashe identifikují, ke kterému Ranger praporu nositel náleží. Jeden proužek pro první prapor, dva pro druhý prapor, a tři pro třetí prapor. Členové velitelství a velitelských rot, 75. Ranger Regimentu a Ranger Special Troop Battalionu nemají žádný červený proužek.


Baret

Počátky nošení baretu jako unikátní pokrývky hlavy sahají u Rangers do roku 1951, kdy 10th Airborne Ranger Company nosila černý baret, tento byl ale schválen pouze lokálně a byl nošen pouze během nasazení v Koreji. Znovuzrození černého baretu přislo během vietnamského konfliktu, ale ani zde nebyl baret plně oficiálně přijat a tak jeho konečné zrození jako unikátní pokrývka hlavy u 75th Ranger Regimentu přilo v roce 1975. Černá barva byla zvolena jako symbolika převážně nočních operací. V roce 2001 byl černý baret přidělen všem příslušníkům U.S. Army, proto Rangers změnili barvu svých baretů na pískovou, stalo se tak 14. června 2001. Oficiální důvod změny z černé na pískovou nebyl kvůli zavedení černého u zbytku armády (i když je zcela žřejmý), ale jako symbolika původních kožených klobouků Rogersových Rangerů, dále jako barva písků na mnoha plážích druhě světové války, kde se Rangers vylodili a také jako barva písků Grenady, Panamy a Mogadiša.

V celé U.S. Army (tedy i u 75th Ranger Regimentu) se na baretu nosí Flash odpovídající jednotky a na něm nosí mužstvo a poddůstojníci DUI jednotky a důstojníci hodnost.

translate: CPT Martin Z. Kolarik


Hot Topics

Pro další informace jak se stát členem A Company, 3rd Ranger Battalion, klikni na tento odkaz:


Mission

2nd Platoon, A Company, 3rd Ranger Battalion se snaží věrně napodobovat svoji reálnou předlohu a to jak vzhledem, tak i činností.


Last Action

FTX Veselí, Veselský chlum
25.11. - 27.11.2017

Jednotkou velice oblíbené tradiční FTX.